Krönika av 
Ola Mårtensson

Det tuffa samhällsklimatet svingar sin piska mot dagens unga

När man lyssnar på deras retorik är det lätt att missta sig och glömma bort att Liberalerna faktiskt i hög utsträckning varit med och sett till att läget i svensk skola ser ut som det gör i dag, skriver Ola Mårtensson.

Liberalerna har haft ansvaret för skol- och utbildningspolitiken i 9 av de senaste 17 åren och samarbetade även efter det med regeringen, skriver Ola Mårtensson.
Liberalerna har haft ansvaret för skol- och utbildningspolitiken i 9 av de senaste 17 åren och samarbetade även efter det med regeringen, skriver Ola Mårtensson.Foto: TT/Privat
Ola Mårtensson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

”Vi ser en kontinuerlig försämring när det gäller tryggheten i skolan”, sa skolminister Lotta Edholm i en intervju med SVT i förra veckan. Detta skedde i samband med att hon presenterade regeringens direktiv för den utredning som ska föreslå åtgärder för stärkt trygghet och studiero i svensk skola.

Redan för tre, fyra partiledare sedan var det på mode att kräva hårdare tag i skolan. 

Regeringen beskriver att utredningen ska syfta till ”att stärka rektorers och lärares ansvar och befogenheter, skapa tydligare ordningsregler, tryggare skolmiljöer och ökade insatser som riktar sig till särskilt våldsamma elever”. Lärare ska exempelvis inte behöva dokumentera när de visar ut en elev ur klassrummet, rektorer ska lättare kunna stänga av elever tillfälligt eller permanent och man vill stärka akutskolorna, skolor där elever som stängts av från den ordinarie skolan kan placeras på. Det är några av idéerna. 

Liberalerna har ansvarat i 9 av 17 år

När nu utredarens direktiv kablades ut i pressen använde skolministern ord som kulturförflyttning och kulturförändring vad beträffar arbetet för ökad trygghet och studiero.

Det mesta är således sig likt. Ofta bullrar det mycket om liberalpartister när de pratar om skolan. Redan för tre, fyra partiledare sedan var det på mode att kräva hårdare tag i skolan. 

Nu har Liberalerna haft ansvaret för skol- och utbildningspolitiken i 9 av de senaste 17 åren och var dessutom under några av åren då de inte ansvarade för frågorna ett samarbetsparti till regeringen. Det hör också till saken att de senaste två stora förändringarna i svensk skola, läroplanerna 1994 och 2011 bar mycket av Folkpartiets och Liberalernas prägel. 

När man lyssnar på deras retorik är det lätt att missta sig och glömma bort att Liberalerna faktiskt i hög utsträckning varit med och sett till att läget i svensk skola ser ut som det gör i dag.

Samhällsklimatet försämrar tryggheten

Emellertid stämmer det att tryggheten i svensk skola har försämrats. Särskilt konstigt är det inte. Det som sker utanför skolornas väggar tar eleverna med sig in i korridorer och klassrum. Lågkonjunkturen slår mot utsatta grupper, statusjakten triggar, konkurrensen om utbildningsplatser och jobb ökar, den psykiska ohälsan breder ut sig och ovan på det – gängen – som i dag rekryterar bland unga som knappt blivit tonåringar. Summa summarum: det tuffa samhällsklimatet svingar sin piska mot dagens unga.

Hur ska då vuxenvärlden möta detta? Jo, med ännu hårdare tag och mer omfattande befogenheter, uppenbarligen. På vissa fronter är detta det enda rimliga svaret, inte minst när grov kriminalitet letat sig in bland geografiböcker och rasthallar. Men inte på alla fronter och framförallt måste det förebyggande arbetet lyftas fram både i satsningarna och i retoriken. 

Ingen avstjälpningsplats för busar

När det handlar om skolan och otryggheten måste vuxenvärlden givetvis sätta gränser. Elever kan behöva visas ut ur klassrummen och byta skola för en tid eller permanent. Risken är dock uppenbar att akutskolor eller andra lösningar för elever som av olika skäl omplaceras inte ger den utbildning och det stöd dessa elever bör få. Den risken är dessutom särskilt stor i tider som dessa då kommun efter kommun till följd av skeva prioriteringar och lågkonjunktur skär ner på skolan. Akutskolor eller särskilda undervisningsgrupper får aldrig bli en avstjälpningsplats för busar. Det gynnar vare sig samhället i stort eller dessa människor.

Vuxenvärlden måste kunna tro på förändring

Regeringen vill att lärare ska kunna visa ut elever från klassrummet utan att det krävs någon dokumentation kring detta. Och visst låter det på ett sätt rimligt. Samtidigt får det inte gå över i en godtycklighet som tar oss tillbaka till en tid då barn och ungdomar kunde behandlas lite hur som helst i skolan. Integriteten måste värnas, också för de barn och ungdomar som har begått klandervärda handlingar.

I ett debattklimat där gråskalan blir mindre och smalare kan man gissa att en och annan anser att folk får skylla sig själv om de inte kan sköta sig. Givetvis ska unga som bryter mot regler och inte beter sig som förväntat få både reprimander och konsekvenser. Men vuxenvärlden måste också tro på att det är möjligt för unga som en gång misskött sig i skolan också kan förändra sitt destruktiva beteende.

En större kulturförändring

Statsrådet Edholm har helt rätt, det behövs en kulturförändring i svensk skola. Den bör givetvis innehålla ökad trygghet och studiero men också stora ekonomiska resurser för tidiga insatser så att barn och unga inte halkar efter i skolan så att många av problemen som upplevs idag inte behöver uppstå i framtiden. Kulturförändringen bör också handla om satsningar på fritids, skolhälsovård och barn- och ungdomspsykiatri samt ett slut på marknadsskoleexperimentet. 

Fakta

Ola Mårtensson är gymnasielärare i historia och svenska och fristående krönikör i Altinget.

Tidigare krönikor

- När regeringen slaktar folkbildningen så slocknar skyltarna i hjärtlandet

- Finansministern är ingen modern Robin Hood

- Sjung för studenternas valfrihetsfrossa

- Gärna gårdsförsäljning, men inte utan Systembolaget

- Lokförarnas strejk visar att det folkliga stödet är stort

- År 2023 är landets liberaler både få och kluvna

- Böcker eller digitalisering borde inte vara en vattendelare

- Tveksamt om läslistan blir kanon

- Kungen är mer än en pappa

- En skola med hög kvalitet bidrar till lägre brottslighet

- Lyft fram frågan om reglerad undervisningsskyldighet

- Kommer Kristersson förstatliga skolan?

- En valrörelse utan visioner och avgörande sakfrågor

”Övriga partier” – morgondagens makthavare?

Det är dags att slopa lovskolan

Rimligt med medelväg mellan L och S om betygen

Betygsinflationen här för att stanna?

Allt tydligare att högeralliansen har en ny oppositionsledare

- Valrörelsen skulle bli bättre om vi pratade om klyftor och konkurrens

När arbetarpartiet bryr sig om arbetarna

Hårda tag måste gå hand i hand med förebyggande insatser

Nationella satsningar på elevhälsan och BUP krävs i Ukrainakrigets spår

Rektorsomsättningen måste minska – skolreformer riskerar falla platt

Kris i mittens rike

Vart tog lärarna vägen, Agenda?

Dags att två lärarfack blir ett

Lyft fram visionerna för svensk landsbygd

Is i magen skulle gynna debatten

Fokusera på skolans verkliga problem under valåret

- Hedersordförande med rätt att kritisera

En frigjord socialdemokrati utan MP som överrock

Den folkliga förankringen är förlorarare när medierna bevakar kongresserna

Läslusten avgörande för både den enskilde och samhället

Gör skolmaten till en fredad zon från nedskärningspolitiker

- Att ställa rimliga krav på elever är att bry sig på riktigt

En ny röd ytterkant också i Sveriges riksdag?

Kyrkovalet är politiskt

En öppen process vore bra både för S och för politiken

- Svensk politik behöver ett reningsbad

- Gör som i Danmark – skrota den fasta valdagen

- Gratis lovaktiviteter borde permanentas bortom pandemin

- Mobiltelefonförbudet - tröttsam symbolpolitik

Pisa i all ära, men nu krävs drastiska åtgärder för ökat läsande

Avregleringar har rullat ut röda mattan för skuggsamhället

Frågan om framtidens skola handlar om vilket samhälle vi vill ha 

Svårt för Sabuni att göra en Busch

Livskraftig landsbygd kräver förändring

Upprusta skolan och låt lärarna fokusera på kärnuppdraget 

Nämnda personer

Lotta Edholm

Skolminister (L)
fil. kand. i statsvetenskap (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00