TCO kan snart gå om LO

TCO kan snart gå om LO

INTERVJU. Tillströmningen av medlemmar till TCO ökar medan LO:s medlemsantal minskar. Peter Hellberg, ledamot i TCO, menar att hårt arbete med modernisering och anpassning till arbetsmarknadens villkor är nyckeln till utveckling.