Regeringen ansöker om att bli värdland för EU-beredskapslager

Regeringen ansöker om att bli värdland för EU-beredskapslager

KRISBEREDSKAP. Nu ansöker Sverige om att bli värdland för ett beredskapslager för medicinsk utrustning, så som respiratorer och skyddsutrustning. Men enligt MSB, kan deras lokaler för lagerhållning vara för små för att klara uppdraget.