mars 2023
22 mars
09:00
EU-nämnden sammanträder
AdressRiksdagen, Stockholm
23 mars
Europeiska rådet sammanträder
AdressEuropabyggnaden, Bryssel
09:30
Utbildning: Introduktion till Europeiska solidaritetskåren - ett verktyg för ungas deltagande
AdressUtbildningen sker digitalt på webben
13:00
Konferens: Pax Nordica 2023 – Sammanhållning på Arktiska flanken – Nato, EU och Sverige
AdressUmeå eller digitalt via webben
17:00
Webbinarium: Det svenska ordförandeskapet – Sveriges fokus på den gröna omställningen
AdressSeminariet sänds digitalt via webben
24 mars
09:00
EU-nämnden sammanträder
AdressRiksdagen, Stockholm
29 mars
Trilog om förnybartdirektivet
AdressBryssel
31 mars
09:30
Konferens: Funktionsrätt, tillgänglighet och artificiell intelligens i EU
AdressKonferensen sänds på webben
april 2023
2 april
Riksdagsval i Finland
AdressFinland
17 april
Konferens: Rättsstatens principer i EU – kriser och lösningar
AdressIVA Konferenscenter, Stockholm
13:00
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande
AdressRiksdagen, Stockholm
18 april
Informellt möte för EU:s miljöministrar
AdressStockholm
27 april
08:30
Seminarium: Det framtida EU – vad har vi att vänta?
AdressStockholm eller digitalt via webben
28 april
Informellt möte för EU:s finansministrar och centralbankschefer
AdressStockholm
maj 2023
4 maj
Informellt möte för EU:s sysselsättningsministrar och socialministrar
AdressStockholm
31 maj
Järvaveckan
AdressSpånga IP, Spånga
juni 2023
8 juni
Riksdagsval i Grekland
AdressGrekland
9 juni
Utredning: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster
Adress
11 juni
Informellt möte för EU:s jordbruks- och fiskeministrar
AdressStockholm
14 juni
Partiledardebatt i riksdagen
AdressRiksdagen, Stockholm
22 juni
Informellt möte för EU-ministrarna
Adress
27 juni
Almedalsveckan i Visby
AdressAlmedalen, Visby
28 juni
Moderaternas och Miljöpartiets dag i Almedalen
AdressAlmedalen, Visby
29 juni
Europeiska rådet sammanträder
AdressEuropabyggnaden, Bryssel
Socialdemokraternas och Centerpartiets dag i Almedalen
AdressAlmedalen, Visby
30 juni
OSSE:s parlamentariska församling
AdressVancouver, Kanada
Vänsterpartiets och Kristdemokraternas dag i Almedalen
AdressAlmedalen, Visby
juli 2023
1 juli
Liberalernas och Sverigedemokraternas dag i Almedalen
AdressAlmedalen, Visby
Spanien tar över ordförandeskapet i EU
AdressEuropeiska unionen
september 2023
12 september
14:00
Riksmötets öppnande
AdressRiksdagen, Stockholm
20 september
13:00
Debatt om budgetpropositionen i riksdagen
AdressRiksdagen, Stockholm
oktober 2023
18 oktober
09:00
Partiledardebatt i riksdagen
AdressRiksdagen, Stockholm
26 oktober
Europeiska rådet sammanträder
AdressEuropabyggnaden, Bryssel
november 2023
15 november
09:00
EU-politisk partiledardebatt i riksdagen
AdressRiksdagen, Stockholm
maj 2024
31 maj
Utredning: Säker och tillgänglig digital identitet, Dir. 2022:142
Adress
juni 2024
20 juni
Utredning: En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner, Dir. 2022:89
Adress
augusti 2024
31 augusti
Utredning: EU:s lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Dir. 2022:76
Adress
november 2024
29 november
Utredning: En moderniserad fiskelag och förbättrade förutsättningar att bedriva vattenbruk, Dir. 2022:92
Adress