Var fjärde journalist och politiker utsätts för hot och hat

Var fjärde journalist och politiker utsätts för hot och hat

ARBETSMILJÖ. Många lokalpolitiker, journalister och bibliotekarier utsätts och oroas över hot. En stor del av dessa väljer därför att inte skriva eller tycka till i vissa frågor av rädsla. Något som i förlängningen är ett demokratiproblem.