Nätverk

Energi

Hur möter vi målen om nettonollutsläpp på bästa sätt? Hur kan vi gå från ett kraftperspektiv till ett systemperspektiv? Hur påverkas Sveriges energipolitik av EU-regleringar och vilka möjligheter finns att hämta inom unionen? Hur ska vi ta till vara på ny forskning och ny teknik? I Altingets energipolitiska nätverk möts vi kring såväl gemensamma problem, lösningar och frågeställningar. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Nätverket är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom energisektorn och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen är att skapa dialog i mötet med intressanta föredragshållare. 

Nästa möte

NätverksmöteEnergipolitiken ett år efter valet 
11 oktober 2023
Stockholm

Nu har det gått en tid sedan Sverige röstade i ett val där energifrågan kom att klättra nästan högst upp på agendan. Ord som elpriser, kärnkraft och klimatmålen var ständigt återkommande i debatten. Vi har nu en ny regering på plats. Under denna träff bjuder därför Altinget in talespersoner från både regeringspartier och oppositionen för att diskutera energipolitikens riktning ett år efter valet. Vad är politikernas mål för energipolitiken de kommande åren, och vad är deras lösning på energikrisen?

Kristdemokraternas energitalesperson Camilla Brodin (KD) och miljöpartiets energipolitiska talesperson gästar nätverket för att delge sina tankar om energimarknaden framöver.

 

Stockholm, onsdagen den 11 oktober, 13.30-16.30. 

Camilla Brodin (KD) och Miljöpartiets energipolitiska talesperson

Om nätverket

Sverige är enligt IEA -Internationella energirådet ledande vad gäller hållbar energiomställning. Samtidigt finns det en målkonflikt mellan miljö- och klimat, där beslut inom EU kan påverka utvecklingen av svenska vattenkraft samt svenskt biobränsle, ett energislag var hållbarhet är hett debatterat bland forskare och samhället i stort. 

Hur möter vi målen om nettonollutsläpp på bästa sätt? Hur kan vi gå från ett kraftperspektiv till ett systemperspektiv? Hur påverkas Sveriges energipolitik av EU-regleringar och vilka möjligheter finns att hämta inom unionen? Hur ska vi ta till vara på ny forskning och ny teknik? I Altingets energipolitiska nätverk möts vi kring såväl gemensamma problem, lösningar och frågeställningar. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten.

Nätverket är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom energisektorn och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen är att skapa dialog i mötet med intressanta föredragshållare. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen per år. Träffarna hålls på Radisson Blu i centrala Stockholm och det finns möjlighet att delta digitalt.Träffarna inkluderar fika och gemensam lunch. 

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Se handelsvillkor här.

Mötesledare

Thomas MalmerKonsult och mötesledare för Altingets nätverk i Näringsliv och hållbar tillväxt respektive Energi

Program

NätverksmöteEnergipolitiken ett år efter valet 
11 oktober 2023
Stockholm

Nu har det gått en tid sedan Sverige röstade i ett val där energifrågan kom att klättra nästan högst upp på agendan. Ord som elpriser, kärnkraft och klimatmålen var ständigt återkommande i debatten. Vi har nu en ny regering på plats. Under denna träff bjuder därför Altinget in talespersoner från både regeringspartier och oppositionen för att diskutera energipolitikens riktning ett år efter valet. Vad är politikernas mål för energipolitiken de kommande åren, och vad är deras lösning på energikrisen?

Kristdemokraternas energitalesperson Camilla Brodin (KD) och miljöpartiets energipolitiska talesperson gästar nätverket för att delge sina tankar om energimarknaden framöver.

 

Stockholm, onsdagen den 11 oktober, 13.30-16.30. 

Camilla Brodin (KD) och Miljöpartiets energipolitiska talesperson
NätverksmöteEffektivisering av tillståndsprövningar - hur får vi till det?
12 december 2023
Stockholm

För att klara samhällets snabba elektrifiering behövs det nya och upprustade elnät. Men ledtiderna för att bygga nya stam- och regionnät är väldigt långa, samtidigt som kraven på elnätsföretagen ökar från alla håll. Vad krävs egentligen för att snabba upp processerna och förkorta ledtiderna?

Tillståndsprövningar är högst centralt i utbyggnad av elnät och infrastruktur, innefattande många olika typer av juridiska prövningar och licenser. Dagens träff kommer att gästas av Helene Hellmark Knutsson, tidigarte minister för högre utbildning och forskning, nu landshövding i Västerbotten. Vi kommer under träffen att diskutera just tillståndsprövningar inom energisektorn, hur arbetar man med dessa? Hur förkortar vi ledtiderna?

 Stockholm, tisdagen den 12 december 2023, kl 9.30-13.30

Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten
NätverksmöteSveriges energiutmaningar - Maja Lundbäck
14 februari 2024
Stockholm

Vilka energiutmaningar står Sverige inför? Hur ska dessa hanteras på ett bra sätt? En person som har god inblick i frågor som dessa är Maja Lundbäck. Maja är för nuvarande politiskt sakkunnig hos energi- och näringsminister Ebba Busch, men har tidigare varit elsystemspecialist hos ENTSO-E, och har dessutom släppt en bok, "Elsystemkrisen", vilken handlar om Sveriges utmaningar gällande att säkra landets driftsäkerhet. 

Stockholm, onsdagen den 14 februari, 09.30-13.30

Maja Lundbäck, politiskt sakkunnig hos energi- och näringsministern Ebba Busch
NätverksmöteHur kan AI-teknik användas för energioptimering?
14 maj 2024
Stockholm

Hur kan vi använda AI-teknik för att analysera, effektivisera optimera energiproduktionen, och vår energikonsumtion? Vi behöver hitta effektivare sätt att ta tillvara på den energi vi producerar för att kunna hantera den pågående klimatomställningen.

Under dagens träff kommer nätverket att gästas av Jonas Forsman, AI-expert vid CGI. Jonas kommer under träffen att närmare diskutera frågor som dessa.

Stockholm, tisdagen den 14 maj, kl. 09.30-13.30'

*Fler gäster kan tillkomma

Jonas Forsman, AI-expert vid CGI
NätverksmöteTankesmedjor och energifrågan
29 augusti 2024
Stockholm

Energipolitiska frågor har under den senaste tiden fått stor plats i debatten och diskuterats intensivt. Men hur betraktas energifrågorna av tankesmedjor? Var behövs det mer styrning och vad klarar marknaden av? Kan man subventionera grön omställning? Finns det andra viktiga energifrågor som kanske hamnat i skymundan? 

Under dagens träff kommer Elinor Odeberg från Arena Idé att gästa nätverket för att beröra detta tema närmare. Elinor arbtar idag som chefsekonom och har ett särskilt ansvar för klimatfrågor hos Arena Idé.

Stockholm, torsdagen den 29 augusti, kl. 09.30-13.30

*Fler gäster kan tillkomma

Elinor Odeberg, chefsekonom och har särskilt ansvar för klimatfrågor hos Arena Idé

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00