Nätverk

Cirkulär ekonomi

I Altingets nätverk för cirkulär ekonomi skapar vi dialog mellan människor från olika håll inom den cirkulära sektorn – utifrån möten med intressanta gäster. Genom erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer kan vi gemensamt nysta i vad som krävs för att gå från ett linjärt till ett cirkulärt samhälle. 

Nästa möte

NätverksmöteAtt mäta cirkulärt
14 december 2023
Stockholm

Att kunna mäta cirkuläritet och hållbarhet är en förutsättning för att förstå hur omställningsarbetet går. I och med nya direktiv om hållbarhetsrapportering från EU är det kanske extra viktigt att samordna och kunna jämföra olika mättetal och metoder.

Till denna träff är Mattias Lindahl, programchef för forskningsprogrammet Mistra Rees och professor i produktrelaterat miljöarbete vid Linköpings universitet, inbjuden för att berätta mer om hur arbetet med att mäta cirkulärt ser ut. Träffen kommer även att gästas av Raul Carlsson och Laura Linnala. Raul är senior forskare på RISE och sitter med i delegationen för cirkulär ekonomis expertgrupp för mätning av cirkulärtitet. Laura är projektledare på Svenska Institutet för standarder där fokus ligger på att ta fram standarder, vilka utgör ramverk, vägledningar, stödverktyg, som avser att hjälpa företag och organisationer att arbeta med cirkulär ekonomi på ett standardiserat sätt. 

Stockholm, torsdagen den 14 december, kl. 09.30-13.30

Medverkande: Mattias Lindahl, Raul Carlsson, Laura Linnala

Om nätverket

Enligt IPCC:s senaste rapport går den globala uppvärmningen snabbare än vi trott och vi har mindre än tio år på oss att drastiskt minska våra utsläpp om vi vill nå 1,5-gradersmålet. Ett stort problem är klimat- och miljöpåverkan från vår produktion och konsumtion. Detta tankesätt gör att vi i Sverige lever på resurser som motsvarar fyra jordklot under ett år. En del av lösningen är att gå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi.

Men att gå från linjärt till cirkulärt är inte lätt när de linjära ekonomiska systemen är välutvecklade och ekonomiskt lönsamma. Vad innebär egentligen cirkulär ekonomi. Vad krävs för att riva barriärerna för en cirkulär omställning? Hur kan vi skapa synergier mellan offentlig och privat verksamhet för att främja den cirkulära omställningen? Målsättningen är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom den cirkulära sektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Genom erfarenhetsutbyte mellan både nätverksmedlemmar och talare kan vi gemensamt nysta i vad som krävs för att gå från ett linjärt till ett cirkulärt samhälle. 

Medlemskapet i nätverket avser 5 på varandra efterföljande tillfällen med start vid nästkommande nätverksträff och löper därefter ca 12 månader. Nätverket träffas i centrala Stockholm men det finns även möjlighet att delta digitalt. I det fall man inte kan delta vid något tillfälle går det bra att skicka en ersättare. Fika och gemensam lunch ingår alltid.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem sammanhängande tillfällen. Se handelsvillkor här.

 

Mötesledare

Lina BergströmExpert cirkulär ekonomi och bioekonomi, mötesledare för Altingets nätverk Cirkulär ekonomi

Program

NätverksmöteAtt mäta cirkulärt
14 december 2023
Stockholm

Att kunna mäta cirkuläritet och hållbarhet är en förutsättning för att förstå hur omställningsarbetet går. I och med nya direktiv om hållbarhetsrapportering från EU är det kanske extra viktigt att samordna och kunna jämföra olika mättetal och metoder.

Till denna träff är Mattias Lindahl, programchef för forskningsprogrammet Mistra Rees och professor i produktrelaterat miljöarbete vid Linköpings universitet, inbjuden för att berätta mer om hur arbetet med att mäta cirkulärt ser ut. Träffen kommer även att gästas av Raul Carlsson och Laura Linnala. Raul är senior forskare på RISE och sitter med i delegationen för cirkulär ekonomis expertgrupp för mätning av cirkulärtitet. Laura är projektledare på Svenska Institutet för standarder där fokus ligger på att ta fram standarder, vilka utgör ramverk, vägledningar, stödverktyg, som avser att hjälpa företag och organisationer att arbeta med cirkulär ekonomi på ett standardiserat sätt. 

Stockholm, torsdagen den 14 december, kl. 09.30-13.30

Medverkande: Mattias Lindahl, Raul Carlsson, Laura Linnala
NätverksmöteFinansieringsmöjligheter för övergången till cirkulär ekonomi
5 mars 2024
Stockholm

Centralt för övergången till en cirkulär ekonomi stavas finansiering och det gäller att finansiärer har både förståelse om de förändrade förutsättningar som den cirkulära affärsmodellen ger och en vilja att våga göra annorlunda. För att diskutera finansieringens roll i övergången till en cirkulär ekonomi deltar vid dagens nätverksträff Ida Langborg, områdesledare på Vinnova, Emma Brandstedt-Prytz, samordnare på Tillväxtverket samt Klas Cullbrand, innovationsledare på Re:Source.

Stockholm, tisdagen den 5 mars, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteHur når vi cirkuläritet inom den tunga industrin?
4 juni 2024
Stockholm

För att nå de uppsatta klimatmålen krävs en drastisk minskning av koldioxidutsläppen. En del av lösningen kan vara övergången till en cirkulär ekonomi. I sin rapport "The Circular Economy - a Powerful Force for Climate Mitigation" presenterar Material Economics hur det cirkulära tänket kan vara en nyckel i att halvera utsläpp från tung industri. I ett ambitiöst scenario kan en cirkulär ekonomi minska utsläppen med 296 miljoner ton CO2 per år i EU år 2050. Genom att bättre utnyttja befintliga materialresurser verkar det som att EU:s industri kan komma betydligt närmare målet om nettonollutsläpp. Men hur tar vi steget från en linjär till en cirkulär ekonomi inom en så utsläppsintensiv sektor? Hur integrerar vi det cirkulära tänket i vår klimat- och industripolitik?

Detta och mycket mer kommer att diskuteras under dagens träff med representanter från Material Economics och Cementa. Fler gäster kan tillkomma. 

NätverksmöteGreenwashingfällan: Är cirkulärt alltid hållbart?
4 september 2024
Stockholm

Att cirkulär ekonomi kan bidra till den gröna omställningen råder ingen fråga om, men cirkularitet är inte nödvändigtvis lika med hållbarhet. Utan diskussion kring hur cirkulär ekonomi bidrar till ett mer hållbart samhälle riskerar begreppet att bli ännu ett buzzword, som politiker och organisationer i värsta fall kan använda för att vilseleda kring sitt hållbarhetsarbete. Vad innebär egentligen cirkularitet? Hur använder vi cirkulär ekonomi som ett medel för hållbarhet och resurseffektivitet? Och hur undviker man som organisation att gå i "greenwashingfällan" i sin kommunikation kring cirkularitet?

Dagens träff blir ett panelsamtal kring bland annat dessa frågor. Medverkar gör Yrsa Lindberg, hållbarhetsstrateg som driver det framgångsrika instagramkontot Greenwashing i Sverige och på kort tid blivit en av Sveriges viktigaste opinionsbildare inom hållbarhet. Fler gäster tillkommer.

NätverksmötePolitikerträff: Halvvägs till valet
23 oktober 2024
Stockholm

Drygt halva mandatperioden har nu gått. Vad har hänt i politiken kring cirkulär ekonomi sedan regeringsskiftet 2022? Hur ser regering och opposition på frågor om cirkularitet och hållbarhet? Och hur påverkas den svenska politiken kring dessa frågor av beslut på EU-nivå? Till dagens träff bjuder vi in riksdagsledamöter med cirkulär ekonomi på sin agenda för att diskutera bland annat detta.

Medverkande ledamöter tillkommer.

Stockholm, onsdagen den 23 oktober kl. 09.30-13.30

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00