Översyn av socialtjänstlagen
Ansvarigt departement: Socialdepartementet
Ansvarigt utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen

25/9
2019

Heike Erkers: Winbergs utredning missar avgörande fråga

SOCIALTJÄNSTEN. Ordningen där politikerna i socialnämnden fattar avgörande beslut på individnivå är en unken rest från den gamla fattigvården. Det anser Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers som uppmanar regeringen att våga ta tag i frågan när socialtjänstlagen nu ses över. 

Läs mer
9/8
2018

Winberg ska överväga äldrelag

KORTNYTT. Utredaren Margareta Winberg ska överväga om det behövs en särskild äldrelag.

Läs mer
26/4
2018

Winberg vill att socialnämnderna skiftar fokus

SOCIALTJÄNST. I framtiden ska politikerna i socialnämnden arbeta strategiskt, inte lägga större delen av sin tid på att fatta beslut i individärenden. Det säger utredaren Margareta Winberg som har lämnat över första delen i sin översyn av socialtjänstlagen till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S).

Läs mer
24/4
2018

SOU: Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst" till socialdepartementet.

24/11
2017

Winberg vill stärka socialsekreterarens mandat

SOCIALTJÄNSTLAGEN. Socialtjänsten ska få fatta fler beslut om klienterna, politikerna i socialnämnden färre. Det är målet för utredaren Margareta Winberg.

Läs mer
7/4
2017

Winberg ska utreda socialtjänstlagen

SOCIALTJÄNSTEN. Det blir tidigare statsrådet och ambassadören Margareta Winberg som får uppdraget att göra en översyn av socialtjänstlagen – en översyn som är efterlängtad av många.

Läs mer
7/4
2017

Kommittédirektiv: Översyn av socialtjänstlagen

Regeringen har tillsatt en utredning.