Nätverk

Arbetsmarknad

I Altingets arbetsmarknadspolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Här finns tid för nyansering, och du får senaste nytt från erfarna experter inom forskning, politik och förvaltning. Nätverket är en möjlighet att möta, nätverka och utbyta erfarenheter med andra nyckelaktörer inom arbetsmarknadssektorn.

Nästa möte

NätverksmöteGig-ekonomin och framtidens arbetsmarknad
18 april 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Gig-ekonomins utbredning har medfört förändringar gällande arbetsmarknadens utformning. Här har traditionella anställningar ersatts med kortare och mer flexibla anställningsformer och arbetsvillkor. “Gigifieringstrenden” kan ses i flertalet länder, där plattformsföretag såsom Foodora, Voi och Uber breder ut sig allt mer på den svenska arbetsmarknaden. Hur förhåller sig Gig-arbetena till den svenska arbetsmarknadsmodellen och dess regelverk och trygghetssystem? 

Vi gästas idag av Linda Weidenstedt, fil. doktor i sociologi vid Stockholms Universitet och forskare på Ratio. Lindas forskning fokuserar på framtidens arbete och om Gig-ekonomins möjligheter och utmaningar. 

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 18 april, kl 09.30-12.30

Linda Weidenstedt, doktor i sociologi vid Stockholm universitet och forskare på Ratio

Om nätverket

Det finns tydliga konfliktlinjer inom svensk arbetsmarknadspolitik. Samtidigt är den svenska arbetsmarknaden under ständig utveckling. Digitalisering och teknikutveckling ställer nya krav på arbetskraftens kompetens och kompetensbristen är ett hinder för tillväxt och utveckling. Hur möter vi bäst de ständigt förändrade kompetenskraven? Vilka områden kommer den nya regeringen prioritera? Vad händer med Arbetsförmedlingen och de uppgifter som myndigheten utför i dag?

Vi träffas vid fem tillfällen per år på F7 Möten & Konferens på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Det finns även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Träffarna inkluderar fika och gemensam lunch.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Se handelsvillkor här.

Mötesledare

Catharina Bildt GrapeSeniorkonsult integration, mötesledare för Altingets nätverk Arbetsmarknad

Program

NätverksmöteGig-ekonomin och framtidens arbetsmarknad
18 april 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Gig-ekonomins utbredning har medfört förändringar gällande arbetsmarknadens utformning. Här har traditionella anställningar ersatts med kortare och mer flexibla anställningsformer och arbetsvillkor. “Gigifieringstrenden” kan ses i flertalet länder, där plattformsföretag såsom Foodora, Voi och Uber breder ut sig allt mer på den svenska arbetsmarknaden. Hur förhåller sig Gig-arbetena till den svenska arbetsmarknadsmodellen och dess regelverk och trygghetssystem? 

Vi gästas idag av Linda Weidenstedt, fil. doktor i sociologi vid Stockholms Universitet och forskare på Ratio. Lindas forskning fokuserar på framtidens arbete och om Gig-ekonomins möjligheter och utmaningar. 

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 18 april, kl 09.30-12.30

Linda Weidenstedt, doktor i sociologi vid Stockholm universitet och forskare på Ratio
NätverksmöteOmställning på arbetsmarknaden
14 juni 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Den 1 oktober 2022 infördes ett nytt omställnings- och kompetensstöd på svensk arbetsmarknad. Måndagseftermiddagen därpå hade redan 4900 ansökningar kommit in till CSN. Hur har detta kommit att förändra den svenska arbetsmarknaden? Trygghetsstiftelsen är en av de aktörer som varit delaktiga i dessa förhandlingar, och som nu administrerar stödet i form av vägledning och rådgivning för anställda inom statlig sektor. 

Hillevi Engström, tidigare arbetsmarknadsminister och nu VD på Trygghetsstiftelsen, kommer att gästa dagens träff för att berätta mer om deras roll i utformningen och implementeringen av omställnings- och kompetensstödet. 

Senare samma träff:

Så jobbar Altingets redaktion

Senare under samma träff gästas vi av Rebecka Prahl, redaktör för bland annat Altingets arbetsmarknadsnisch. Rebecka kommer att berätta mer om Altingets bevakning av arbetsmarknadsfrågor och vad Altinget fokuserar på i nyhetsvärderingen.

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 14 juni, kl 09.30-12.30 

Hillevi Engström, VD på Trygghetsstiftelsen
NätverksmöteArbetsmarknadens behov
12 september 2023
Stockholm

Vad krävs för att få fler människor i arbete och vilka behov har dagens arbetsmarknad?

Dagens träff gästas av Annika Sundén som närmare kommer att diskutera dessa frågor. Annika är docent i nationalekonomi och före detta analysdirektör på Arbetsförmedlingen. Tidigare har Annika varit Chefsekonom på Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA), chef för  ledningsstaben, ställföreträdande generaldirektör vid Pensionsmyndigheten, verksamhetsområdeschef för pension vid Försäkringskassan, samt varit delaktig i ett antal statliga utredningar.

Stockholm, tisdagen den 12 september, kl. 09.30-12.30

Annika Sundén, docent i nationalekonomi och före detta analysdirektör på Arbetsförmedlingen
NätverksmöteArbetsmarknadspolitiken ett år efter valet 
29 november 2023
Stockholm

Drygt ett år har gått sedan valet 2022, och regering såväl som riksdag har förhoppningsvis hunnit komma tillrätta i sina nya positioner. Vad är visionen för arbetsmarknadspolitiken, och hur kommer politiken under nuvarande mandatperiod att förändra spelplanen?

Arbetsmarknadspolitiska talespersoner gästar under träff nätverket för att delge sina tankar om arbetsmarknaden framöver. Gästar gör Teresa Carvalho (S), Viktor Wärnick (M), Johnny Cato (C), Magnus Persson (SD), Ciczie Weidby (V) och Camilla Mårtensen (L). Fler talespersoner kan tillkomma. 

Stockholm, onsdagen den 29 november, kl. 09.30-12.30

NätverksmöteTillvaratagande av yrkeskompetens
8 februari 2024
Stockholm

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar från 2022 var arbetslösheten hos utrikesfödda 16,1% medan  siffran hos inrikesfödda var 4,7%. Hur ska vi komma till bukt med detta problem? Sfx är ett samarbete mellan Stockholm läns kommuner med syftet att tillvarata nyanländas yrkeskompetens, vilket görs genom att erbjuda skräddarsydda kurser. Kurserna avser att ge både vägledning genom systemet och se till att eleverna tillägnar sig den kunskap som är viktig för att kunna börja jobba inom det valda yrkesområdet. En viktig fråga i sammanhanget är vilken egentlig roll spelar språket i nyanländas integrering i arbetsmarknaden?

Dagens träff kommer att gästas av, dels Sam Yildirim, utvecklingsledare för integration och grundare av yrkesinriktade utbildningarna Sfx där han kommer att prata mer om Sfx:s arbete, dels Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi på SOFI vid Stockholms universitet. Dan-Olof kommer att prata om det svenska språkets viktiga roll i utrikesföddas väg in i arbetslivet. 

Stockholm, torsdagen den 8 februari, kl. 09.30-13.30

 

Sam Yildirim, utvecklingsledare för integration och grundare av yrkesinriktade utbildningarna Sfx, Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi på SOFI vid Stockholms universitet

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00