Nätverk

Skog

Skogspolitiken är snårig med flertalet intressen som spretar åt olika håll. Hur bör skogens resurser prioriteras? Hur kan vi skapa en konstruktiv dialog i skogsdebatten? Allt detta och mycket mer diskuteras i Altingets skogspolitiska nätverk där du får möjligheten att utbyta värdefulla diskussioner och erfarenheter med skogsbranschens främsta nyckelaktörer.

 

Nästa möte

NätverksmöteGranskningen av skogsindustrin
29 mars 2023
Fleminggatan 7, Stockholm

Få har nog undgått att den svenska skogen på senare tid åter blivit ett hett debattämne. En aktör som följt debatten noga är Dagens Nyheter, som gjort en granskning av skogsbruket och debatten. Idag består granskningen av nästan 60 artiklar som alla ämnar blottlägga hur det svenska skogsbruket ser ut bakom kulisserna. 

Under dagens träff gästas nätverket av journalisten bakom den omfattande granskningen, Lisa Röstlund. Lisa kommer att berätta om hennes insikter om den svenska skogsindustrin ur ett journalistiskt perspektiv. Vilka lärdomar kan dras om det svenska skogsbruket efter ett och ett halvt års granskning? 

Senare samma träff:

Så jobbar Altingets redaktion

Senare under samma träff gästas vi av Johanna Alskog, Redaktör för Altinget Miljö och Energi och Altinget Säkerhet. Under träffen berättar Johanna mer om Altingets bevakning och vad Altinget fokuserar på i nyhetsvärderingen.

Lisa Röstlund

Om nätverket

Skogen befinner sig ännu en gång i strålkastarljuset. En målkonflikt har länge pågått mellan miljöhänsyn och ekonomiska intressen i våra svenska skogar. En värdefull nyckelbiotop kan leda till ett brukningsförbud där ekonomisk kompensation uteblir för den enskilde skogsägaren. Samtidigt så lever det hotade arter i svenska urskogar, och det ställs allt högre förväntningar på de varor som skogen kan leverera. 

Hur bör skogens resurser prioriteras? Vad innebär EU:s engagemang för skogspolitik? Hur kan vi skapa en konstruktiv dialog i skogsdebatten? Hur kan innovation inom bioekonomin bidra till ett fossilfritt samhälle?

I Altingets skogspolitiska nätverk möter du nyckelaktörer inom skogsbranschen. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Målsättningen är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom sektorn – utifrån mötet och med exklusivt inbjudna experter och makthavare. Nätverket träffas vid fem tillfällen per år. Träffarna hålls på F7- Möten och Konferens på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm och det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att komma till Stockholm av någon anledning. Träffarna inkluderar fika och gemensam lunch. 

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Se handelsvillkor här.

Mötesledare

Malin von EssenFacilitator, moderator, frilansskribent, mötesledare för Altingets nätverk Skog

Malin är en rutinerad moderator som har drygt 25 års erfarenhet inom kommunikation. Malin är utbildad jägmästare och journalist och har tidigare haft anställningar hos SLU, Skogforsk och Skogssällskapet.

Program

NätverksmöteGranskningen av skogsindustrin
29 mars 2023
Fleminggatan 7, Stockholm

Få har nog undgått att den svenska skogen på senare tid åter blivit ett hett debattämne. En aktör som följt debatten noga är Dagens Nyheter, som gjort en granskning av skogsbruket och debatten. Idag består granskningen av nästan 60 artiklar som alla ämnar blottlägga hur det svenska skogsbruket ser ut bakom kulisserna. 

Under dagens träff gästas nätverket av journalisten bakom den omfattande granskningen, Lisa Röstlund. Lisa kommer att berätta om hennes insikter om den svenska skogsindustrin ur ett journalistiskt perspektiv. Vilka lärdomar kan dras om det svenska skogsbruket efter ett och ett halvt års granskning? 

Senare samma träff:

Så jobbar Altingets redaktion

Senare under samma träff gästas vi av Johanna Alskog, Redaktör för Altinget Miljö och Energi och Altinget Säkerhet. Under träffen berättar Johanna mer om Altingets bevakning och vad Altinget fokuserar på i nyhetsvärderingen.

Lisa Röstlund
NätverksmöteBiodiversitetskrediter
24 maj 2023
Fleminggatan 7, Stockholm

Folk är villiga att betala för olika ekosystemtjänster, något som märkts och bland annat lett till utformandet av koldioxidkrediter. Men något som det inte pratas lika mycket om är något kallat biodiversitetskrediter, som skulle kunna finansieras på ett liknande sätt som koldioxidkrediter.  

Aleksandra Holmlund forskar om innovativ finansiering för restaurering och skydd av biologisk mångfald vid SLU och kommer under träffen berätta om just biodiversitetskrediter. Hur kan en sådan marknad se ut? Hur blir ett sådant system tillämpbart i stor skala? Vilka hinder och lösningar finns? Som vanligt finns utrymme för frågor och spännande diskussioner.

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 24 maj 2023, kl 09.30-12.30 

Aleksandra Holmlund, forskare på SLU inom biodiversitetskrediter
NätverksmöteDagens skogsbruk, svampens roll?
20 september 2023
Stockholm

Svampen har flera otroligt viktiga funktioner i vårt ekosystem, exempelvis lever ofta vanligt förekommande svampar i symbios med närliggande träd och växter, där det sker upptag av näringsämnen och fosfor. Vid kalavverkningar dör svampen och utrotningshotade sorter riskerar att inte kunna återetablera sig. Svampen bidrar också till skogens tillväxt och till att kolinlagringskapaciteten ökar.

Dagens träff gästas av Anders Dahlberg, professor i mykologi, svampforskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, och en av SLU Artdatabankens och Internationella naturvårdsunionens svampspecialister. Anders ska under träffen berätta mer om svampens roll i dagens skogsbruk. 


Stockholm, onsdagen den 20 september, kl 09.30-12.30 

Anders Dahlberg, professor i mykologi, svampforskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet,
NätverksmöteSvensk skogs- och klimatpolitik, konfliktlösning eller vidmakthållande av konflikter?
14 november 2023
Stockholm

I vilken utsträckning kan ramar i den svenska skogs- och klimatpolitiken ligga till grund för konfliktlösning, och eller  bidra till ett vidmakthållande av konflikter aktörer emellan? Skogs- och klimatpolitiska mål kan vara svåra att uppnå på grund av olika implementeringsstrategier. Under dagens träff kommer Camilla Sandström att gästa nätverket för att diskutera detta tema och frågeställningar närmare. 

Camilla är professor vid den statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Camillas forskning har främst varit inriktad på styrning och förvaltning av naturresurser, med särskilt fokus på skog, vilt och biologisk mångfald, attityder till djur och natur och förutsättningar för landsbygdsutveckling.

Stockholm, tisdagen den 14 november, kl. 09.30.12.30

Camilla Sandström, professor vid den statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet
NätverksmöteHur påverkar det nya globala ramverket för biologisk mångfald Sverige?
1 februari 2024
Stockholm

Den 19 december förra året beslutades det vid FN:s konferens om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald, med det samlade syftet att vända den negativa trenden som går att skåda vad gäller biologisk mångfald. Hur påverkar COP15 åtgärdsmålen svenskt skogsbbruk? Hur arbetar Sverige med implementeringen av dessa?

Dagens träff kommer att gästas av Torbjörn Ebenhard som är forskningsledare vid Institutionen för stad och land; SLU Centrum för biologisk mångfald, samt förhandlare i Konventionen för biologisk mångfald. Under träffen kommer Torbjörn att berätta mer om hur det nya ramverket kommer att påverka det svenska skogsbruket. 

Stockholm, torsdagen den 1 februari, kl. 09.30-12.30

Torbjörn Ebenhard som är forskningsledare vid Institutionen för stad och land; SLU Centrum för biologisk mångfald, förhandlare i Konventionen för biologisk mångfald

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget