Nätverk

Altingets sakpolitiska nätverk ger dig möjlighet att utbyta professionella erfarenheter med personer som kan bli betydelsefulla i ditt kontaktnät. Vi samlar aktörer från såväl näringsliv som offentlig sektor kring ett gemensamt intresseområde. Vilket nätverk passar ditt område?

Skapa relationer med nyckelpersoner inom ditt område
Ta del av vassa upplägg, givande diskussioner och en levande debatt
Utväxla erfarenheter med branschkollegor
0:000:00