Nätverk

Politisk påverkan och opinionsbildning

Vill du som företag, branschorganisation, kommun eller förening kunna påverka politiken och göra din röst hörd?

Nätverket Politisk påverkan och opinionsbildning samlar aktörer som vill få verktygen för att påverka politiska beslut. Utbyt erfarenheter, diskutera dagsaktuella ämnen och nätverka med nyckelpersoner inom ämnet. 

Nästa möte

NätverksmötePåverkan i den digitala tidsåldern: Hur AI förändrar spelplanen + Bonusgäster Malin Björk och Alice Bah Kuhnke
16 april 2024
Stockholm

AI är här för att stanna, och utvecklingen går fort. Alla områden kommer på något sätt behöva förhålla sig till AI-verktyg. Men hur kommer AI förändra påverkansarbete? Hur kan man använda AI för att öka sin genomslagskraft? Vilka verktyg finns att tillgå? Och vad gäller egentligen etiskt och juridiskt? Dagens träff gästas av Brit Stakston, expert på trender inom digital kommunikation, och Daniel Westman, oberoende rådgivare och forskare specialiserad på IT- och medierätt, som kommer att diskutera detta och mycket mer.

Träffens andra timme får vi digitalt besök av Malin Björk (V) och Alice Kuhnke (MP) som kommer för att berätta mer om hur man påverkar politik på EU-nivå.

Stockholm, tisdagen den 16 april 2024, kl. 09.30-13.30

Om nätverket

Lobbyism och politisk påverkan har hos vissa en negativ klang. Samtidigt är det en självklar del av den svenska samhällsapparaten, och påverkansarbetet i Sverige är mer formaliserat än i många andra länder. Intresseorganisationer är självklara samtalspartners för regering och riksdag. Organisationerna är en del av remissförfarandet och är ofta experter i utredningar, nämnder och kommittéer. 

Vill du kunna påverka de politiska beslut som fattas? I detta nätverk får du möjlighet att omvärldsbevaka, diskutera och lära av andra aktörer inom politisk påverkan samtidigt som du utökar ditt kontaktnät. Tanken är att leverera konkreta verktyg som deltagare kan använda i sina arbeten och i vardagen, alltså inte enbart abstrakta resonemang. Här går vi djupare in än i den dagliga politiska debatten. 

Medlemskapet i nätverket avser 5 på varandra efterföljande tillfällen med start vid nästkommande nätverksträff och löper därefter ca 12 månader. Nätverket träffas i centrala Stockholm men det finns även möjlighet att delta digitalt. I det fall man inte kan delta vid något tillfälle går det bra att skicka en ersättare. Fika och gemensam lunch ingår alltid.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem sammanhängande tillfällen. Se handelsvillkor här.

 

Mötesledare

Caroline SzyberVice ordförande Småföretagarnas riksförbund och Villaägarna, rådgivare inom bostads-, bygg och fastighetsfrågor samt mötesledare för Altingets nätverk Bostad och Samhällsbyggande samt Politisk påverkan och Opinionsbildning

Program

NätverksmötePåverkan i den digitala tidsåldern: Hur AI förändrar spelplanen + Bonusgäster Malin Björk och Alice Bah Kuhnke
16 april 2024
Stockholm

AI är här för att stanna, och utvecklingen går fort. Alla områden kommer på något sätt behöva förhålla sig till AI-verktyg. Men hur kommer AI förändra påverkansarbete? Hur kan man använda AI för att öka sin genomslagskraft? Vilka verktyg finns att tillgå? Och vad gäller egentligen etiskt och juridiskt? Dagens träff gästas av Brit Stakston, expert på trender inom digital kommunikation, och Daniel Westman, oberoende rådgivare och forskare specialiserad på IT- och medierätt, som kommer att diskutera detta och mycket mer.

Träffens andra timme får vi digitalt besök av Malin Björk (V) och Alice Kuhnke (MP) som kommer för att berätta mer om hur man påverkar politik på EU-nivå.

Stockholm, tisdagen den 16 april 2024, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteAtt sätta en region på kartan - hur då?
30 maj 2024
Stockholm

Mycket händer i norra Sverige i skenet av den stora gröna industrirevolutionen. Facebook etablerades under 2010-talet i Luleå, LKAB flyttar Kiruna, Northvolt har etablerats i Skellefteå och nu H2 Green Steel i Boden. Hur får man företag att etablera sig i sin region? Och hur får man den stora massan att ställa sig bakom obekväma förändringar? Kommuner och regioner arbetar ständigt med värdeskapande för att locka både människor och företag att etablera sig just där. Hur kan man genom påverkansarbete förbättra en regions anseende? Vilka värden är egentligen viktiga för att locka rätt aktörer?

Dagens träff gästas av Niklas Nordström, tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Luleå och medgrundade till AIM Public Affairs som 2022 blev en del av Miltton. Där arbetar Niklas nu som Senior Advisor. Niklas var en av de som arbetade med att förstärka bilden av Norrbotten och attrahera företag och människor. Under dagen kommer Niklas prata om sina erfarenheter och berätta hur man kan arbeta med påverkan för att skapa värde och öka attraktivitet.

Stockholm, torsdagen den 30 maj 2024, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteGenomslag i sitt påverkansarbete - hur lyckas man?
1 oktober 2024
Stockholm

Hur får man genomslag i en bransch som kan anses kontroversiell? Och hur krånglar man sig fram bland regelverk och lyckas skapa samverkan där det behövs? Hur får man en bransch att skifta fokus? Spelbolag är en del av Sveriges export och under tidigt 2000-tal tog Douglas Roos Ladbrokes Norden till Sverige. I samband med detta var Douglas Roos drivande i omregleringen av spelbranschen och försökte påverka politiken. Denna omreglering som han då propagerade för är likt det staten nu genomför. Med en innovativ syn på marknadsföring och påverkansarbete har han skapat banbrytande strategier som satt avtryck i branschen. Men hur lyckas man med sina idéer?

Dagens träff gästas av Douglas Roos, en entreprenör som bland annat grundat både Ladbrokes Norden och Nyheter 24-gruppen. Hur går man från idé till utförande och vad är det som gör att det går vägen?  Hur navigerar man genom komplexa landskap och skapar betydelsefulla förändringar?

Stockholm, tisdagen den 1 oktober 2024, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteHalvvägs till valet - vad säger ungdomsförbunden?
4 december 2024
Stockholm

Ungdomsförbunden är en av de viktigaste aktörerna när det gäller att påverka riksdagspartier. De driver ofta egna policyförslag genom att lobba sitt eget parti, både på partistämmor och i den dagliga debatten. Drygt två år har nu gått sedan senaste valet - lyckades ungdomsförbunden få upp sina frågor på dagordningen? Hur ser de på den politik som framförts sedan dess, och hur arbetar de för att lyckas ännu bättre till valet 2026?  

Dagens träff gästas av Douglas Thor, förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet (MUF), och Erik Berg, förbundsordförande för Liberala Ungdomsförbundet (LUF). Fler gäster tillkommer. 

Stockholm, onsdagen den 4 december 2024, kl. 09.30-13.30

NätverksmötePanelsamtal med tankesmedjor: Hur navigerar man i dagens politiska landskap?
11 februari 2025
Stockholm

Tankesmedjor har länge spelat en viktig roll i samhällsdebatten och under de senaste åren är de mer inflytelserika än någonsin. Timbro är en av de allra mest profilerade tankesmedjorna och kommer delta tillsammans med tillkommande gäster i ett panelsamtal om hur man navigerar dagens politiska landskap, vad som förväntas framöver och hur man som aktör kan nå fram med sitt budskap.

Stockholm, tisdagen den 11 februari 2025, kl. 09.30-13.30

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00