Debatt

Amerikanerna trycker statsstödsgasen i botten – EU hittar knappt pedalen

Joe Bidens energipaket ger massivt statligt stöd till amerikanska företag. I Europa är skattepolitiken en nationell angelägenhet, och EU:s svar lär därför bli mycket mindre förutsägbart för företagen, skriver Morten Helveg Petersen, Europaparlamentariker för danska Radikale Venstre. 

President Joe Bidens statsstödspaket utmanar det europeiska tänkandet, skriver danske EU-parlamentarikern Morten Helveg Petersen.
President Joe Bidens statsstödspaket utmanar det europeiska tänkandet, skriver danske EU-parlamentarikern Morten Helveg Petersen.Foto: Kim Vadskær/Radikale Venstre, AP Photo/Manuel Balce Ceneta/TT
Morten Helveg Petersen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

USA:s president Joe Bidens energipaket, vilseledande kallat Inflation Reduction Act (IRA), kommer att tilldela massiva statliga subventioner till gröna företag på amerikansk mark. Det är en huvudvärk på alla EU:s högsta nivåer. IRA utmanar det europeiska tänkandet och sättet att göra saker och ting på. Det kräver nya svar.

Förutom subventioner tydliggör IRA att USA kan ge sitt näringsliv något som vi inte kan på EU-nivå: skattesänkningar. För ett företag är skattesänkningar konkreta, och inte minst är det en lätt åtgärd att jobba med när företag planerar sina framtida budgetar och investeringar.

Risken är förstås att dansk och europeisk produktion – och inte minst utvecklingen av framtidens gröna teknik – rör sig över Atlanten.

Oförutsägbara stöd i EU

Jag talade nyligen med vd:n för ett stort tyskt energibolag, som berättade hur de amerikanska subventionerna förändrar beräkningarna för investeringar i och utveckling av grön vätgas. Under dessa månader fattas investeringsbeslut som är djupt oroande för Europas utsikter att behålla och utveckla nya arbetstillfällen i framtidens gröna vinnarindustrier.

Läs också
Men eftersom skattepolitiken i Europa är en nationell angelägenhet är inte sådana åtgärder en omedelbar möjlighet på vår sida om Atlanten. EU:s svar på IRA kommer därför att baseras på andra former av stöd, vanligtvis olika typer av finansiella potter, som företag kan ansöka om.

Eftersom företagen inte på förhand har någon rätt eller garanti för att få stöd från en viss pott riskerar EU:s åtgärder att bli mycket mindre förutsägbara för företagen.

Det är problematiskt. Förutsägbarhet är en hörnsten för viljan och lusten att investera, och det har inte direkt varit en europeisk kärnkompetens när det kommer till sektorn för förnybar energi.

Väntetider också ett hinder

Vi utmanas också på snabbhet. Väntetiderna för tillstånd att bygga nya sol- och vindanläggningar kan vara upp till tio år i hela Europa, och först nyligen har EU lyckats få till stånd en europeisk energipolitik som syftar till att undanröja dessa hinder.

Det är glädjande att amerikanerna nu vill så mycket på det gröna området. Men det utmanar oss eftersom inte minst de amerikanska skattelättnaderna erbjuder snabbhet, transparens och förutsägbarhet. Allt det som vi kan sakna på EU-nivå.

Balansgången blir att säkra att vi inte konkurrerar med amerikanerna om subventioner. Om EU-ländernas svar på IRA enbart baseras på mer nationellt statligt stöd i EU finns det en uppenbar risk att starka ekonomier som Tyskland och Frankrike stärker sina egna företags konkurrenskraft, på bekostnad av länder med mindre ekonomiska resurser. 

Renässans för europeisk industripolitik

Därför finns det starka skäl för att utveckla gemensamma europeiska svar. Det finns gott om pengar i omlopp redan genom återuppbyggnadsfonderna. Danmarks ståndpunkt på området är att pengarna måste hittas inom existerande ekonomiska ramar, men det lär knappast räcka. Den så kallade suveränitetsfonden, som bygger på gemensam upplåning, är ett alternativ, men intäkter kan också genereras på andra sätt.

Oavsett så måste vi göra mer för den gröna europeiska industrin. Vi kan göra mycket genom att använda de redan avsatta medlen, genom att implementera det som vi redan har antagit, genom att påskynda utbetalningen av stöd, godkännande av projekt och inte minst genom att utfärda tillstånd för utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Väntetiderna för nya byggprojekt måste minskas, det måste finnas klarhet om hur länge tillståndsprocesserna pågår, kanske genom att införa fasta tidsfrister, vilket har uppnåtts när det gäller tillstånd att bygga ut havsbaserad vindkraft i det kommande direktivet om förnybar energi.

Fasta tidsfrister är kanske en väg framåt även när det gäller handläggningstider i samband med de olika finansiella potterna. Kanske kan man arbeta med vad som skulle kunna kallas en omvänd försiktighetsprincip. Det vill säga att om det inte finns några viktiga invändningar, får man grönt ljus för att gå vidare.

Om vi inte gör något i den här riktningen kommer amerikanerna att köra ifrån oss.

 

Artikeln är översatt och tidigare publicerad på Altinget.dk.

Nämnda personer

Joe Biden

USA:s president (Demokraterna)
Kandidatexamen i historia och statskunskap (University of Delaware) och kandidat i juridik (Syracuse University, 1968)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00