Så ser regeringens slutspurt ut

Så ser regeringens slutspurt ut

DEMOKRATI. Regeringen spurtar för att hinna lägga fram så många lagförslag som möjligt till riksdagen före valet. Bara i veckan beslutade regeringen om 50 propositioner, skrivelser och lagrådsremisser. Altinget har hela listan.