Nätverk

Cybersäkerhet

Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten, för att stimulera till meningsfull diskussion, nya perspektiv, nätverkande och personligt erfarenhetsutbyte - som får både nätverkets medlemmar och inbjudna gäster att tänka till.

Nästa möte

Nätverksmöte Politiken kring cybersäkerhet
3 maj 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Cyberangrepp sker dagligen i Sverige både av främmande makt och genom kriminella aktörer som utsätter verksamheter för brott. Metoderna utvecklas ständigt i takt med teknikutvecklingen, vilket kan medföra stora samhälleliga konsekvenser. Vi står idag inför nationella utmaningar på cybersäkerhetsområdet, bland annat i att skapa en samlad ansats och systematiskt stärka förmågan för ökad resiliens mot cyberangrepp.

Hur ser Sveriges nationella strategi ut och vad är på gång inom politiken på området? För att besvara dessa frågor gästas nätverket av Niels Paarup-Petersen (C), talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Gästar gör även Carl Fredrik Wettermark, ansvarig för cyberfrågorna på Nationella Säkerhetsrådet. 

Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot och politisk talesperson för cybersäkerhet och digitalisering, Carl Fredrik Wettermark, ansvarig för cyberfrågorna på Nationella Säkerhetsrådet

Om nätverket

Vårt digitaliserade samhälle är i dag beroende av elektroniska kommunikationer som därför måste vara effektiva och säkra samtidigt som de också tillgodoser våra behov. Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, och konsekvenserna av ett cyberangrepp kan därför komma att bli förödande. Trots detta är cybersäkerhetsnivån låg och medvetenheten ofta bristande. Informations- och cybersäkerhet angår hela samhället och alla aktörer, både offentliga och privata, behöver ta sitt ansvar.

Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten, för att stimulera till meningsfull diskussion, nya perspektiv, nätverkande och personligt erfarenhetsutbyte - som får både nätverkets medlemmar och inbjudna gäster att tänka till. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen under en säsong. Varje tillfälle består av samtal med särskilt inbjudna gäster och mellan deltagarna i gruppen. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Det finns även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Fika och gemensam lunch ingår. 

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Handelsvillkor kan du läsa här.

 

Mötesledare

Pernilla RönnDivisionschef för cybersäkerhetsverksamheten Combitech, mötesledare för Altingets nätverk Cybersäkerhet

Program

Nätverksmöte Politiken kring cybersäkerhet
3 maj 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Cyberangrepp sker dagligen i Sverige både av främmande makt och genom kriminella aktörer som utsätter verksamheter för brott. Metoderna utvecklas ständigt i takt med teknikutvecklingen, vilket kan medföra stora samhälleliga konsekvenser. Vi står idag inför nationella utmaningar på cybersäkerhetsområdet, bland annat i att skapa en samlad ansats och systematiskt stärka förmågan för ökad resiliens mot cyberangrepp.

Hur ser Sveriges nationella strategi ut och vad är på gång inom politiken på området? För att besvara dessa frågor gästas nätverket av Niels Paarup-Petersen (C), talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Gästar gör även Carl Fredrik Wettermark, ansvarig för cyberfrågorna på Nationella Säkerhetsrådet. 

Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot och politisk talesperson för cybersäkerhet och digitalisering, Carl Fredrik Wettermark, ansvarig för cyberfrågorna på Nationella Säkerhetsrådet
NätverksmöteDigital säkerhet inom ramen för totalförsvar
26 september 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Cyberattacker sker dagligen och det ställer höga krav på beredskapen i samhället. NCSC är Sveriges senaste tillskott i arbetet för att öka den nationella cybersäkerheten och riktar stort fokus åt försvarsfrågor som sker på den virtuella arenan. Hur ser cyberförsvaret ut idag? Vad kan vi förvänta oss framöver?

Dagens träff gästas av Richard Oehme som har lång erfarenhet av underrättelse- och säkerhetsfrågor och har tidigare haft ledande positioner på organisationer som FRA och MSB. På MSB var han under åtta års tid chef för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Nu är Richard senior advisor på Knowit där han arbetar med att stödja samhällsviktiga aktörer i digitala säkerhetsfrågor inom ramen för totalförsvar och civilt försvar. Richard är även ordförande i Säkerhets- och försvarsföretagens (SOFF) cyberförsvarsgrupp.

Richard Oehme, senior rådgivare på Knowit
NätverksmöteMer info kommer
22 november 2023
NätverksmöteNCSC:s pilotprojekt
18 januari 2024
Stockholm

Nationellt cybersäkerhetscenter driver ett pilotprojekt som har syftet att, dels stärka upp cybersäkerheten inom den finansiella sektorn, dels öka Sveriges motståndskraft mot cyberattacker. Pilotprojektet sker i en samverkan bestående av olika aktörer, däribland Svenska Bankföreningen. Intentionen är att skapa en samsyn aktörerna emellan och se över sektorsspecifika säkerhetsåtgärder för att gemensamt kunna hantera incidenter och sårbarheter.

Magnus Jacobsson, Senior Adviser Cyber Security på Svenska Bankföreningen, har bjudits in till dagens träff för att berätta lite mer om det pågående pilotprojektet och diskutera resiliensförmågan inom den finansiella sektorn ur ett bredare perspektiv. 

Stockholm, torsdagen den 18 januari, kl. 09.30-12.30

Magnus Jacobsson, Senior Adviser Cyber Security på Svenska Bankföreningen
NätverksmöteCyberhotsintelligens
14 mars 2024

Cyberhotsintelligens omfattar bland annat inhämtning och analys av information om cyberkänsliga aktörer, där en löpande analysering och kartläggning av hotaktörers motiv, mål, och metoder är en viktig del i det förebyggande arbetet mot cyberattacker. Recorded Future är ett företag som driver just ett proaktivt arbete, vilket innefattande cyberhotsintelligens.

Under dagens träff kommer medgrundaren till Recorded Future att gästa nätverket, Staffan Truvé. Staffan kommer att berätta mer om "threat intelligence-plattformen" och hur öppen och dold data kan användas i säkerhetsarbetet.

Stockholm, torsdagen den 14 mars, kl. 09.30-12.30

Staffan Truvé, medgrundare till Recorded Future

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget