Cookie- och personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

På Altinget AB (”vi”, ”oss” eller ”vår”) prioriterar vi sekretess och datasäkerhet högt. Denna personuppgiftspolicy gäller vår behandling av personuppgifter när du kontaktar oss, köper produkter och tjänster av oss, när vi kontaktar dig med tanke på försäljning samt när du besöker vår webbplats ”www.altinget.se”. Personuppgiftspolicyn anger riktlinjerna för vårt sätt att behandla dina personuppgifter och ger dig den information som du har rätt att få enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftspolicyn gäller alla webbplatsbesökare och alla kunder, oavsett om de är privatpersoner, enskild firma, kontaktpersoner eller anställda på företag.

Vi uppmanar dig och eventuellt relevanta kollegor till dig att läsa personuppgiftspolicyn noggrant innan du lämnar personuppgifter till oss.

1.             Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig för aktiviteter relaterade till www.altinget.se (Altinget) är:

Altinget AB              
Org-nr: 556980-5269      
Johannesgränd 1             
111 30 Stockholm              
E-post: [email protected]

 

2.             Typer av personuppgifter, syfte, rättslig grund och radering

2.1          Köp av prenumerationer

Vi behandlar följande personuppgifter om dig när du köper prenumeration på Altinget.se via vår hemsida, via e-post eller på telefon: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, arbetsplats, användarhistorik, transaktionsdata, och i vissa fall användarnamn samt lösenord.

Vid köp av prenumerationer behandlar vi ovanstående allmänna personuppgifter för att kunna leverera de överenskomna tjänsterna och för att uppbära betalning i enlighet med våra allmänna villkor, jfr dataskyddsförordningen artikel 6, 1 b.

Vi behandlar även personuppgifterna för att kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt bland annat bokföringslagen, jfr dataskyddsförordningen artikel 6, 1 c.

Dina personuppgifter kan även komma att användas som resultat av vårt berättigade intresse av att föra statistik samt för att förbättra våra produkter och tjänster, jfr dataskyddsförordningen artikel 6, 1 f.

Ovanstående personuppgifter kan även komma att behandlas utifrån vårt berättigade intresse av att skicka servicemeddelanden, födelsedagshälsningar, kundundersökningar till dig samt för att upprätthålla våra handelsvillkor, jfr dataskyddsförordningen artikel 6, 1 f. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att fastställa, försvara och göra lagkrav gällande, vilket ligger i samhällets intresse, jfr dataskyddsförordning 6 § 1 e.

Uppgifter om ditt födelsedatum och postnummer kan även komma att samlas in när du registrerar dig som användare på en prenumeration utifrån vårt berättigade intresse av att kunna segmentera våra kunder, klargöra vilka våra typiska kunder är och marknadsföring, jfr dataskyddsförordningen artikel. 6, 1 f.

De aktuella personuppgifterna kommer att behandlas i samband med behandlingen av den enskilda beställningen, varefter dessa kommer att lagras i vår bokföringsakt i 5 år från räkenskapsårets utgång för att uppfylla bokföringslagens dokumentationskrav. Övrig information som inte faller under bokföringslagen kommer att lagras i 2 år från senaste köp eller från uppsägning eller upphör av en prenumeration på Altinget.se.

2.2          Köp av nätverksmöten och kurser

Vi behandlar följande personuppgifter om dig när du deltar i nätverksmöten och kurser: namn, adress, e-post, telefonnummer, arbetsplats, betalningsuppgifter och intressen i nätverksmötet eller kursen.

Vid köp av nätverksträffar och kurser behandlar vi ovanstående personuppgifter för att kunna leverera de överenskomna tjänsterna och för att uppbära betalning i enlighet med våra allmänna villkor, jfr dataskyddsförordning artikel 6, 1 b. Vi kan komma att dela ditt namn och arbetsplats med övriga deltagare som följd av vårt och deltagarnas berättigade intresse av att kunna förbereda sig så bra som möjligt och för att skapa nätverk, jfr dataskyddsförordningen artikel 6, 1f.

Vi behandlar även personuppgifterna för att kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt bl.a bokföringslagen, jfr dataskyddsförordningen artikel 6, 1c.

Dina personuppgifter kan även komma att användas som ett resultat av vårt berättigade intresse av att föra statistik och för att förbättra våra produkter och tjänster, jfr dataskyddsförordningning artikel 6, 1 f.

Ovanstående personuppgifter kan även komma att behandlas utifrån vårt berättigade intresse av att skicka servicemeddelanden, födelsedagshälsningar, kundundersökningar till dig samt för att upprätthålla våra handelsvillkor, jfr dataskyddsförordningen artikel 6, 1 f. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att fastställa, försvara och göra lagkrav gällande, vilket ligger i samhällets intresse, jfr dataskyddsförordning 6, 1 e.

De aktuella personuppgifterna kommer att behandlas i samband med behandlingen av den enskilda beställningen, varefter dessa kommer att lagras i vår bokföringsakt i 5 år från räkenskapsårets utgång för att uppfylla bokföringslagens dokumentationskrav. Övrig information som inte faller under bokföringslagen kommer att lagras i 2 år från senaste köp eller deltagande.

2.3          Marknadsföring

I vissa fall samlar vi in ​​kontaktuppgifter (leads) på såväl anställda i organisationer som privatpersoner i form av namn och telefonnummer. Personuppgifterna behandlas utifrån vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster i försäljningssyfte, jfr dataskyddsförordningen artikel 6, 1 f. Kontaktuppgifterna samlas in från allmänt tillgängliga platser, inklusive Bolagsverket och sociala medier (t.ex. LinkedIn och Facebook), från våra lead-leverantörer samt direkt från dig eller din arbetsgivare.

Leads som inte kontaktas raderas en månad efter insamlingstillfället. Leads som kontaktas lagras ett år efter relevant datum för kontakt. Aktiva kunder omfattas av våra andra raderingsfrister, som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Dessutom kan vi behandla följande personuppgifter om dig om du samtycker till att ta emot nyheter och annat marknadsföringsmaterial från oss: namn och e-post. Vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål utifrån vårt berättigade intresse, jfr. dataskyddsförordningen artikel 6, 1 f. Vi skickar dock endast marknadsföringsmaterial via e-post på grundval av ditt aktiva förhandssamtycke enligt marknadsföringslagen 10 § 1.

Våra nyhetsbrev innehåller även så kallade spårningspixlar. Spårningspixlar är integrerade via utskickade nyhetsbrev som skickas i HTML-format för att möjliggöra registrering och analys via en loggfil. Detta tillåter Altinget att genomföra en statistisk analys av huruvida en marknadsföringskampanj online eller våra nyhetsbrev i allmänhet genererar nödvändig interaktion och uppmärksamhet. Med den integrerade spårpixeln kan vi således se om och när ett e-postmeddelande har öppnats av dig, samt vilka länkar i e-postmeddelandet du har klickat på. Vi använder personuppgifterna som samlas in via nyhetsbreven för att göra nyhetsbreven mer intressanta för dig och andra, inklusive för att genomföra marknadsundersökningar samt för att säkerställa effektiv marknadsföring och annonsering för Altingets produkter och tjänster. Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ett samtycke, jfr dataskyddsförordningen artikel 6, 1 a. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till såväl behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål som för mottagandet av Altingets nyhetsbrev.

Dina personuppgifter raderas när marknadsföringssamtycket återkallas eller om vi inte använder samtycket inom en årsperiod, själva samtyckesförklaringen lagras dock i 2 år efter återkallelsen eller vid utgången av samtycket. När marknadsföringssamtycket har återkallats kommer vi därför inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

2.4          Tävlingar och evenemang

Vi behandlar följande personuppgifter om du väljer att delta i en tävling eller ett evenemang: namn, adress, e-post och telefonnummer.

Vi behandlar ovanstående personuppgifter till följd av vårt berättigade intresse av att kunna registrera din anmälan till en tävling eller ett evenemang och i vissa fall kunna publicera och meddela dig att du vunnit ett pris, jfr dataskyddsförordningen artikel 6, 1 f. Uppgifter behandlas även för att fullgöra det avtal som ingåtts med dig, jfr dataskyddsförordningen 6 § 1 f.

Vi raderar dina personuppgifter två år efter deltagande i ett evenemang eller en tävling.

2.5          När du kontaktar oss via e-post eller telefon

Vi behandlar följande personuppgifter om dig när du kontaktar oss via e-post eller telefon: för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer och information du lämnar i samband med din kontakt med oss.

Vi behandlar ovanstående personuppgifter för att kunna fullfölja vårt berättigade intresse av att svara på dina förfrågningar och ge dig råd, jfr dataskyddsförordningen artikel 6, 1 f eller i syfte att ingå avtal med dig, jfr dataskyddsförordningen artikel 6, 1 b.

Dina personuppgifter kommer att raderas senast två år efter den senaste kontakten, såvida inte din förfrågan leder till köp eller ingående av avtal. I så fall hänvisar vi till avsnitten ovan.

2.6          Behandling av personuppgifter som samlas in via cookies
När du besöker våra webbplatser samlas det via cookies i vissa fall in personuppgifter i form av: ett unikt ID-nummer, IP-adress, geografisk plats, vilka sidor du besöker, teknisk information och information om ditt beteende.

För behandlingen av dina personuppgifter är vi i grunden oberoende personuppgiftsansvariga.

I vissa fall tillåter vi dock annonsörer att placera en cookie på våra webbplatser för efterföljande annonsering. I dessa fall kommer vi att vara gemensam personuppgiftsansvarig med annonsören. Vårt dataansvar är begränsat till insamling, överföring och utlämnande av dina personuppgifter till annonsören. Annonsören är då oberoende personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter och du måste därför kontakta annonsören direkt om du har några frågor angående denna behandling.

Behandlingen av personuppgifter i förhållande till statistiska och funktionella cookies sker som ett resultat av vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda dig bästa möjliga upplevelse och tjänster, jfr dataskyddsförordningen artikel 6, 1 f. Behandlingen av personuppgifter i relation till marknadsföringscookies, bland annat utifrån dina preferenser, sker på grundval av ditt förhandssamtycke, jfr dataskyddsförordningen artikel 6, 1 a. Utlämnandet till annonsörer och annan tredje part i marknadsföringssyfte sker också på grundval av ditt förhandssamtycke, jfr dataskyddsförordningen artikel 6, 1 a. Samtycke erhålls via vårt popup-fönster för cookies.

Dessutom inhämtar vi alltid tillstånd (cookiesamtycke) innan data och personuppgifter samlas in. Ditt godkännande på förhand är därför också en förutsättning för insamling av personuppgifter via cookies med syfte för efterföljande behandling av oss, annonsörer och annan tredje part.

För att kunna behandla personuppgifter i samband med cookies för nämnda ändamål kan vi ge åtkomst till dina personuppgifter för tredje part som utifrån ett avtalsförhållande med oss ​​tillhandahåller relevanta tjänster, t.ex. IT-leverantörer, analys- och marknadsföringsföretag. Dessutom vidarebefordrar vi, som nämnts, i vissa fall din information till tredje part och annonsörer i marknadsföringssyfte. För information om raderingsfrister, enskilda cookies och återkallande av samtycke med mera, vänligen se vår cookiepolicy och popup-fönster för cookies som kan hittas via vår cookiepolicy.

3.             Överföring till databehandlare och vidarebefordran till andra personuppgiftsansvariga 

För att uppfylla ovanstående syften kan vi ge tredje part tillgång till dina personuppgifter som, på grundval av ett avtalsförhållande med oss, tillhandahåller relevanta tjänster. Det kan till exempel vara IT-leverantörer, faktureringsleverantörer, koncernanslutna företag, mailleverantörer och leverantörer i samband med tävlingar, nätverksträffar, leads, konferenser, evenemang och marknadsföring. Sådana tjänsteleverantörer kommer endast att behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner enligt ingångna databehandlingsavtal.

Dina personuppgifter lämnas som regel inte vidare till tredje part utan ditt samtycke, inklusive via ditt samtycke på grundval av placerade cookies, jfr dataskyddsförordningen artikel 6, 1 a. Det kan dock vara nödvändigt under vissa omständigheter, och i enlighet med lagstiftningen eller för att driva rättsliga anspråk, att vidarebefordra dina personuppgifter till polis, advokater, revisorer, domstolar, inkassoföretag, distributörer av varor, koncernföretag, företag och offentliga myndigheter. Överlåtelsen sker för att göra rättsliga anspråk gällande, vilket ligger i samhällets intresse, jfr dataskyddsförordning 6, 1 e, eller för att uppfylla en rättslig skyldighet, jfr. dataskyddsförordning 6, 1 c.

Om dina personuppgifter överförs till databehandlare etablerade i länder utanför EU/EES som inte har en tillräcklig skyddsnivå kommer en sådan överföring att baseras på EU-kommissionens standardavtal.

4.             Säkerhet
Vi skyddar sekretessen, integriteten och tillgängligheten för dina personuppgifter. Därför har vi implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller de etablerade säkerhetsstandarderna och tillämpliga lagkrav. Vi har interna regler om informationssäkerhet som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter från att förstöras, förloras, ändras, mot obehörigt utlämnande och mot obehörig åtkomst eller kännedom om dem.

5.             Länkar till andra webbplatser
Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på andra organisationers webbplatser eller deras praxis i samband med insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser uppmanas du att läsa ägaren av webbplatsens policy angående skydd av personuppgifter och andra relevanta policyer.

6.             Uppdatering av dina personuppgifter
Vi försöker kontinuerligt kontrollera att dina personuppgifter alltid är aktuella, korrekta och inte vilseledande. Vi ser också till att uppdatera dina personuppgifter löpande. I detta sammanhang är vi dock beroende av att du informerar oss om relevanta ändringar i dina personuppgifter, i synnerhet din e-postadress, adress och telefonnummer. Du kan använda [email protected] för att meddela oss om eventuella ändringar. Utöver det är du även välkommen att kontakta oss om du har ett särskilt intresse av att vi skyddar dina allmänna personuppgifter (t.ex. om du har skyddad adress).

7.             Dina rättigheter
Du har rätt att få insyn i de personuppgifter vi behandlar om dig, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag. I detta sammanhang har du även rätt till att få en kopia av dina personuppgifter. Observera dock att rätten till åtkomst även kan begränsas av integritetsskydd för andra personer, affärshemligheter och immateriella rättigheter.
Du har rätt att invända mot vår insamling och vidare behandling av dina personuppgifter. Om din invändning är berättigad kommer vi att se till att sluta behandla dina personuppgifter.

Du har rätt till korrigering och radering av dina personuppgifter, dock med vissa undantag (t.ex. personuppgifter som omfattas av bokföringslagen eller personuppgifter som behandlas i syfte att försvara eller fastlägga rättsliga anspråk).

Du har rätt att begära att vi begränsar dina personupplysningar.

Under vissa omständigheter kan du också begära att få en kopia av dina personuppgifter samt överföring av de personuppgifter du har lämnat till oss via en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du kan när som helst återkalla alla samtycken du kan ha gett. Vi kommer då att radera dina personuppgifter, såvida vi inte kan fortsätta behandlingen på annat sätt.

Du har rätt att utöva ovanstående rättigheter genom att skriva till [email protected].


8.             Invändning mot marknadsföring
Du har alltid en särskild rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om din invändning är berättigad kommer vi att se till att sluta behandla dina personuppgifter. Du kan invända genom att skriva till oss på [email protected].


9.             Frågor och klagomål
Har du frågor om denna personuppgiftspolicy eller om du vill klaga på hur vi behandlar dina personupplysningar är du välkommen att kontakta oss:

Altinget AB                    
Org-nr: 556980-5269      
Johannesgränd 1             
111 30 Stockholm             
E-post: [email protected]

Om ditt klagomål inte löses av oss och du vill gå vidare med ärendet kan du använda Integritetsskyddsmyndighetens e-tjänst för att lämna in ditt klagomål.

Om det är ett klagomål på behandling av uppgifter enligt lagen om massmedias informationsdatabaser, lämnas klagomålet i stället till Mediernas etiknämnd. I ett stort antal fall är vi undantagna från de flesta bestämmelser i dataskyddsreglerna när vi behandlar personuppgifter enbart för journalistiska ändamål.

10.           Ändringar i personuppgiftspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy. Vid ändringar kommer datumet högst upp i personuppgiftspolicyn att ändras. Den alltid gällande personuppgiftspolicyn kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida "www.altinget.se". Vid väsentliga ändringar kommer du att få besked om detta via e-post.

 

Cookiepolicy

1.             Ägare och kontaktupplysningar

Ägaren av webbplatsen www.altinget.se är:

Altinget AB                    
Org-nr: 556980-5269      
Johannesgränd 1             
111 30 Stockholm             
E-post: [email protected]


2.             Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som sparas på användarens IT-utrustning (PC, surfplatta, smartphone etc.) för att utrustningen ska kunna kännas igen. Cookies kan bland annat användas för att sammanställa statistik över användares användning av webbplatsen och för att optimera sidans innehåll. En cookie är en passiv fil och kan inte sprida datorvirus eller andra skadliga program. Vissa cookies placeras av andra parter (s.k. tredje parter) än den som visas i adressraden (URL) i webbläsaren. Det kan vara vanligt innehåll, men också till exempel analysverktyg eller inbäddade kommentarsfält. Det innebär att cookies lagras från andra parter än den som äger webbplatsen.

Vissa cookies lagras endast på användarens IT-utrustning så länge användaren har sin webbläsare öppen (session cookies). Andra cookies lagras under en längre tid (beständiga cookies). När användaren besöker en webbplats igen kommer sessionscookies att återställas, medan beständiga cookies vanligtvis förnyas.


3.             Cookiedeklaration
Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att anpassa vårt innehåll och våra annonser, för att visa dig funktioner i sociala medier och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra samarbetspartners för sociala medier, annons och analys. Våra partners kan kombinera dessa uppgifter med annan information som du har lämnat till dem eller som de har samlat in från din användning av deras tjänster.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att vi kan lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att säkerställa tillhandahållandet av den tjänst som du uttryckligen har begärt att använda. För alla andra typer av cookies måste vi inhämta ditt samtycke.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies sätts av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke från Cookie-deklarationen på vår webbplats.

Läs mer om vilka vi är, hur du kan kontakta oss och hur vi behandlar personuppgifter i vår Integritetspolicy.

Ange ditt samtyckes-ID och datum när du kontaktar oss angående ditt samtycke.

Cookiedeklarationen kan ses här. Cookiedeklarationen uppdaterades senast den 2022-05-28. Du kan se specifika cookies via popup-fönstret. Du behöver bara trycka på "visa detaljer". Du hittar popup-fönstret genom att klicka här.


4.             Hur raderas/förhindras cookies och hur återkallar jag mitt samtycke?
Hur du raderar eller förhindrar att cookies placeras på din IT-utrustning beror på din webbläsare.

Om du använder en PC, kan cookies raderas genom att använda genvägstangenterna [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Om det inte fungerar, eller om du t.ex. använder en MAC, klicka på länken bredvid webbläsaren du använder:

Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies
iPhone, iPad och annat från Apple
Telefoner med Android styrsystem
Telefoner med Windows 75.             Har du frågor 

Om du har några frågor om vår användning av cookies är du välkommen att kontakta oss enligt vad som anges i början av cookiepolicyn.

 

Sist uppdaterat: 2023-03-15


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00