Nätverk

Skog

Skogspolitiken är snårig med flertalet intressen som spretar åt olika håll. Hur bör skogens resurser prioriteras? Hur kan vi skapa en konstruktiv dialog i skogsdebatten? Allt detta och mycket mer diskuteras i Altingets skogspolitiska nätverk där du ges möjligheten att delta i värdefulla diskussioner och utbyta erfarenheter med skogsbranschens främsta nyckelaktörer.

 

Nästa möte

NätverksmöteHur påverkar det nya globala ramverket för biologisk mångfald Sverige?
1 februari 2024
Stockholm

Den 19 december förra året beslutades det vid FN:s konferens om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald, med det samlade syftet att vända den negativa trenden som går att skåda vad gäller biologisk mångfald. Hur påverkar COP15 åtgärdsmålen svenskt skogsbbruk? Hur arbetar Sverige med implementeringen av dessa?

Dagens träff kommer att gästas av Torbjörn Ebenhard som är forskningsledare vid Institutionen för stad och land; SLU Centrum för biologisk mångfald, samt förhandlare i Konventionen för biologisk mångfald. Under träffen kommer Torbjörn att berätta mer om hur det nya ramverket kommer att påverka det svenska skogsbruket. 

Stockholm, torsdagen den 1 februari, kl. 09.30-13.30

Om nätverket

Skogen befinner sig ännu en gång i strålkastarljuset. En målkonflikt har länge pågått mellan miljöhänsyn och ekonomiska intressen i våra svenska skogar. En värdefull nyckelbiotop kan leda till ett brukningsförbud där ekonomisk kompensation uteblir för den enskilde skogsägaren. Samtidigt så lever det hotade arter i svenska urskogar, och det ställs allt högre förväntningar på de varor som skogen kan leverera. 

Hur bör skogens resurser prioriteras? Vad innebär EU:s engagemang för skogspolitik? Hur kan vi skapa en konstruktiv dialog i skogsdebatten? Hur kan innovation inom bioekonomin bidra till ett fossilfritt samhälle?

I Altingets skogspolitiska nätverk möter du nyckelaktörer inom skogsbranschen. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Målsättningen är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom sektorn – utifrån mötet och med exklusivt inbjudna experter och makthavare. Medlemskapet i nätverket avser 5 på varandra efterföljande tillfällen med start vid nästkommande nätverksträff och löper därefter ca 12 månader. Nätverket träffas i centrala Stockholm men det finns även möjlighet att delta digitalt. I det fall man inte kan delta vid något tillfälle går det bra att skicka en ersättare. Fika och gemensam lunch ingår alltid.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem sammanhängande tillfällen. Se handelsvillkor här.

Mötesledare

Malin von EssenFacilitator, moderator, frilansskribent, mötesledare för Altingets nätverk Skog

Malin är en rutinerad moderator som har drygt 25 års erfarenhet inom kommunikation. Malin är utbildad jägmästare och journalist och har tidigare haft anställningar hos SLU, Skogforsk och Skogssällskapet.

Program

NätverksmöteHur påverkar det nya globala ramverket för biologisk mångfald Sverige?
1 februari 2024
Stockholm

Den 19 december förra året beslutades det vid FN:s konferens om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald, med det samlade syftet att vända den negativa trenden som går att skåda vad gäller biologisk mångfald. Hur påverkar COP15 åtgärdsmålen svenskt skogsbbruk? Hur arbetar Sverige med implementeringen av dessa?

Dagens träff kommer att gästas av Torbjörn Ebenhard som är forskningsledare vid Institutionen för stad och land; SLU Centrum för biologisk mångfald, samt förhandlare i Konventionen för biologisk mångfald. Under träffen kommer Torbjörn att berätta mer om hur det nya ramverket kommer att påverka det svenska skogsbruket. 

Stockholm, torsdagen den 1 februari, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteSvensk skogspolitik, vad sker just nu?
10 april 2024
Stockholm

Skogsfrågan är alljämt aktuell och inte helt okomplicerad. En bra skogspolitik är avgörnade för att vi på ett bra sätt ska kunna hantera både den pågående klimat- och naturkrisen. Är dagens skogspolitik utformad för att kunna hantera framtidens utmaningar, eller behöver något i politiken förändras? 

Dagens träff kommer att gästas av Dan Ericsson som är statssekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren. Statssekreterare Dan Ericsson kommer att under träffen berätta mer om vad som sker på den skogspolitiska agendan, bland annat hur Sveriges inställning till COP15 åtgärdsmålen ser ut och om det finns planer för implementering.

Stockholm, onsdagen den 10 april, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteHur anpassar vi skogsskötseln efter både motstridiga förväntningar på skogens syfte och rådande klimatförändringar?
21 maj 2024
Stockholm

En skogsskötsel anpassad för att hantera rådande klimatförändringar och olika aktörers motstridiga förväntningar på skogens syfte är något att sträva efter, men inte helt okomplicerat. Frågor om hur skogen bör skötas och för vem har skapat stor splittring i form av vitt skilda förväntningar på skogsskötseln, samtidigt som skogsskötseln måste anpassas för att kunna bromsa pågående klimatförändringar. Så hur kan vi förstå och anpassa skogens skötsel till klimatförändringar och konkurrerande förväntningar på skogen? 

Till dagens träff har vi bjudit in Isabella Hallberg Sramek, forskare i skogsskötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet och ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, som har forskat om detta som en del sin avhandling.

Stockholm, tisdagen den 21 maj, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteSkogen enligt Skogsstyrelsen
17 september 2024
Stockholm

Skogspolitiken är ständigt aktuell, både i den politiska debatten och bland alla som på något sätt arbetar med skog. Denna träff gästas av Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, som ska berätta om hur myndigheten arbetar med frågor om såväl produktion som miljöhänsyn och det bredare hållbarhetsperspektivet. Hur påverkas svensk skogsnäring av EU:s skärpta klimatmål? Går det att bedriva hållbart skogsbruk? Och hur arbetar Skogsstyrelsen för att nå de skogspolitiska mål som satts upp?

Stockholm, tisdagen den 17 septemberkl. 09:30-13:30

NätverksmötePerspektiv från WWF: Hur kan miljörörelsen och skogsbruket mötas?
12 november 2024
Stockholm

Den svenska skogen står inför stora utmaningar och det är högt tonläge i skogsdebatten. På ena sidan miljörörelsen med argument om biologisk mångfald, minskade utsläpp och resiliens för att möta klimatförändringar. På andra sidan skogsbruket som ser en ökad efterfrågan på virkesråvara men även för biobränsle, vilket också kan spela en roll i den gröna omställningen. Ofta har man svårt att mötas, men för att omställningen ska lyckas måste någonting ske. Vad krävs?

Till denna träff kommer Peter Roberntz, senior rådgivare i skogsfrågor på WWF, för att ge WWF:s perspektiv på skogspolitik och den svenska skogsdebatten. Peter är utbildad jägmästare och doktor inom skogsekologi och har jobbat på WWF sedan 2007 med bl.a. certifieringsfrågor, bioenergi och politiskt påverkansarbete.

Stockholm, tisdagen den 12 november, kl. 09:30-13:30

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00