Nätverk

Infrastruktur

 I Altingets infrastrukturpolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom den infrastrukturella sektorn– utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Genom erfarenhetsutbyte mellan både nätverksmedlemmar och talare kan vi gemensamt nysta i vad som krävs för att främja en konkurrenskraftig och hållbar infrastruktur.

Nästa möte

NätverksmöteFramtidens resande: Hur kan vi anpassa infrastrukturen?
12 maj 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Under pandemin gick vi från att pendla till jobbet varje dag till att knappt lämna hemmet. Kollektivtrafikens intäkter föll drastiskt och bilvägarna ekade tommare än vanligt i rusningstid. Efter pandemin står det klart att många företag kommer låta medarbetarna jobba hemifrån någon eller några dagar i veckan. Samtidigt är bilägande inte lika viktigt för yngre generationer. Bilpoler och mobilitetshubbar är med all sannolikhet vanliga element i gemenemans framtida resande.

Vad betyder det för infrastrukturplaneringen? Hur kan vi planera för framtidens resande?

Denna träff gästas av Johan Wadman, VD för Svensk Kollektivtrafik.

F7, Fleminggatan 7, fredagen den 12 maj 2023, kl.09.30-12.30

Johan Wadman, VD för Svensk Kollektivtrafik

Om nätverket

Infrastrukturen skulle kunna sägas vara själva stommen i samhället. Utan vägar och tågräls, elnät, internetkablar och avloppssystem existerar inte det moderna samhället. Infrastrukturen förekommer dock med en enorm kostnad. Ett återkommande problem är att stora infrastrukturprojekt går långt över budget och drar ut på tiden. Som ett mörkt moln över detta hänger klimatförändringarna. Sverige har satt ambitiösa klimatmål för att bemöta dem, bland annat för transportsektorn som står för nästan en tredjedel av Sveriges utsläpp. Hur stor inverkan har infrastrukturplaneringen på möjligheterna att nå klimatmålen? Hur kan vi hålla infrastrukturprojekt inom budget? 

I Altingets infrastrukturpolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom den infrastrukturella sektorn– utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Genom erfarenhetsutbyte mellan både nätverksmedlemmar och talare kan vi gemensamt nysta i vad som krävs för att främja en konkurrenskraftig och hållbar infrastruktur.

Nätverket träffas vid fem tillfällen per år. Träffarna hålls på F7 Möten & Konferens på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att komma till Stockholm av någon anledning. Träffarna inkluderar fika och gemensam lunch. 

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Se handelsvillkor här.

Mötesledare

Bertil KinnunenSeniorkonsult och partner Rud Pedersen, mötesledare för Altingets nätverk Infrastruktur

Program

NätverksmöteFramtidens resande: Hur kan vi anpassa infrastrukturen?
12 maj 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Under pandemin gick vi från att pendla till jobbet varje dag till att knappt lämna hemmet. Kollektivtrafikens intäkter föll drastiskt och bilvägarna ekade tommare än vanligt i rusningstid. Efter pandemin står det klart att många företag kommer låta medarbetarna jobba hemifrån någon eller några dagar i veckan. Samtidigt är bilägande inte lika viktigt för yngre generationer. Bilpoler och mobilitetshubbar är med all sannolikhet vanliga element i gemenemans framtida resande.

Vad betyder det för infrastrukturplaneringen? Hur kan vi planera för framtidens resande?

Denna träff gästas av Johan Wadman, VD för Svensk Kollektivtrafik.

F7, Fleminggatan 7, fredagen den 12 maj 2023, kl.09.30-12.30

Johan Wadman, VD för Svensk Kollektivtrafik
NätverksmöteInfrastrukturplaneringen framöver: Så tänker talespersonerna
7 juni 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Några månader har nu gått sedan valet i september 2022. Hur dramatiskt valet blev, och hur lång tid det tog att förhandla fram en regering vet vi inte ännu. Det enda vi kan med säkerhet säga är att infrastrukturens utmaningar kommer att finnas kvar. Vilka planer har de partipolitiska talespersonerna för infrastrukturen framöver?

Medverkar gör Maria Stockhaus (M), Ulrika Heie (C), Daniel Helldén (MP), Magnus Oscarsson (KD), Helena Gellerman (L) samt Gunnila Svantorp (S). Ytterligare talespersoner kan tillkomma. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 7 juni 2023, kl.09.30-12.30

NätverksmöteTrafikverkets planeringsmodell: Dags för omtag?
19 september 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Infrastrukturprojekt är ofta stora, dyra och långvariga. Samtidigt finns det många olika viljor kring vilka projekt som bör investeras i och hur mycket av infrastrukturbudgeten bör läggas på underhåll respektive nyinvesteringar. Trafikverket planerar infrastruktursatsningar i tolvårsperioder baserat på regeringens riktlinjer. Då tidsplaner och kostnader för infrastrukturprojekt inledningsvis endast är uppskattningar kan kostnader öka och förseningar uppstå. Det gör att nästa planperiod i princip redan är fulltecknad med projekt från tidigare planperiod.

Varför fungerar Trafikverkets planeringsmodell som den gör? Och vilka möjligheter finns att förbättra den?

Denna träff gästas vi av Lennart Kalander, chef för nationell planering på Trafikverket. Han berättar om planeringsmodellen och tankarna bakom den.

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 19 september 2023, kl.09.30-12.30

Lennart Kalander, chef för nationell planering på Trafikverket. 
Nätverksmöte2030-sekretariatet: Så når vi klimatmålen
30 november 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

2030-sekretariatet skapades med syftet att se till att transportsektorns klimatmål att minska utsläppen med 70% jämfört med år 2010 nås. För att lyckas med detta fokuserar de sitt arbete på tre ben; bilar, bränslen och beteendeförändringar. Som en konsekvens av höga elpriser och kriget i Ukraina vill dock regeringen i vårbudgeten 2022 sänka skatten för bensin och diesel, frysa reduktionsplikten, pausa indexeringen av drivmedelsskatten samt ge en check på mellan 1000 och 1 500 kr till alla bilägare. Förslagen har fått kritik från 2030-sekretariatet som menar att det är ineffektiva åtgärder som främjar ett ökat bilberoende och hotar omställningen.

Vilka regleringar och incitament vill 2030-sekretariatet att vi inför istället, så att vi kan nå transportsektorns klimatmål?

Maria Stenström är ansvarig för mobilitet och beteendeförändring på 2030-sekretariatet. Hon kommer att berätta om deras idéer på hur infrastrukturplanering, regleringar och ny teknik kan främja omställningen inom transportsektorn.

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 30 november 2023, kl.09.30-12.30

Maria Stenström, ansvarig för mobilitet och beteendeförändring på 2030-sekretariatet.
NätverksmöteMer info kommer
15 februari 2024
Stockholm

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget