Krönika av 
Ola Mårtensson

En skola med hög kvalitet bidrar till lägre brottslighet

Den konservativa kvartetten som styr landet har lovat strängare straff och tuffare tag mot brottsligheten i allmänhet och gängkriminaliteten i synnerhet. Viktigt är också att inte försumma det förebyggande arbetet. Brott som inte har begåtts måste bekämpas redan nu, skriver Ola Mårtensson.

När många av landets 290 kommuner under nästa år kommer anse sig tvungna att spara, kommer skolan att drabbas. Genom detta äventyras ett viktigt socialpolitiskt redskap för att ungdomar inte ska hamna i kriminalitet, skriver Ola Mårtensson.
När många av landets 290 kommuner under nästa år kommer anse sig tvungna att spara, kommer skolan att drabbas. Genom detta äventyras ett viktigt socialpolitiskt redskap för att ungdomar inte ska hamna i kriminalitet, skriver Ola Mårtensson.
Ola Mårtensson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en nyligen presenterad forskningsrapport Social Policies as Crime Control från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle slår professorn i nationalekonomi vid Göteborgs universitet Randi Hjalmarsson fast sambandet att en skola med hög kvalitet bidrar till lägre brottslighet.

När Hjalmarsson av tidningen Skolvärlden får frågan om vad svenska politiker ska tänka på gällande skolans roll för att minska utanförskap och kriminalitet svarar hon följande: ”Det är viktigt att fundera över i vilken utsträckning kvaliteten på utbildningen varierar mellan skolorna. Skolkvalitet är svår att mäta, men det finns några indikatorer som kan användas: klasstorlek, skolkfrekvens, läraromsättning, och lärarkvalifikationer. Man bör identifiera de skolor som har de största behoven.”

Krokben för socialt hållbar politik

För oss som är verksamma inom skolan kommer råden inte som någon överraskning. Hög likvärdighet, att stävja skolk, minska läraromsättningen, öka andelen behöriga lärare och hålla rimliga klasstorlekar är viktiga förutsättningar för att elever ska få rätt utbildning och en lugn och stimulerande skolmiljö.

Samtidigt som många som jobbar inom skola och utbildning vet vad som behövs, vet vi också att de politiska prioriteringarna allt som oftast sätter krokben för en långsiktig och socialt hållbar utbildningspolitik.

I tider av lågkonjunktur står nyorden för nedskärningar som spön i backen. Redan tajta och slimmade kostymer ska sys in ytterligare. När många av landets 290 kommuner under nästa år kommer anse sig tvungna att spara, kommer skolan att drabbas. Genom detta äventyras ett viktigt socialpolitiskt redskap för att ungdomar inte ska hamna i kriminalitet.

Läget redan tufft

Randi Hjalmarsson trycker i sin rapport på att beslutsfattare behöver se över bristen på likvärdighet och att identifiera de skolor som har de största behoven. Dessa skolor finns redan idag, innan nedskärningar i lågkonjunkturens kölvatten drabbat verksamheterna.

Utbildningspolitik och skola handlar givetvis primärt om kunskap och bildning. Men skola är också socialpolitik.

Här om dagen besökte Nicolas Lunabba, författare och verksamhetsansvarig för organisationen Hela Malmö, TV4:s Nyhetsmorgon. Han som arbetar på fältet bland ungdomar i så kallade utsatta områden för fram en högst rimlig kritik av politikens ensidiga fokus på repression och hårdare tag. Istället lyfter han fram behovet av att bygga välfärden stark och däribland nödvändigheten av en fungerande skola som viktiga lösningar i kampen för ett samhälle som håller ihop.

”Om vi kollar på de områden som är lugna, eller snarare där tryggheten är väldigt hög så måste vi applicera det som fungerar där på de områden där det är berövat. Och då ser vi att där har folk har jobb, de känner sig som en del av samhället, skolan fungerar, det finns fritidsaktiviteter för barnen och så vidare. Det vill säga där lever vi upp till idén om ett välfärdssamhälle”, säger Lunabba i programmet.

Viktigt förebygga ohälsa

Utbildningspolitik och skola handlar givetvis primärt om kunskap och bildning. Men skola är också socialpolitik. Det handlar om det kompensatoriska uppdraget, det handlar om att skapa förutsättningar för nya generationer att se på framtiden med tillförsikt, om hur de unga möter utmaningar och hur de mår.

Det förebyggande socialpolitiska arbetet är större än det som kan göras i skolan. I Hjalmarssons rapport lyfts också behovet av psykisk vård och hög tillgänglighet på hälso- och sjukvård som viktiga bidrag till minskad brottslighet. Precis som skolan är också dessa verksamheter i riskzonen för att nedprioriteras i de kommunala och regionala budgetarna i lågkonjunkturens Sverige.

Kortsiktighet bedrar visheten

Den ofta mycket träffsäkre satirtecknaren Max Gustafson publicerade för en tid sedan en bild på två ungdomar som står framför en politiker. Politikern säger: ”Tyvärr har vi inte råd med elevhälsa, men om ni hamnar snett i livet så har vi ordnat boende åt er” I bakgrunden skymtar ett fängelse.

Så låter det kanske inte i verkligheten, men så ser resultatet se ut när politiken inte tillräckligt satsar på förebyggande åtgärder och när kortsiktigheten bedrar visheten.

Fakta

Ola Mårtensson är förstelärare och fristående krönikör i Altinget.

Tidigare krönikor

- Lyft fram frågan om reglerad undervisningsskyldighet

- Kommer Kristersson förstatliga skolan?

- En valrörelse utan visioner och avgörande sakfrågor

”Övriga partier” – morgondagens makthavare?

Det är dags att slopa lovskolan

Rimligt med medelväg mellan L och S om betygen

Betygsinflationen här för att stanna?

Allt tydligare att högeralliansen har en ny oppositionsledare

- Valrörelsen skulle bli bättre om vi pratade om klyftor och konkurrens

När arbetarpartiet bryr sig om arbetarna

Hårda tag måste gå hand i hand med förebyggande insatser

Nationella satsningar på elevhälsan och BUP krävs i Ukrainakrigets spår

Rektorsomsättningen måste minska – skolreformer riskerar falla platt

Kris i mittens rike

Vart tog lärarna vägen, Agenda?

Dags att två lärarfack blir ett

Lyft fram visionerna för svensk landsbygd

Is i magen skulle gynna debatten

Fokusera på skolans verkliga problem under valåret

- Hedersordförande med rätt att kritisera

En frigjord socialdemokrati utan MP som överrock

Den folkliga förankringen är förlorarare när medierna bevakar kongresserna

Läslusten avgörande för både den enskilde och samhället

Gör skolmaten till en fredad zon från nedskärningspolitiker

- Att ställa rimliga krav på elever är att bry sig på riktigt

En ny röd ytterkant också i Sveriges riksdag?

Kyrkovalet är politiskt

En öppen process vore bra både för S och för politiken

- Svensk politik behöver ett reningsbad

- Gör som i Danmark – skrota den fasta valdagen

- Gratis lovaktiviteter borde permanentas bortom pandemin

- Mobiltelefonförbudet - tröttsam symbolpolitik

Pisa i all ära, men nu krävs drastiska åtgärder för ökat läsande

Avregleringar har rullat ut röda mattan för skuggsamhället

Frågan om framtidens skola handlar om vilket samhälle vi vill ha 

Svårt för Sabuni att göra en Busch

Livskraftig landsbygd kräver förändring

Upprusta skolan och låt lärarna fokusera på kärnuppdraget 

Nämnda personer

Ola Mårtensson

Lärare, fristående krönikör Altinget
Gymnasie- och högstadielärare i svenska och historia

Mats Persson

Utbildningsminister (L), ledamot i partistyrelsen
ekon. dr. ekonomisk historia (Lunds uni., 2015)

Lotta Edholm

Skolminister (L)
fil. kand. i statsvetenskap (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024