Nätverk

Politisk påverkan: SE och EU

Vill du kunna påverka de politiska beslut som fattas? Vill du som företag, branschorganisation, kommun eller förening - kunna göra din röst hörd? Altinget bjuder in till ett spännande nätverk där politisk påverkan diskuteras. Fokus är både nationellt och inom EU. Lyckade exempel tas fram och ex-politiker berättar om sina nya roller som rådgivare.

Nästa möte

NätverksmöteData och opinion för ett effektivt kommunikations- och påverkansarbete
20 april 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Vikten av att driva träffsäkra och effektiva kampanjer kan vara avgörande i strävandet efter att få upp sina frågor på den politiska agendan. Utmaningen ligger i att skildra en berättelse med rätt inramning, sk. framing, för den aktuella målgruppen. Men för att skapa en framgångsrik kampanj måste man förstå den person eller grupp människor man försöker påverka. Det inkluderar förståelsen för att människor har olika erfarenheter och värderingar: vi sorterar och uppfattar budskap utifrån vårt eget befintliga ramverk av värderingar, känslor, kunskaper och erfarenheter. Det gör att vi påverkas olika av olika kampanjer och berättelser.

Tove Jarl är VD på Axiom Insight, en kommunikations- och insiktspartner som hjälper kunderna med beslutsfattande och kommunikation baserat på datadrivna modeller. Axiom utgår ifrån hur mottagaren tänker när de formar kommunikationen -  “du kan ha världens bästa budskap, men kommunikationen lyckas först när mottagaren förstår vad du menar.”

På dagens träff kommer Tove att berätta mer om hur man kan utnyttja data och opinionsanalyser för att effektivisera sin kommunikation och påverkansarbete. 

Fleminggatan 7, torsdagen den 20 april 2023, kl 09.30-12.30

Tove Jarl, VD på Axiom Insight

Om nätverket

Lobbyism och politisk påverkan har hos vissa en negativ klang. Samtidigt är det något självklart och en del i den svenska samhällsapparaten, och där påverkansarbetet är mer formaliserat än i många andra länder. Intresseorganisationer är självklara samtalspartners för regering och riksdag. Organisationerna är en del av remissförfarandet och är ofta experter i utredningar, nämnder och kommittéer. 

Vill du kunna påverka de politiska beslut som fattas? Vill du som företag, branschorganisation, kommun eller förening göra din röst hörd? Altinget bjuder in till ett spännande nätverk där politisk påverkan diskuteras. Fokus är både nationellt och inom EU. Lyckade exempel tas fram och ex-politiker berättar om sina nya roller som rådgivare. Tanken är att leverera konkreta verktyg som deltagarna kan använda i sina arbeten och i vardagen, alltså inte enbart abstrakta resonemang. Vad kan vi lära av varandra? Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen per år och innefattar ett samtal med särskilt inbjudna gäster. Fikapauser och diskussioner under träffen ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls vanligtvis i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Det finns även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Träffarna inkluderar fika och gemensam lunch.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Se handelsvillkor här.

 

Mötesledare

Caroline SzyberRådgivare inom bostads- och byggfrågor, styrelseledamot Småföretagarnas riksförbund och mötesledare för Altingets nätverk Bostad och Politisk påverkan

Program

NätverksmöteData och opinion för ett effektivt kommunikations- och påverkansarbete
20 april 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Vikten av att driva träffsäkra och effektiva kampanjer kan vara avgörande i strävandet efter att få upp sina frågor på den politiska agendan. Utmaningen ligger i att skildra en berättelse med rätt inramning, sk. framing, för den aktuella målgruppen. Men för att skapa en framgångsrik kampanj måste man förstå den person eller grupp människor man försöker påverka. Det inkluderar förståelsen för att människor har olika erfarenheter och värderingar: vi sorterar och uppfattar budskap utifrån vårt eget befintliga ramverk av värderingar, känslor, kunskaper och erfarenheter. Det gör att vi påverkas olika av olika kampanjer och berättelser.

Tove Jarl är VD på Axiom Insight, en kommunikations- och insiktspartner som hjälper kunderna med beslutsfattande och kommunikation baserat på datadrivna modeller. Axiom utgår ifrån hur mottagaren tänker när de formar kommunikationen -  “du kan ha världens bästa budskap, men kommunikationen lyckas först när mottagaren förstår vad du menar.”

På dagens träff kommer Tove att berätta mer om hur man kan utnyttja data och opinionsanalyser för att effektivisera sin kommunikation och påverkansarbete. 

Fleminggatan 7, torsdagen den 20 april 2023, kl 09.30-12.30

Tove Jarl, VD på Axiom Insight
NätverksmöteNationellt och internationellt påverkansarbete
1 juni 2023
Fleminggatan 7, Stockholm

Benny Andersson är generalsekreterare för Djurens rätt, som med närmare 50 000 medlemmar utgör Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. Han var tidigare kampanjchef och genomdrev bland annat Djurens rätt:s allra första kampanj för att uppmärksamma den svenska kycklingindustrin. Utöver sin roll som generalsekreterare är Benny idag också styrelseledamot för Eurogroup for Animals och World Federation for Animals, vilket givit honom en gedigen erfarenhet av påverkansarbete, såväl nationellt som internationellt. 

På dagens träff gästar Benny nätverket för att berätta om sina erfarenheter inom påverkansarbete och ge sina konkreta tips på hur man på ett effektivt sätt påverkar politiken inom sina hjärtefrågor. 

Fleminggatan 7, torsdagen den 1 juni 2023, kl 09.30-12.30

Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens rätt
NätverksmöteSå navigerar du det nya politiska landskapet
3 oktober 2023
Stockholm

Efter en period av regeringskris och svaga mandat ser även det stundande valet i september ut att bli ett jämt sådant. Hur navigerar man sig genom ett osäkert politiskt landskap och hur når man igenom bruset? Katarina Barrling är expert på dessa frågor och har iakttagit politiken både från insidan som riksdagstjänsteman och som anlitad sakkunnig för bland annat SVT och Sveriges radio.

Under träffen kommer vi att ta tempen på politiken ett år efter valet och Katarina ger sin spaning på vad vi kan förvänta oss av det nya politiska landskapet.

Stockholm, tisdagen den 3 oktober 2023, Kl 09.30-12.30

Katarina Barrling, Affilierad seniorkonsult och forskare vid IPF och forskare vid Uppsala universitet
NätverksmöteSveriges ordförandeskap i EU - vad händer sen?
6 december 2023
Stockholm

I skrivande stund har halva tiden av Sveriges ordförandeskap i EU passerat, men vad händer sen? Hur har ordförandeskapet påverkat bilden av Sverige? Hur ska vi på bästa sätt påverka på EU-nivå?

Dagens träff kommer att gästas av Katarina Areskoug Mascarenhas, för nuvarande styrelseordförande i Centrum för europaforskning vid Lunds universitet, tidigare varit chef på Europeiska kommissionen, samt tjänstgjort som statssekreterare för utrikes- och EU-frågor åt dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt. Under träffen kommer Katarina att diskutera dessa frågor närmare med våra deltagare. 

Stockholm, onsdagen den 6 december, kl. 09.30-12.30

Katarina Areskoug Mascarenhas, styrelseordförande i Centrum för europaforskning vid Lunds universitet
NätverksmöteMer info kommer
13 februari 2024
Stockholm

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget