31 augusti 2024
Utredning: EU:s lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Dir. 2022:76

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Inom Europeiska unionen (EU) pågår förhandlingar om ändringar av regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Förhandlingarna förväntas vara klara under våren 2023.

En särskild utredare ska lämna förslag till de författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de ändringar i regelverket som blir resultatet av förhandlingarna.

Utredaren ska särskilt ta ställning till

  • vilka verksamhetsutövare som bör omfattas av det nya regelverket,
  • om verksamhetsutövare bör få tillgång till konto- och värdefacksystemet,
  • hur uppgifterna i registret över verkliga huvudmän kan bli mer korrekta, adekvata och aktuella,
  • vilken myndighet som ska övervaka Svenska advokatsamfundets penningtvättstillsyn vid tillämpning av det nya regelverket,
  • behovet av anpassningar av svensk rätt för att svenska myndigheter och anställda i myndigheterna ska kunna fullgöra sina uppgifter i förhållande till den nya EU-myndigheten Amla (Anti-Money Laundering Authority), och
  • om tillgången till uppgifter i penningtvättsregistret för brottsbekämpande myndigheter bör utökas.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2024.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00