Nätverk

Energi

Hur möter vi målen om nettonollutsläpp på bästa sätt? Hur kan vi gå från ett kraftperspektiv till ett systemperspektiv? Hur påverkas Sveriges energipolitik av EU-regleringar och vilka möjligheter finns att hämta inom unionen? Hur ska vi ta till vara på ny forskning och ny teknik? I Altingets energipolitiska nätverk möts vi kring såväl gemensamma problem, lösningar och frågeställningar. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Nätverket är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom energisektorn och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen är att skapa dialog i mötet med intressanta föredragshållare. 

Nästa möte

NätverksmöteGeneraldirektör Robert Andrén från Energimyndigheten gästar
16 maj 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Energifrågan har kommit att bli en av de mest diskuterade frågorna på senaste, något som nog har fått nästintill alla att tänka på den framtida elförsörjningens. Sverige har dessutom nått målet att bli ett av världens första fossilfria välfärdssamhällen. Energimyndigheten är en av nyckelaktörerna på den svenska elmarknaden, med uppdraget att genomföra den satta energi-och klimatpolitiken. Vad gör Energimyndigheten för att skapa samverkan, lösa dagens energiproblem och vägleda den stora energiomställningen framåt?

Träffen gästas av Robert Andrén som idag är generaldirektör vid Energimyndigheten, och ska med våra deltagare diskutera dessa frågor djupare. 

Senare samma träff:

Så jobbar Altingets redaktion

Under andra delen av träffen kommer Jacob Hederos gästa nätverket, redaktör för Altingets infrastrukturnisch samt reporter för Altinget Miljö och Energi. Jacob kommer att berätta mer om Altingets bevakning av just energifrågor. Vad fokuserar Altinget på i nyhetsvärderingen?

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 16 maj 2023, kl 09.30-12.30 

 

 

Robert Andrén, Generaldirektör på Energimyndigheten

Om nätverket

Sverige är enligt IEA -Internationella energirådet ledande vad gäller hållbar energiomställning. Samtidigt finns det en målkonflikt mellan miljö- och klimat, där beslut inom EU kan påverka utvecklingen av svenska vattenkraft samt svenskt biobränsle, ett energislag var hållbarhet är hett debatterat bland forskare och samhället i stort. 

Hur möter vi målen om nettonollutsläpp på bästa sätt? Hur kan vi gå från ett kraftperspektiv till ett systemperspektiv? Hur påverkas Sveriges energipolitik av EU-regleringar och vilka möjligheter finns att hämta inom unionen? Hur ska vi ta till vara på ny forskning och ny teknik? I Altingets energipolitiska nätverk möts vi kring såväl gemensamma problem, lösningar och frågeställningar. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten.

Nätverket är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom energisektorn och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen är att skapa dialog i mötet med intressanta föredragshållare. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen per år. Träffarna hålls på F7- Möten och Konferens på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm och det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att komma till Stockholm av någon anledning. Träffarna inkluderar fika och gemensam lunch. 

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Se handelsvillkor här.

Mötesledare

Thomas MalmerKonsult och mötesledare för Altingets nätverk Näringspolitik och regional tillväxt respektive Energi

Program

NätverksmöteGeneraldirektör Robert Andrén från Energimyndigheten gästar
16 maj 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Energifrågan har kommit att bli en av de mest diskuterade frågorna på senaste, något som nog har fått nästintill alla att tänka på den framtida elförsörjningens. Sverige har dessutom nått målet att bli ett av världens första fossilfria välfärdssamhällen. Energimyndigheten är en av nyckelaktörerna på den svenska elmarknaden, med uppdraget att genomföra den satta energi-och klimatpolitiken. Vad gör Energimyndigheten för att skapa samverkan, lösa dagens energiproblem och vägleda den stora energiomställningen framåt?

Träffen gästas av Robert Andrén som idag är generaldirektör vid Energimyndigheten, och ska med våra deltagare diskutera dessa frågor djupare. 

Senare samma träff:

Så jobbar Altingets redaktion

Under andra delen av träffen kommer Jacob Hederos gästa nätverket, redaktör för Altingets infrastrukturnisch samt reporter för Altinget Miljö och Energi. Jacob kommer att berätta mer om Altingets bevakning av just energifrågor. Vad fokuserar Altinget på i nyhetsvärderingen?

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 16 maj 2023, kl 09.30-12.30 

 

 

Robert Andrén, Generaldirektör på Energimyndigheten
NätverksmöteDagens elkraft och framtidens elförsörjning 
31 augusti 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Energisystemet genomgår en global omställning. Vi har ett ökande energibehov samtidigt som vi har ett  klimat- och energimål att möta i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Energikrisen har väckt en stor debatt kring elkraftnätets svårbedömda framtid, hur skapar vi en hållbar och långsiktig elförsörjning? Det finns redan idag många tekniska lösningar, men som inte används i den utsträckning som skulle kunna vara möjlig. Hur skiljer vi på teknik och ekonomi? Hur samordnar vi politiken och får aktörer att agera och arbeta ihop? 

Träffen gästas av Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraft på KTH, som kommer att prata om just elkraftnätets framtid och dela med sig av sina tankar om dagens stora utmaningar på elmarknaden. Hon blev även utnämnd till årets Kraftkvinna 2021 och finns med på Maktlistan Energi 2022 som presenteras av Dagens Industri. 

 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 31 augusti 2023, kl 09.30-12.30  

Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraft på KTH
NätverksmöteEnergipolitiken – ett år efter valet 
11 oktober 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Nu har det gått drygt ett år sedan Sverige röstade i ett val där energifrågan kom att klättra nästan högst upp på agendan. Ord som elpriser, kärnkraft och klimatmålen var ständigt återkommande i debatten. Vi har nu en ny regering på plats. Under denna träff bjuder därför Altinget in talespersoner från både regeringspartier och oppositionen för att diskutera energipolitikens riktning ett år efter valet. Vad är politikernas mål för energipolitiken de kommande åren, och vad är deras lösning på energikrisen?

Energitalespersoner gästar under träffen nätverket för att delge sina tankar om energimarknaden framöver. Gästar gör bland annat Camilla Brodin (KD). Fler talespersoner tillkommer.

 

Stockholm, onsdagen den 11 oktober, 13.30-16.30. 

NätverksmöteEffektivisering av tillståndsprövningar - hur får vi till det?
12 december 2023
Stockholm

För att klara samhällets snabba elektrifiering behövs det nya och upprustade elnät. Men ledtiderna för att bygga nya stam- och regionnät är väldigt långa, samtidigt som kraven på elnätsföretagen ökar från alla håll. Vad krävs egentligen för att snabba upp processerna och förkorta ledtiderna?

Tillståndsprövningar är högst centralt i utbyggnad av elnät och infrastruktur, innefattande många olika typer av juridiska prövningar och licenser. Dagens träff kommer att gästas av Helene Hellmark Knutsson, tidigarte minister för högre utbildning och forskning, nu landshövding i Västerbotten. Vi kommer under träffen att diskutera just tillståndsprövningar inom energisektorn, hur arbetar man med dessa? Hur förkortar vi ledtiderna?

Stockholm, tisdagen den 12 december 2023, kl 9.30-12.30

Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten
NätverksmöteMer info kommer
14 februari 2024
Stockholm

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget