Nätverk

Cybersäkerhet

Vill du vara med och stärka samhällets cyberresiliens?

Hotet om cyberangrepp har kommit att bli en ständigt närvarande verklighet för allt fler företag och organisationer. Ett land som ska vara ledande i digitalisering behöver också arbeta med cybersäkerhet. Men medvetenheten kring detta är i många fall låg. I Altingets nätverk för cybersäkerhet möts aktörer från både det privata och offentliga, diskuterar utmaningar och lösningar och tar del av nyheter på området från kunniga gäster.

Nästa möte

NätverksmöteSamverkan inom finansiell sektor - NCSC:s pilotprojekt
18 januari 2024
Stockholm

Nationellt cybersäkerhetscenter driver just nu ett pilotprojekt med syfte att stärka upp cybersäkerheten inom den finansiella sektorn, Pilotprojektet är en samverkan mellan olika aktörer däribland Svenska Bankföreningen. Intentionen är att skapa samsyn aktörer emellan och se över sektorsspecifika åtgärder för att gemensamt kunna hantera incidenter och lösa sårbarheter.

Magnus Jacobsson, Senior Adviser Cyber Security på Svenska Bankföreningen, gästar för att berätta mer om det pågående pilotprojektet och diskutera förmågan inom den finansiella sektorn. Träffen gästas även av representant från Nationellt cybersäkerhetscenter. Namn publiceras senare framöver.

Stockholm, torsdagen den 18 januari, kl. 09.30-13.30

Om nätverket

Informations- och cybersäkerhet angår hela samhället. Både offentliga och privata aktörer behöver samverka för att säkra upp mot befintligt hot och framtidens utmaningar. I arbetet med att skapa och upprätthålla samhällets resiliens mot cyberangrepp finns både strukturella och organisatoriska hinder, samt utmaningar relaterade till beteende och medvetenhet. Hur stärker du upp den egna organisations säkerhetsarbete, och hur förbättrar vi tillsammans Sveriges motståndskraft? I Altingets Cybersäkerhetsnätverk går vi djupare i samtalet för att stimulera till meningsfull diskussion, nya perspektiv, nätverkande och personligt erfarenhetsutbyte - som får både nätverkets medlemmar och inbjudna gäster att tänka till.

 

Medlemskapet i nätverket avser 5 på varandra efterföljande tillfällen med start vid nästkommande nätverksträff och löper därefter ca 12 månader. Nätverket träffas i centrala Stockholm men det finns även möjlighet att delta digitalt. I det fall man inte kan delta vid något tillfälle går det bra att skicka en ersättare. Fika och gemensam lunch ingår alltid.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem sammanhängande tillfällen. Handelsvillkor kan du läsa här.

Mötesledare

Pernilla RönnVice VD och senior informationssäkerhets konsult på Seadot Cybersecurity, mötesledare för Altingets nätverk Cybersäkerhet

Program

NätverksmöteSamverkan inom finansiell sektor - NCSC:s pilotprojekt
18 januari 2024
Stockholm

Nationellt cybersäkerhetscenter driver just nu ett pilotprojekt med syfte att stärka upp cybersäkerheten inom den finansiella sektorn, Pilotprojektet är en samverkan mellan olika aktörer däribland Svenska Bankföreningen. Intentionen är att skapa samsyn aktörer emellan och se över sektorsspecifika åtgärder för att gemensamt kunna hantera incidenter och lösa sårbarheter.

Magnus Jacobsson, Senior Adviser Cyber Security på Svenska Bankföreningen, gästar för att berätta mer om det pågående pilotprojektet och diskutera förmågan inom den finansiella sektorn. Träffen gästas även av representant från Nationellt cybersäkerhetscenter. Namn publiceras senare framöver.

Stockholm, torsdagen den 18 januari, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteCyberhotsintelligens med stöd av AI
14 mars 2024
Stockholm

Cyberhotsintelligens handlar bland annat om inhämtning och analys av information om cyberkänsliga aktörer, där en löpande analysering och kartläggning av hotaktörers motiv, mål, och metoder är en viktig del i det förebyggande arbetet mot cyberattacker. Hur upprätthåller man ett proaktivt arbete med cyberhotsintelligens?

Under dagens träff kommer medgrundaren till Recorded Future, Staffan Truvé, att gästa nätverket för att prata om threat intelligence och hur öppna och dolda data kan användas i säkerhetsarbetet. 2023 tog Staffan tillsammans med sin medgrundare emot Polhemspriset för deras analysverktyg som kan detektera cyberhot i realtid med stöd av AI.

Stockholm, torsdagen den 14 mars, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteFörsvarsmakten om framtidens cyberhot
2 maj 2024
Stockholm

Senaste åren har cyberhotet blivit vardag för många organisationer och företag något som visat sig i de ökade antalet försök till intrång och överbelastningsattacker. I och med AI och teknikutveckling spås cyberhotet bli allt mer komplext framöver. Hur hanterar Försvarsmakten utvecklingen och hur förbereder de sig på framtidens hot?

Pia Gruvö är kryptostrateg hos MUST och en av världens 14 nyckelbärare som säkerställer internets funktion. Pia gästar nätverket för att diskutera hotbild i närtid och framtid.

Stockholm, torsdagen den 2 maj, kl.09.30.13.30

NätverksmöteSamverkan för cybersäkerhet: Samtal med Microsofts nationella säkerhetschef
24 september 2024
Stockholm

Dagens träff gästas av Sandra Barouta Elvin, nationell säkerhetschef på Microsoft. Mer info kommer.

Stockholm, tisdagen den 24  september kl.09.30-13.30

NätverksmötePolitikerträff: Cyberpolitiken halvvägs till valet
20 november 2024
Stockholm

Drygt halva mandatperioden har nu gått. Vad har hänt i cyberpolitiken sedan regeringsskiftet 2022? Hur ser regering och opposition på frågor om cyberresiliens, tillgänglighet och visionen för Sverige framöver? Och hur påverkas den svenska politiken kring dessa frågor av beslut på EU-nivå? Till dagens träff bjuder vi in riksdagsledamöter med cybersäkerhet på sin agenda för att diskutera bland annat detta.

Medverkar gör Niels Paarup-Petersen (C) och Camilla Brunsberg (M). Fler gäster tillkommer.

Stockholm, onsdagen den 20 november kl. 09.30-13.30

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00