Nätverk

Cirkulär ekonomi

I Altingets nätverk för cirkulär ekonomi går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Målsättningen är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom den cirkulära sektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Genom erfarenhetsutbyte mellan både nätverksmedlemmar och talare kan vi gemensamt nysta i vad som krävs för att gå från ett linjärt till ett cirkulärt samhälle. 

Nästa möte

NätverksmöteCircular Sweden: Ett axplock av några av våra företags cirkulära resor
8 juni 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Sverige är bara 3,4% cirkulärt. Våra lagar och regler har skapats för att optimera den linjära ekonomin och politiken driver på omställningen för långsamt. Istället är det mångt och mycket företagen som driver på utvecklingen. Circular Sweden är en organisation som samlar företag som vill göra Sverige till ett internationellt föredöme inom cirkulära produkt- och materialflöden. Under denna träff får vi en inblick i hur några av dessa företag arbetar med cirkulär ekonomi inom sina verksamheter. Vilka goda exempel kan de delge nätverket? Och vilka utmaningar finns kvar i deras cirkulära arbete?

Gästar gör bland annat Ellen Einebrant, vd på Circular Sweden. Även Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrups, medverkar under dagens träff för att berätta om företagets hållbarhetsresa. 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 8 juni, kl.09.30-12.30

Ellen Einebrant, vd på Circular Sweden och Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrups

Om nätverket

Enligt IPCC:s senaste rapport går den globala uppvärmningen snabbare än vi trott och vi har mindre än tio år på oss att drastiskt minska våra utsläpp om vi vill nå 1,5-gradersmålet. Ett stort problem är klimat- och miljöpåverkan från vår produktion och konsumtion. Detta tankesätt gör att vi i Sverige lever på resurser som motsvarar fyra jordklot under ett år. En del av lösningen är att gå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi.

Men att gå från linjärt till cirkulärt är inte lätt när de linjära ekonomiska systemen är välutvecklade och ekonomiskt lönsamma. Vad innebär egentligen cirkulär ekonomi. Vad krävs för att riva barriärerna för en cirkulär omställning? Hur kan vi skapa synergier mellan offentlig och privat verksamhet för att främja den cirkulära omställningen?

Målsättningen är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom den cirkulära sektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Genom erfarenhetsutbyte mellan både nätverksmedlemmar och talare kan vi gemensamt nysta i vad som krävs för att gå från ett linjärt till ett cirkulärt samhälle. Nätverket träffas vid fem tillfällen per år och äger rum på F7- Möten och Konferens på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att komma till Stockholm av någon anledning. Träffarna inkluderar fika och gemensam lunch. 

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Se handelsvillkor här.

 

Mötesledare

Lina BergströmExpert cirkulär ekonomi och bioekonomi, mötesledare för Altingets nätverk Cirkulär ekonomi

Program

NätverksmöteCircular Sweden: Ett axplock av några av våra företags cirkulära resor
8 juni 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Sverige är bara 3,4% cirkulärt. Våra lagar och regler har skapats för att optimera den linjära ekonomin och politiken driver på omställningen för långsamt. Istället är det mångt och mycket företagen som driver på utvecklingen. Circular Sweden är en organisation som samlar företag som vill göra Sverige till ett internationellt föredöme inom cirkulära produkt- och materialflöden. Under denna träff får vi en inblick i hur några av dessa företag arbetar med cirkulär ekonomi inom sina verksamheter. Vilka goda exempel kan de delge nätverket? Och vilka utmaningar finns kvar i deras cirkulära arbete?

Gästar gör bland annat Ellen Einebrant, vd på Circular Sweden. Även Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrups, medverkar under dagens träff för att berätta om företagets hållbarhetsresa. 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 8 juni, kl.09.30-12.30

Ellen Einebrant, vd på Circular Sweden och Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrups
NätverksmöteTema: Plast
6 september 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Plast är ett väl använt material i dagens ekonomi och dess cirkulära möjlighet är stor. Riktlinjerna och regler kring plastens användning är många. För att lyckas med omställningen till en cirkulär ekonomi så innebär det att användning och återvinning av plast innehar en mycket central roll i detta arbete. Hur ser vägen till en hållbar plastanvändning ut? Hur kan vi cirkulärt arbeta med svensk plaståtervinning?

Åsa Stenmarck som är materialflödesexpert och nationell plastsamordnare vid Naturvårdsverket, dels Mattias Philipsson, VD för Svensk Plaståtervinning. Åsa och Mattias är inbjudna för att diskutera dessa frågor närmare med nätverkets medlemmar. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 6 september, kl. 09.30-12.30

Åsa Stenmarck, materialflödesexpert och nationell plastsamordnare på Naturvårdsverket
NätverksmötePolitikernas arbete med cirkulär ekonomi
25 oktober 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Drygt ett år har gått sedan valet 2022 och  en ny vision för ekonomi och hållbarhet har presenterats. Men hur ser egentligen det politiska arbetet ut med ekonomi, hållbarhet och cirkuläritet? För att diskutera detta har Altinget bjudit in partiernas talespersoner i cirkulär ekonomi. Som vanligt finns både utrymme för brännande frågor och diskussioner. 

Medverkar gör Kjell-Arne Ottosson(KD), Helena Storckenfeldt (M), Emma Nohrén (MP) och Stina Larsson (C). Fler talespersoner tillkommer. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 25 oktober, kl 09.30-12.30

Kjell-Arne Ottosson (KD), Helena Storckenfeldt (M), Emma Nohrén (MP) och Stina Larsson (C)
NätverksmöteAtt mäta cirkulärt
14 december 2023
Stockholm

Vad innebär det att mäta cirkulärt och vilka utmaningar finns det?

Till denna träff är Mattias Lindahl, programchef för forskningsprogrammet Mistra Rees och professor i produktrelaterat miljöarbete vid Linköpings universitet, inbjuden för att berätta mer om hur arbetet med att mäta cirkulärt ser ut. Träffen kommer också att gästas av Raul Carlsson och Laura Linnala. Raul är med i delegationens expertgrupp för mätning av cirkulärtitet, vilken har till uppdrag att ta fram nationella mättetal. Laura är projektledare på Svenska Institutet för standarder där fokus ligger på att fram standarder, vilka utgör ramverk, vägledningar, stödverktyg, som avser att hjälpa företag och organisationer att arbeta med cirkulär ekonomi på ett standardiserat sätt. 

Stockholm, torsdagen den 14 december, kl. 09.30-12.30

Mattias Lindahl, Raul Carlsson, Laura Linnala
NätverksmöteFinansieringsmöjligheter för övergången till cirkulär ekonomi
5 mars 2024
Stockholm

En mycket central del i övergången till cirkulär ekonomi är finansieringen. Hur ser finansieringsmöjligheterna ut? Vilka orsaker kan ligga bakom att man får beviljad finansiering eller inte?

Under dagens träff kommer Ida Langborg att gästa nätverket för beröra temat finansiering och resonera kring dessa frågor närmare med nätverket. Ida arbetar idag på Vinnova, som Områdesledare Hållbar industri.

Stockholm, tisdagen den 5 mars, kl. 09.30-12.30

Ida Langborg, Vinnova som Områdesledare Hållbar industri

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget