Nätverk

Näringsliv och hållbar tillväxt

Vad behövs för att upprätthålla ett levande näringsliv i hela landet och hur förbättrar vi konkurrenskraften gentemot den internationella marknaden?

Nätverket Näringsliv och hållbar tillväxt berör en bredd av aktörer, från den mindre kommunen till det större företaget och alla har de ett intresse av att förbättra förutsättningarna för god konkurrenskraft och utveckling. För att utforma ett välmående näringsliv, ställs höga krav på offentlig sektor att upprätthålla ett stabilt ramverk för företagande. Samtidigt krävs ett innovativt näringsliv som ligger i framkant i frågor om kompetensförsörjning, hållbarhet och digitalisering.

Nästa möte

NätverksmöteVad pågår inom politiken just nu?
18 oktober 2023
Stockholm

Drygt ett år har gått sedan Sveriges nya regering tillsattes. Under denna tid har näringslivet påverkats av allt från räntehöjningar till energikris. Hur arbetar regeringen med att stärka förutsättningarna och villkoren för näringslivet? Vilka reformer ligger på bordet, och vilka konsekvenser kommer dessa att få för Sveriges företagare? 

 Dagens träff gästas av Sara Modig, statssekreterare hos närings-och energiminister Ebba Busch.

Stockholm, onsdagen den 18 oktober, kl. 09.30-13.30

Om nätverket

I Altingets nätverk Näringsliv och hållbar tillväxt diskuterar vi de brännande frågorna. Här går vi djupare än i den dagliga debatten och tar oss tid att nyansera, samtidigt som du som deltagare får ta del av det senaste från erfarna experter inom näringsliv, politik och forskning. Som medlem i nätverket möter du en mångfald av nyckelaktörer från både offentlig och privat sektor, för att samtala och diskutera kring hur vi tillsammans för näringslivet framåt. I nätverket finns utrymme både för samtal om samhällets utmaningar i stort, såväl som egna utmaningar relaterat till den egna organisationens verklighet.

Få nya perspektiv - Nätverket är branschöverskridande och du möter aktörer utanför den egna sfären

Omvärldsbevaka - Som medlem i nätverket får du ta del av det senaste från experter från bland annat forskning, förvaltning och näringsliv, även möta ansvariga från politiken.

Nätverka och utbyte av erfarenheter - Bredda ditt nätverk och diskutera gemensamma utmaningar med andra kunniga aktörer

Nätverket träffas vid fem tillfällen per år och vid varje träff ingår fika och gemensam lunch. Vi ses i konferenslokaler på Radisson Blu i centrala Stockholm, det är alltid möjligt att delta digitalt. Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Se handelsvillkor här.

Mötesledare

Thomas MalmerKonsult och mötesledare för Altingets nätverk i Näringsliv och hållbar tillväxt respektive Energi

Program

NätverksmöteVad pågår inom politiken just nu?
18 oktober 2023
Stockholm

Drygt ett år har gått sedan Sveriges nya regering tillsattes. Under denna tid har näringslivet påverkats av allt från räntehöjningar till energikris. Hur arbetar regeringen med att stärka förutsättningarna och villkoren för näringslivet? Vilka reformer ligger på bordet, och vilka konsekvenser kommer dessa att få för Sveriges företagare? 

 Dagens träff gästas av Sara Modig, statssekreterare hos närings-och energiminister Ebba Busch.

Stockholm, onsdagen den 18 oktober, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteKonkurrenskraft, vart är vi på väg? + Bonusträff!
29 november 2023
Stockholm

Dagens träff kommer att gästas av Enrico Deiaco som idag arbetar som forskningsledare hos Entreprenörskapsforum, och som affilierad forskare vid Blekinge tekniska högskola. Enrico är just nu forskningsledare för projektet "Task force for stärkt svensk konkurrenskraft", som undersöker den svenska konkurrenskraften.

Är det attraktivt att bedriva näringsverksamhet i Sverige idag? Vad besitter vi för fördelar? Hur stärker vi svensk konkurrenskraft? Allt detta och mycket mer kommer att betas av och diskusteras under dagens spännande träff. 

Stockholm, onsdagen den 29 november, kl. 09.30-13.30

På eftermiddagen: BONUSTRÄFF gemensam med det arbetsmarknadspolitiska nätverket!

Drygt ett år har gått sedan valet 2022, och regering såväl som riksdag har förhoppningsvis hunnit komma tillrätta i sina nya positioner. Vad är visionen för arbetsmarknadspolitiken, och hur kommer politiken under nuvarande mandatperiod att förändra spelplanen? 

Arbetsmarknadspolitiska talespersoner gästar under träffen nätverket för att dela med sig av sina tankar om arbetsmarknaden framöver. Gästar gör Teresa Carvalho (S), Viktor Wärnick (M), Johnny Cato (C), Magnus Persson (SD), Ciczie Weidby (V) och Camilla Mårtensen (L). Fler talespersoner kan tillkomma. 

Enrico Deiaco, idag forskningsledare hos Entreprenörskapsforum och affilierad forskare vid Blekinge tekniska högskola
NätverksmöteSkatter som incitament för företagande
25 januari 2024
Stockholm

Skatter, vilken roll utgör dessa kopplat till incitament för företagande, kompetens och investeringar? Under dagens träff kommer Suzanne Håkansson, Senior Director Government Affairs Europe and Nordic på Astra Zeneca, gästa nätverket för att diskutera denna fråga närmare. Träffen kommer också att gästas av Patrick Krassén, policychef och skattepolitisk expert på Företagarna, som kommer att diskutera detta tema genom att bland annat beröra företagsskatter. 

Stockholm, torsdagen den 25 januari, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteVägen till en förstärkt konkurrenskraft och tillväxt
13 mars 2024
Stockholm

Hur stärker vi svensk konkurrenskraft och tillväxt? Vilken roll har EU:s inre marknad och den internationella handeln i denna process?

Till dagens träff har Theresa Ryberg, chef för avdelningen Internationell handel på Stockholms Handelskammare, bjudits in för att med nätverket diskutera dessa frågor närmare. Som vanligt så ägnar vi andra timmen åt att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter utefter dagens tema. 

Stockholm, onsdagen den 13 mars, kl. 09.30-13.30

Theresa Ryberg, chef för avdelningen Internationell handel på Stockholms Handelskammare
NätverksmöteEtt mindre panelsamtal med Näringsutskottet
22 maj 2024
Stockholm

Under dagens träff kommer vi att anordna ett panelsamtal med några av talespersonerna från Näringsutskottet, för att diskutera aktuella näringspolitisk frågor. Medverkar gör ordförande för näringsutskottet, Tobias Andersson (SD).*

Som vanligt så ägnar vi andra timmen åt att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter utefter dagens tema. 

*Fler talespersoner kommer att tillkomma

Stockholm, onsdagen den 22 maj kl. 09.30-13.30

 

Tobias Andersson (SD), ordförande för näringsutskottet

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00