Nätverk

Politisk påverkan: SE och EU

Vill du kunna påverka de politiska beslut som fattas? Vill du som företag, branschorganisation, kommun eller förening - kunna göra din röst hörd? Altinget bjuder in till ett spännande nätverk där politisk påverkan diskuteras. Fokus är både nationellt och inom EU. 

Nästa möte

NätverksmöteNationellt och internationellt påverkansarbete
1 juni 2023
Fleminggatan 7, Stockholm

Benny Andersson är generalsekreterare för Djurens rätt, som med närmare 50 000 medlemmar utgör Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. Han var tidigare kampanjchef och genomdrev bland annat Djurens rätt:s allra första kampanj för att uppmärksamma den svenska kycklingindustrin. Utöver sin roll som generalsekreterare är Benny idag också styrelseledamot för Eurogroup for Animals och World Federation for Animals, vilket givit honom en gedigen erfarenhet av påverkansarbete, såväl nationellt som internationellt. 

På dagens träff gästar Benny nätverket för att berätta om sina erfarenheter inom påverkansarbete och ge sina konkreta tips på hur man på ett effektivt sätt påverkar politiken inom sina hjärtefrågor. 

Senare vid samma träff:

Så arbetar Altingets redaktion inom området politisk påverkan

Vid samma träff gästas nätverket av Johan Manell, Anton Säll och Anders Gustafsson från Altinget. Johan är Nyhetschef och redaktör för Rikspolitik. Anton är debatt- och opinionsredaktör. Anders är redaktör för Civilsamhälle. Under mötet kommer Johan, Anton och Anders berätta mer om Altingets journalistik på området politisk påverkan. Vad är en nyhet? Vad fokuserar Altinget på i nyhetsvärderingen? Vilka är skillnaderna mellan Altinget och andra nyhetsmedier?

Fleminggatan 7, torsdagen den 1 juni 2023, kl 09.30-12.30

Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens rätt

Om nätverket

Lobbyism och politisk påverkan har hos vissa en negativ klang. Samtidigt är det något självklart och en del i den svenska samhällsapparaten, och där påverkansarbetet är mer formaliserat än i många andra länder. Intresseorganisationer är självklara samtalspartners för regering och riksdag. Organisationerna är en del av remissförfarandet och är ofta experter i utredningar, nämnder och kommittéer. 

Vill du kunna påverka de politiska beslut som fattas? Vill du som företag, branschorganisation, kommun eller förening göra din röst hörd? Altinget bjuder in till ett spännande nätverk där politisk påverkan diskuteras. Fokus är både nationellt och inom EU.  Tanken är att leverera konkreta verktyg som deltagarna kan använda i sina arbeten och i vardagen, alltså inte enbart abstrakta resonemang. Vad kan vi lära av varandra? Här går vi djupare in än i den dagliga politiska debatten. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen per år och innefattar ett samtal med särskilt inbjudna gäster. Fikapauser och diskussioner under träffen ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls vanligtvis i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Det finns även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Träffarna inkluderar fika och gemensam lunch.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Se handelsvillkor här.

 

Mötesledare

Caroline SzyberRådgivare inom bostads- och byggfrågor, styrelseledamot Småföretagarnas riksförbund och mötesledare för Altingets nätverk Bostad och Politisk påverkan

Program

NätverksmöteNationellt och internationellt påverkansarbete
1 juni 2023
Fleminggatan 7, Stockholm

Benny Andersson är generalsekreterare för Djurens rätt, som med närmare 50 000 medlemmar utgör Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. Han var tidigare kampanjchef och genomdrev bland annat Djurens rätt:s allra första kampanj för att uppmärksamma den svenska kycklingindustrin. Utöver sin roll som generalsekreterare är Benny idag också styrelseledamot för Eurogroup for Animals och World Federation for Animals, vilket givit honom en gedigen erfarenhet av påverkansarbete, såväl nationellt som internationellt. 

På dagens träff gästar Benny nätverket för att berätta om sina erfarenheter inom påverkansarbete och ge sina konkreta tips på hur man på ett effektivt sätt påverkar politiken inom sina hjärtefrågor. 

Senare vid samma träff:

Så arbetar Altingets redaktion inom området politisk påverkan

Vid samma träff gästas nätverket av Johan Manell, Anton Säll och Anders Gustafsson från Altinget. Johan är Nyhetschef och redaktör för Rikspolitik. Anton är debatt- och opinionsredaktör. Anders är redaktör för Civilsamhälle. Under mötet kommer Johan, Anton och Anders berätta mer om Altingets journalistik på området politisk påverkan. Vad är en nyhet? Vad fokuserar Altinget på i nyhetsvärderingen? Vilka är skillnaderna mellan Altinget och andra nyhetsmedier?

Fleminggatan 7, torsdagen den 1 juni 2023, kl 09.30-12.30

Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens rätt
NätverksmöteSå navigerar du i det nya politiska landskapet
3 oktober 2023
Stockholm

Efter en period av regeringskris och svaga mandat ser även det stundande valet i september ut att bli ett jämt sådant. Hur navigerar man sig igenom ett osäkert politiskt landskap och hur når man igenom bruset? Katarina Barrling är expert på dessa frågor och har iakttagit politiken både från insidan som riksdagstjänsteman och som anlitad sakkunnig för bland annat SVT och Sveriges radio.

Under träffen kommer vi att ta tempen på politiken ett år efter valet och Katarina ger sin spaning på vad vi kan förvänta oss av det nya politiska landskapet.

Stockholm, tisdagen den 3 oktober 2023, Kl 09.30-12.30

Katarina Barrling, Affilierad seniorkonsult och forskare vid IPF och forskare vid Uppsala universitet
NätverksmöteSveriges ordförandeskap i EU - vad händer sen?
6 december 2023
Stockholm

I skrivande stund har halva tiden av Sveriges ordförandeskap i EU passerat, men vad händer sen? Hur har ordförandeskapet påverkat bilden av Sverige? Hur ska vi på bästa sätt påverka på EU-nivå?

Dagens träff kommer att gästas av Katarina Areskoug Mascarenhas, för nuvarande styrelseordförande i Centrum för europaforskning vid Lunds universitet, tidigare varit chef på Europeiska kommissionen, samt tjänstgjort som statssekreterare för utrikes- och EU-frågor åt dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt. Under träffen kommer Katarina att diskutera dessa frågor närmare med våra deltagare. 

Stockholm, onsdagen den 6 december, kl. 09.30-12.30

Katarina Areskoug Mascarenhas, styrelseordförande i Centrum för europaforskning vid Lunds universitet
NätverksmöteHur påverkar man lagstiftare och myndigheter?
13 februari 2024
Stockholm

Vad kännetecknar ett lyckat påverkansarbete? Hur går man tillväga för att lyckas påverka lagstiftningen och myndigheter? Lagen om tillträdesförbud tillkom i början av 2021 som ett resultat av ett uttryckt behov, hos bland annat detaljhandeln, för att kunna porta kunder som begår olagliga gärningar och skapar otrygghet. 

Dagens träff kommer att gästas av Per Geijer som tidigare varit Säkerhetschef vid Svensk Handel, men är idag divisionschef hos Nordic Level Group. Per var en drivande aktör i påverkansarbetet gällande lagen om tillträdesförbud, och kommer under träffen att berätta mer om hur påverkansarbetet sett ut. 

Stockholm, tisdagen den 13 februari, kl. 09.30-12.30

Per Geijer, divisionschef hos Nordic Level Group
NätverksmöteÖkad attraktivitet i norr, hur gick man till väga?
16 april 2024
Stockholm

Under en längre tid har flera svenska kommuner haft stora problem med att skapa viktiga värden som är avgörande för kommuners attraktivitet. Hur kan man genom påverkansarbete förändra en region likväl som en kommuns anseende? Vilka värden är egentligen viktiga för människor och företag för att dessa ska vilja etablera sig? Och hur skapas dessa värden?

Dagens träff kommer att gästas av Niklas Nordström, tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Luleå, medgrundare till AIM Public Affairs som under 2022 köptes upp av Miltton, där Niklas nu arbetar som Senior Adviser. Niklas kommer under träffen att berätta mer om hur arbetet på regional och kommunal nivå kan se ut vad gäller värdeskapande och arbetet med att öka attraktiviteten.

Stockholm, tisdagen den 16 april 2024, kl. 09.30-12.30

Niklas Nordström, tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Luleå, medgrundare till AIM Public Affairs, och nu Senior Adviser på Miltton

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00