Mycket oklart trots nya eko-regler på plats

Mycket oklart trots nya eko-regler på plats

JORDBRUK. Bu eller bä? Mycket återstår innan det går att säga hur den nya EU-förordningen påverkar svenska ekobranschen. Men hos branschorganisationen Krav är mottagandet skeptiskt.

DET HÄNDER I SVENSK POLITIK

Födelsedagar

David Borrelli
David Borrelli

Gruppledare Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa (EFDD), Europaparlamentet 47 år den 28. april

Alexandra Völker
Alexandra Völker

Riksdagsledamot (S), ledamot i försvarsutskottet, suppleant i civilutskottet, suppleant i EU-nämnden, revisorssuppleant i Systembolaget AB 29 år den 29. april

Visa fler »