Nätverk

Cybersäkerhet

Vill du vara med och stärka samhällets cyberresiliens?

Hotet om cyberangrepp har kommit att bli en ständigt närvarande verklighet för allt fler företag och organisationer. Ett land som ska vara ledande i digitalisering behöver också arbeta med cybersäkerhet. Men medvetenheten kring detta är i många fall låg. I Altingets nätverk för cybersäkerhet möts aktörer från både det privata och offentliga, diskuterar utmaningar och lösningar och tar del av nyheter på området från kunniga gäster.

Nästa möte

NätverksmöteFörsvarsmakten om framtidens cyberhot
2 maj 2024
Stockholm

Senaste åren har cyberhotet blivit vardag för många organisationer och företag något som visat sig i de ökade antalet försök till intrång och överbelastningsattacker. I och med AI och teknikutveckling spås cyberhotet bli allt mer komplext framöver. Hur hanterar Försvarsmakten utvecklingen och hur förbereder de sig på framtidens hot?

Pia Gruvö är kryptostrateg hos MUST och en av världens 14 nyckelbärare som säkerställer internets funktion. Pia gästar nätverket för att diskutera hotbild i närtid och framtid.

Stockholm, torsdagen den 2 maj, kl.09.30.13.30

Om nätverket

Informations- och cybersäkerhet angår hela samhället. Både offentliga och privata aktörer behöver samverka för att säkra upp mot befintligt hot och framtidens utmaningar. I arbetet med att skapa och upprätthålla samhällets resiliens mot cyberangrepp finns både strukturella och organisatoriska hinder, samt utmaningar relaterade till beteende och medvetenhet. Hur stärker du upp den egna organisations säkerhetsarbete, och hur förbättrar vi tillsammans Sveriges motståndskraft? I Altingets Cybersäkerhetsnätverk går vi djupare i samtalet för att stimulera till meningsfull diskussion, nya perspektiv, nätverkande och personligt erfarenhetsutbyte - som får både nätverkets medlemmar och inbjudna gäster att tänka till.

 

Medlemskapet i nätverket avser 5 på varandra efterföljande tillfällen med start vid nästkommande nätverksträff och löper därefter ca 12 månader. Nätverket träffas i centrala Stockholm men det finns även möjlighet att delta digitalt. I det fall man inte kan delta vid något tillfälle går det bra att skicka en ersättare. Fika och gemensam lunch ingår alltid.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem sammanhängande tillfällen. Handelsvillkor kan du läsa här.

Mötesledare

Pernilla RönnVice vd och senior informationssäkerhets konsult på Seadot Cybersecurity, mötesledare för Altingets nätverk Cybersäkerhet

Program

NätverksmöteFörsvarsmakten om framtidens cyberhot
2 maj 2024
Stockholm

Senaste åren har cyberhotet blivit vardag för många organisationer och företag något som visat sig i de ökade antalet försök till intrång och överbelastningsattacker. I och med AI och teknikutveckling spås cyberhotet bli allt mer komplext framöver. Hur hanterar Försvarsmakten utvecklingen och hur förbereder de sig på framtidens hot?

Pia Gruvö är kryptostrateg hos MUST och en av världens 14 nyckelbärare som säkerställer internets funktion. Pia gästar nätverket för att diskutera hotbild i närtid och framtid.

Stockholm, torsdagen den 2 maj, kl.09.30.13.30

NätverksmöteSamverkan för cybersäkerhet: Samtal med Microsofts nationella säkerhetschef
24 september 2024
Stockholm

Dagens träff gästas av Sandra Barouta Elvin, nationell säkerhetschef på Microsoft. Mer info kommer.

Stockholm, tisdagen den 24  september kl.09.30-13.30

NätverksmötePolitikerträff: Cyberpolitiken halvvägs till valet
20 november 2024
Stockholm

Drygt halva mandatperioden har nu gått. Vad har hänt i cyberpolitiken sedan regeringsskiftet 2022? Hur ser regering och opposition på frågor om cyberresiliens, tillgänglighet och visionen för Sverige framöver? Och hur påverkas den svenska politiken kring dessa frågor av beslut på EU-nivå? Till dagens träff bjuder vi in riksdagsledamöter med cybersäkerhet på sin agenda för att diskutera bland annat detta.

Medverkar gör Niels Paarup-Petersen (C) och Camilla Brunsberg (M). Fler gäster tillkommer.

Stockholm, onsdagen den 20 november kl. 09.30-13.30

NätverksmöteStandarders roll för stärkt cyberresiliens
16 januari 2025
Stockholm

Dagens samhälle står inför en betydande utmaning inom området för informations- och cybersäkerhet, vilket påverkar både privata företag och offentliga organisationer. I takt med att hoten inom cyberrymden ökar, ökar även kraven på effektiv säkerhet av information och digitala system från såväl lagstiftare som tillsynsmyndigheter.

ISO 27001 är den mest utbredda standarden för ledningssystem inom området för informationssäkerhet och fungerar som en referensram för lagstiftare och myndigheter i många länder.

Under dagen gästas nätverket av informationssäkerhetskommitten på Svenska Institutet för Standarder, SIS som arbetat med framtagandet av ISO 27000 serien. Vad är syftet med standarden och vilken roll har standarder i att förbättra cyberresiliens för svenska organisationer och företag?

NätverksmöteCybercampus – En kraftsamling för att öka kunskapsläget
13 mars 2025
Stockholm

Svenska aktörer står inför stora utmaningar idag med en alltmer digitaliserad verksamhet där cybersäkerheten halkar efter. För att skydda Sverige mot nuvarande och framtida cyberhot är det viktigt att upprätthålla god kompetensförsörjning och forskning inom området. Det relativt nystartade satsningen Cybercampus tar ett helhetsgrepp om frågan där nationell expertis och infrastruktur samlas för att möta samhällets behov inom området.

David Olgart är föreståndare för den nya satsningen Cybercampus och gästar nätverket för att samtala om vikten av kompetensförsörjning och innovation för att öka samhällets motståndskraft, välkommen.

Stockholm 13 mars 2025, kl09.30-13.30

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00