Nätverk

Näringspolitik och regional tillväxt

Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb, växande företag och konkurrenskraft över hela Sverige. Det ställer stora krav på att den offentliga sektorn kan utforma ett stabilt ramverk och långsiktiga spelregler för företagande. Samtidigt krävs också ett innovativt och modernt näringsliv som ligger i framkant i frågor som kompetensförsörjning, hållbarhet och digitalisering.

Nästa möte

NätverksmöteBONUSTRÄFF gemensam med Energinätverket: Energifrågans betydelse för näringslivet
16 maj 2023
Fleminggatan 7, Stockholm

BONUSTRÄFF gemensam med Energinätverket: Energifrågans betydelse för näringslivet

Energifrågan och de höga elpriserna kom att bli något av de mest diskuterade under valåret 2022. Energimyndigheten är en av nyckelaktörerna på den svenska elmarknaden, med uppdraget att genomföra den satta energi-och klimatpolitiken. Generaldirektör Robert Andrén gästar dagens nätverksgemensamma träff. Vad gör Energimyndigheten för att skapa samverkan, lösa dagens energiproblem och vägleda den stora omställningen framåt? Vilken betydelse har de höga elpriserna för företagen, och vad kan vi göra för att mildra effekterna? 

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 16 maj, kl. 09.30-12.30 

 

Robert Andrén, generaldirektör vid Energimyndigheten

Om nätverket

Vilka förutsättningar behöver näringslivet för att utveckla sin konkurrenskraft? Vad kan näringslivet göra för att frambringa en ökad konkurrenskraft och tillväxt, inte bara i storstäderna utan även på landsbygden? Hur skapar vi ett investeringsklimat som gör att nationella och globala företag vill förlägga verksamhet i Sverige?

I Altingets nätverk för näringspolitik och regional tillväxt kommer vi utifrån ett sakpolitiskt perspektiv diskutera de viktigaste frågorna framöver för svensk näringspolitik. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi har tid med nyanserna, och du får senaste nytt från erfarna experter inom forskning, politik och förvaltning. I nätverket möts både offentliga och privata aktörer för att tillsammans samtala och diskutera om hur vi för näringslivet framåt. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen per år. Träffarna hålls i konferenslokalerna F7 Möten & Konferens på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Det finns även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Träffarna inkluderar fika och gemensam lunch. 

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Se handelsvillkor här.

 

 

 

Mötesledare

Thomas MalmerKonsult och mötesledare för Altingets nätverk Näringspolitik och regional tillväxt respektive Energi

Program

NätverksmöteBONUSTRÄFF gemensam med Energinätverket: Energifrågans betydelse för näringslivet
16 maj 2023
Fleminggatan 7, Stockholm

BONUSTRÄFF gemensam med Energinätverket: Energifrågans betydelse för näringslivet

Energifrågan och de höga elpriserna kom att bli något av de mest diskuterade under valåret 2022. Energimyndigheten är en av nyckelaktörerna på den svenska elmarknaden, med uppdraget att genomföra den satta energi-och klimatpolitiken. Generaldirektör Robert Andrén gästar dagens nätverksgemensamma träff. Vad gör Energimyndigheten för att skapa samverkan, lösa dagens energiproblem och vägleda den stora omställningen framåt? Vilken betydelse har de höga elpriserna för företagen, och vad kan vi göra för att mildra effekterna? 

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 16 maj, kl. 09.30-12.30 

 

Robert Andrén, generaldirektör vid Energimyndigheten
NätverksmöteToppekonomerna: Det ekonomiska läget för Sveriges näringsliv framöver
15 juni 2023
Fleminggatan 7, Stockholm

Krig i vårt närområde, skenande energipriser, inflation och lågkonjunktur. Hur analyserar man omvärlden till förmån för den egna verksamheten? Vilka konsekvenser får det som pågår globalt för svenska företag? 

Alexandra Stråberg är chefekonom på Länsförsäkringar med ansvar för Hållbarhetssekretariatet. Hon är makroekonomisk expert med gedigen kunskap om den ekonomiska utvecklingen, globala trender och nationella effekter. Alexandra har erfarenhet från en mängd olika branscher och verksamheter som Skanska, Svenskt Näringsliv och offentlig sektor.

Jens Magnusson är chefekonom på SEB. Han har tidigare även varit chef för omvärldsanalys på SEB Trygg Liv samt välfärdsekonom och chef för investeringsstrategi och sparkommunikation. Jens har även arbetat som kansliråd på Finansdepartementet och som departementssekreterare på finansdepartementet och socialdepartementet.

Vid dagens träff resonerar Alexanadra och Jens kring det ekonomiska läget för näringslivet framöver, och Alexandra mer om varför ett globalt perspektiv är affärskritiskt och hur en blick utåt är nödvändig för att kunna agera inom den egna verksamheten. 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 15 juni, kl. 09.30-12.30

Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar och Jens Magnusson, chefekonom på SEB
NätverksmötePolitiken inifrån - Sara Modig
18 oktober 2023
Stockholm

Drygt ett år har gått sedan Sveriges nya regering tillsattes. Under denna tid har näringslivet påverkats av allt från räntehöjningar till energikris. Hur arbetar regeringen med att stärka förutsättningarna och villkoren för näringslivet? Vilka reformer ligger på bordet, och vilka konsekvenser kommer dessa att få för Sveriges företagare? 

Sara Modig är statssekreterare med ansvar för näringslivsfrågor hos energi-och näringsminister Ebba Busch (KD). Sara är företagsjurist och kommer senast från en vd-roll på Richmond & Finch. Idag öppnar Sara upp för diskussion, medskick och frågor kring regeringens politik för företagande och tillväxt framöver. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 18 oktober 2023, kl. 09.30-12.30

Sara Modig
NätverksmöteKonkurrenskraft inom näringslivet - vart är vi på väg?
29 november 2023

Enrico Deiaco, forskningsledare hos Entreprenörskapsforum 

Dagens träff kommer att gästas av Enrico Deiaco som idag arbetar som forskningsledare hos Entreprenörskapsforum, och som affilierad forskare vid Blekinge tekniska högskola. Enrico är just nu forskningsledare för projektet "Task force for stärkt svensk konkurrenskraft", som har till uppgift att undersöka den svenska konkurrenskraften.

Är det attraktivt att bedriva näringsverksamhet i Sverige idag? Vad besitter vi för fördelar? Hur stärker vi svensk konkurrenskraft? Allt detta och mycket mer kommer att betas av och dikusteras under dagens spännande träff. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 29 november 2023, kl. 09.30-12.30

NätverksmöteBONUSTRÄFF gemensam med Arbetsmarknadspolitiska nätverket - Arbetsmarknadspolitiken ett år efter valet
29 november 2023
Stockholm

Drygt ett år har gått sedan valet 2022, och regering såväl som riksdag har förhoppningsvis hunnit komma tillrätta i sina nya positioner. Vad är visionen för arbetsmarknadspolitiken, och hur kommer politiken under nuvarande mandatperiod att förändra spelplanen? 

Arbetsmarknadspolitiska talespersoner gästar under träff nätverket för att delge sina tankar om arbetsmarknaden framöver. Gästar gör Teresa Carvalho (S), Viktor Wärnick (M), Johnny Cato (C), Magnus Persson (SD), Ciczie Weidby (V) och Camilla Mårtensen (L). Fler talespersoner kan tillkomma. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 29 november, kl 13.00-16.30 

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget