Nätverk

Skog

Skogspolitiken är snårig med flertalet intressen som spretar åt olika håll. Hur bör skogens resurser prioriteras? Hur kan vi skapa en konstruktiv dialog i skogsdebatten? Allt detta och mycket mer diskuteras i Altingets skogspolitiska nätverk där du ges möjligheten att delta i värdefulla diskussioner och utbyta erfarenheter med skogsbranschens främsta nyckelaktörer.

 

Nästa möte

NätverksmöteSkogen enligt Skogsstyrelsen
19 september 2024
Stockholm

Skogspolitiken är ständigt aktuell, både i den politiska debatten och bland alla som på något sätt arbetar med skog. Denna träff gästas av Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, som ska berätta om hur myndigheten arbetar med frågor om såväl produktion som miljöhänsyn och det bredare hållbarhetsperspektivet. Hur påverkas svensk skogsnäring av EU:s skärpta klimatmål, avskogningsförordningen och artskyddskraven? 

Stockholm, tisdagen den 17 septemberkl. 09:30-13:30

Om nätverket

Skogen befinner sig ännu en gång i strålkastarljuset. En målkonflikt har länge pågått mellan miljöhänsyn och ekonomiska intressen i våra svenska skogar. En värdefull nyckelbiotop kan leda till ett brukningsförbud där ekonomisk kompensation uteblir för den enskilde skogsägaren. Samtidigt så lever det hotade arter i svenska urskogar, och det ställs allt högre förväntningar på de varor som skogen kan leverera. 

Hur bör skogens resurser prioriteras? Vad innebär EU:s engagemang för skogspolitik? Hur kan vi skapa en konstruktiv dialog i skogsdebatten? Hur kan innovation inom bioekonomin bidra till ett fossilfritt samhälle?

I Altingets skogspolitiska nätverk möter du nyckelaktörer inom skogsbranschen. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Målsättningen är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom sektorn – utifrån mötet och med exklusivt inbjudna experter och makthavare. Medlemskapet i nätverket avser 5 på varandra efterföljande tillfällen med start vid nästkommande nätverksträff och löper därefter ca 12 månader. Nätverket träffas i centrala Stockholm men det finns även möjlighet att delta digitalt. I det fall man inte kan delta vid något tillfälle går det bra att skicka en ersättare. Fika och gemensam lunch ingår alltid.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem sammanhängande tillfällen. Se handelsvillkor här.

Mötesledare

Malin von EssenFacilitator, moderator, frilansskribent, mötesledare för Altingets nätverk Skog

Malin är en rutinerad moderator som har drygt 25 års erfarenhet inom kommunikation. Malin är utbildad jägmästare och journalist och har tidigare haft anställningar hos SLU, Skogforsk och Skogssällskapet.

Program

NätverksmöteSkogen enligt Skogsstyrelsen
19 september 2024
Stockholm

Skogspolitiken är ständigt aktuell, både i den politiska debatten och bland alla som på något sätt arbetar med skog. Denna träff gästas av Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, som ska berätta om hur myndigheten arbetar med frågor om såväl produktion som miljöhänsyn och det bredare hållbarhetsperspektivet. Hur påverkas svensk skogsnäring av EU:s skärpta klimatmål, avskogningsförordningen och artskyddskraven? 

Stockholm, tisdagen den 17 septemberkl. 09:30-13:30

NätverksmötePerspektiv från WWF: Hur kan miljörörelsen och skogsbruket mötas?
12 november 2024
Stockholm

Den svenska skogen står inför stora utmaningar och det är högt tonläge i skogsdebatten. På ena sidan miljörörelsen med argument om biologisk mångfald, minskade utsläpp och resiliens för att möta klimatförändringar. På andra sidan skogsbruket som ser en ökad efterfrågan på virkesråvara men även för biobränsle, vilket också kan spela en roll i den gröna omställningen. Ofta har man svårt att mötas, men för att omställningen ska lyckas måste någonting ske. Vad krävs?

Till denna träff kommer Peter Roberntz, senior rådgivare i skogsfrågor på WWF, för att ge WWF:s perspektiv på skogspolitik och den svenska skogsdebatten. Peter är utbildad jägmästare och doktor inom skogsekologi och har jobbat på WWF sedan 2007 med bl.a. certifieringsfrågor, bioenergi och politiskt påverkansarbete.

Stockholm, tisdagen den 12 november, kl. 09:30-13:30

NätverksmöteBetesskadefrågan - Vad blir vägen framåt?
30 januari 2025
Stockholm

Betesskadefrågan är ett dilemma som skapar stort huvudbry för både skogsägare och jägare. Älgbetesinventeringen vittnar om att mer än var tionde ungtall utstått betesskador från älg och annat klövvilt under året vilket kostar skogsägarna miljarder. Trots att älgpopulationen har minskat med 40% sedan 2012 har betesskadorna inte avtagit och avskjutningen verkar innehava en marginell interferens på problemet. I ljuset av detta tillsatte regeringen en utredning för utvärdera hur en bättre balans mellan klövviltsstammarna och fodertillgången ska kunna uppnås.

Utredningen leddes av Skogsstyrelsens viltspecialist Ebba Henning Planck som också kommer att gästa nätverksträffen för att dela med sig av utredningens slutsatser samt hur betesskador och älgjakten förhåller sig till älgbetesinventeringen.

 

Stockholm, torsdagen den 1 februari, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteGröna obligationer och hållbart skogsbruk
26 mars 2025
Stockholm

Gröna obligationer är en typ av lån som kan användas för att finansiera miljövänliga projekt och initiativ och utfärdas av företag och organisationer för att frigöra kapital till projekt relaterat till hållbar utveckling. Vad som klassificerar en obligation som grön är att intäkterna från obligationen används uteslutande för projekt eller investeringar som har en positiv miljöpåverkan eller främjar hållbar utveckling. Dessa gröna lån har blivit alltmer populära som ett sätt för investerare att kanalisera kapital mot hållbara och miljövänliga projekt. Hur ser möjligheterna för gröna obligationer ut inom skogsbruket och vad är hållbart skogsbruk enligt klassificeringarna.


För att reda ut detta och mycket mer gästas nätverket av Lars Mac Key, Head of Sustainable Products på Danske Bank. Lars som bland annat arbetat med Sveaskogs ramverk för gröna obligationer.

NätverksmöteSkogens outnyttjade värden
7 maj 2025
Stockholm

Skogen är en av våra mest värdefulla naturresurser, men dess fulla potential är ofta outnyttjad. Traditionellt har skogen främst setts som en källa till timmer och pappersmassa, men skogen har mycket mer att erbjuda. Södra Ädla är en del av Södra-koncernen och har som mål att skapa långsiktigt värde genom investeringar i innovation och teknikutveckling inom skogsbruk och träindustri.

Catrin Gustavsson, som leder denna insats som innovationschef, har varit en drivande kraft i att förvandla Södra till ett företag i framkant när det gäller hållbarhet och innovation. Under träffen kommer Catrin presentera deras syn på effektivt skogsägande och hur hållbarhet, innovation och lönsamhet kan gå hand i hand. Som vanligt kommer det finnas utrymme för diskussioner och frågor.

Stockholm, onsdagen den 7 maj i, kl. 13:30-14:45

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024