Nätverk

Energi

Hur möter vi målen om nettonollutsläpp på bästa sätt? Hur kan vi gå från ett kraftperspektiv till ett systemperspektiv? Hur påverkas Sveriges energipolitik av EU-regleringar och vilka möjligheter finns att hämta inom unionen? Hur ska vi ta till vara på ny forskning och ny teknik? I Altingets energipolitiska nätverk möts vi kring såväl gemensamma problem, lösningar och frågeställningar. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Nätverket är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom energisektorn och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen är att skapa dialog i mötet med intressanta föredragshållare. 

Nästa möte

NätverksmöteSveriges energiutmaningar - Maja Lundbäck
14 maj 2024
Stockholm

Vilka energiutmaningar står Sverige inför? Hur ska dessa hanteras på ett bra sätt? En person som har god inblick i frågor som dessa är Maja Lundbäck. Maja är för nuvarande politiskt sakkunnig hos energi- och näringsminister Ebba Busch, men har tidigare varit elsystemspecialist hos ENTSO-E, och har dessutom släppt en bok, "Elsystemkrisen", vilken handlar om Sveriges utmaningar gällande att säkra landets driftsäkerhet. 

Maja Lundbäck, politiskt sakkunnig hos energi- och näringsministern Ebba Busch

Om nätverket

Sverige vill vara ledande när det gäller hållbar energiomställning. Samtidigt finns det en målkonflikt mellan miljö- och klimat, där beslut inom EU kan påverka utvecklingen av svenska vattenkraft samt svenskt biobränsle, ett energislag var hållbarhet är hett debatterat bland forskare och samhället i stort. 

Hur möter vi målen om nettonollutsläpp på bästa sätt? Hur kan vi gå från ett kraftperspektiv till ett systemperspektiv? Hur påverkas Sveriges energipolitik av EU-regleringar och vilka möjligheter finns att hämta inom unionen? Hur ska vi ta till vara på ny forskning och ny teknik? I Altingets energipolitiska nätverk möts vi kring såväl gemensamma problem, lösningar och frågeställningar. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Nätverket är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom energisektorn och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen är att skapa dialog i mötet med intressanta föredragshållare.

Medlemskapet i nätverket avser 5 på varandra efterföljande tillfällen med start vid nästkommande nätverksträff och löper därefter ca 12 månader. Nätverket träffas i centrala Stockholm men det finns även möjlighet att delta digitalt. I det fall man inte kan delta vid något tillfälle går det bra att skicka en ersättare. Fika och gemensam lunch ingår alltid. Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem sammanhängande tillfällen. Se handelsvillkor här.

Mötesledare

Thomas MalmerKonsult och mötesledare för Altingets nätverk i Näringsliv och hållbar tillväxt respektive Energi

Program

NätverksmöteSveriges energiutmaningar - Maja Lundbäck
14 maj 2024
Stockholm

Vilka energiutmaningar står Sverige inför? Hur ska dessa hanteras på ett bra sätt? En person som har god inblick i frågor som dessa är Maja Lundbäck. Maja är för nuvarande politiskt sakkunnig hos energi- och näringsminister Ebba Busch, men har tidigare varit elsystemspecialist hos ENTSO-E, och har dessutom släppt en bok, "Elsystemkrisen", vilken handlar om Sveriges utmaningar gällande att säkra landets driftsäkerhet. 

Maja Lundbäck, politiskt sakkunnig hos energi- och näringsministern Ebba Busch
NätverksmöteTankesmedjorna om energifrågan
29 augusti 2024
Stockholm

Lågkonjunktur, fluktuerande elpriser och typ av kraftslag. Energipolitiska frågor har de senaste åren fått ett stort utrymme i den dagliga och politiska debatten. Samtidigt är tankesmedjor en aktör som syns alltmer på den politiska arenan. Hur betraktas energifrågorna av tankesmedjor? Var behövs det mer styrning och vad klarar marknaden av? Och kan man subventionera en grön omställning? 

Under dagens träff deltar speciellt inbjudna Elinor Odeberg, chefsekonom och ansvarig för energifrågor på Arena Idé och Hanna Stenegren, ansvarig för klimat-, miljö- och energifrågor på Timbro. 

Stockholm, torsdagen den 29 augusti, kl. 09.30-13.30

*Fler gäster kan tillkomma

Elinor Odeberg, chefsekonom och har särskilt ansvar för klimatfrågor hos Arena Idé
NätverksmöteHur kan AI-teknik användas för energioptimering?
17 oktober 2024
Stockholm

Vi behöver hitta effektivare sätt att ta tillvara på den energi vi producerar för att kunna hantera den pågående klimatomställningen och tillgodose god energiförsörjning. Hur kan vi använda AI-teknik för att analysera, effektivisera optimera energiproduktionen, och vår energikonsumtion?

Gäster publiceras inom kort

NätverksmöteVätgasens framtid ur ett systemperspektiv
10 december 2024
Stockholm

För att EU ska kunna uppnå koldioxidneutralitet till år 2050 krävs en mix av olika energislag, vilket ställer höga krav på möjligheten till lagring av energi. EU pekar i Fit for 55 ut vätgas som en viktig del av lösningen, eftersom det kan framställas från förnybara energikällor och användas för att lagra t.ex. vindkraft. Även Energimyndigheten lyfter vätgasens roll i omställningen till ett hållbart energisystem. Ambitionerna är tydliga, men på vägen finns såväl tekniska som strukturella hinder. Vad kan sägas om vätgasens roll i framtidens energisystem?

Dagens träff gästas av Paula Hallonsten, enhetschef och ansvarig för vätgassamordning på Energimyndigheten, som kommer för att berätta mer om detta.

Stockholm, torsdagen den 17 oktober, 09.30-13.30

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00