Nätverk

Hälso- och sjukvårdspolitiskt nätverk

Vi är vana att tala om Sverige som ett av världens främsta välfärdsländer. Med de förutsättningar som finns i Sverige borde det kunna erbjudas en väl fungerande välfärd. Hur kommer det sig då att sjukvården - grundbulten i välfärdssystemet, brister på många plan, och att svensk sjukvård tappar placeringar på internationella rankningar? Sjukvården som erbjuds i Sverige är på många sätt världsledande. Men den bistra verkligheten är att svensk sjukvård tampas med bristande kompetensförsörjning, långa vårdköer och ett minskat antal fysiska vårdplatser. Hur löser vi detta?

Nästa möte

NätverksmöteFramtidens läkemedel - dyrt och onödigt, rätt eller fel?
25 april 2023
Fleminggatan 7, Stockholm

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är en statlig myndighet som har till uppgift att besluta om vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i det svenska högkostnadsskyddet. Myndigheten beslutar också om pris och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar.

Generaldirektör Agneta Karlsson leder verksamheten och gästar nätverket för att berätta om myndighetens arbete med att "få ut mest möjliga hälsa för de skattepengar som satsas på läkemedel.

Nätverket kommer också gästas av Mikael Hoffman, chef för stiftelsen Nätverk läkemedelsepidemiologi, som kommer att prata om Nationella Läkemedelslistan, och resonera kring vilka problem den medfört, varför problemen uppstått och hur dessa kan lösas. Mikael är också ordförande för Svenska Läkarsällskapets kommitté för läkemedelsfrågor. En viktig punkt som diskuteras där och som kommer att beröras under träffen är hur man åstadkommer en mer effektiv samverkan i läkemedelskedjan.

 

 Senare vid samma träff:

Så arbetar Altingets redaktion inom området vård och hälsa

Vid samma nätversträff gästas nätverket av Linda Berglund, som är redaktör för Altingets nisch inom vård och hälsa. Hon har tidigare varit reporter på Dagens Medicin. Under dagens möte berättar Linda mer om Altingets journalistik på området vård och hälsa. Vad är en nyhet, och vad fokuserar Altinget på i nyhetsvärderingen? Vilka är skillnaderna mellan Altinget och andra nyhetsmedier?

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 25 april 2023, kl. 09.30-12.30

Agneta Karlsson, generaldirektör på TLV och Mikael Hoffman, chef för stiftelsen Nätverk för läkemedelsepidemiologi – NEPI.

Om nätverket

Vilka reformer eller satsningar är det som krävs för att göra vården mer tillgänglig för medborgarna? Hur bör samverkan mellan stat, region och kommun se ut för att erbjuda den bästa vården? Vad är planen för digitaliseringen av sjukvården och hur ska Sverige bli ledande inom e-hälsa? I Altingets hälso- och sjukvårdspolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Här har vi tid med nyanserna och diskuterar från olika vinklar vägen framåt för svensk hälso- och sjukvård. Målsättningen är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom vårdsektorn - utifrån mötet med intressanta föredragshållare. 

I Altingets hälso- och sjukvårdspolitiska nätverk kan deltagarna se fram emot viktiga brobyggande och nätverkande inom vårdsektorn och spännande diskussioner i ett förtroligt rum med intressanta gäster. Nätverket träffas vid fem tillfällen per år, och äger rum i konferenslokaler i centrala Stockholm. Det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att komma till Stockholm av någon anledning. Träffarna inkluderar fika och gemensam lunch. 

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Se handelsvillkor här.

Mötesledare

Anne CarlssonSenior rådgivare Reform Society Company, mötesledare för Altingets nätverk Vård

Program

NätverksmöteFramtidens läkemedel - dyrt och onödigt, rätt eller fel?
25 april 2023
Fleminggatan 7, Stockholm

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är en statlig myndighet som har till uppgift att besluta om vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i det svenska högkostnadsskyddet. Myndigheten beslutar också om pris och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar.

Generaldirektör Agneta Karlsson leder verksamheten och gästar nätverket för att berätta om myndighetens arbete med att "få ut mest möjliga hälsa för de skattepengar som satsas på läkemedel.

Nätverket kommer också gästas av Mikael Hoffman, chef för stiftelsen Nätverk läkemedelsepidemiologi, som kommer att prata om Nationella Läkemedelslistan, och resonera kring vilka problem den medfört, varför problemen uppstått och hur dessa kan lösas. Mikael är också ordförande för Svenska Läkarsällskapets kommitté för läkemedelsfrågor. En viktig punkt som diskuteras där och som kommer att beröras under träffen är hur man åstadkommer en mer effektiv samverkan i läkemedelskedjan.

 

 Senare vid samma träff:

Så arbetar Altingets redaktion inom området vård och hälsa

Vid samma nätversträff gästas nätverket av Linda Berglund, som är redaktör för Altingets nisch inom vård och hälsa. Hon har tidigare varit reporter på Dagens Medicin. Under dagens möte berättar Linda mer om Altingets journalistik på området vård och hälsa. Vad är en nyhet, och vad fokuserar Altinget på i nyhetsvärderingen? Vilka är skillnaderna mellan Altinget och andra nyhetsmedier?

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 25 april 2023, kl. 09.30-12.30

Agneta Karlsson, generaldirektör på TLV och Mikael Hoffman, chef för stiftelsen Nätverk för läkemedelsepidemiologi – NEPI.
NätverksmöteIndikationsbaserad prissättning av läkemedel – går det att genomföra i Sverige?
30 maj 2023
Fleminggatan 7, Stockholm

 Det sker stora förändringar inom hälso- och sjukvården, bland annat på̊ läkemedelsområdet. Många läkemedel godkänns för användning inom flera indikationer, och kombinationsterapier blir vanligare. Fler patienter kan därmed behandlas, samtidigt som myndigheter och regioner ställs inför ökade utmaningar och svåra prioriteringar. Det kan vara en del av lösningen att använda indikationsbaserad prissättning (IBP) för ett urval av dessa nya läkemedel, eftersom den tar hänsyn till att värdet och kostnadseffektiviteten kan skilja sig kraftigt åt mellan olika indikationer. IBP förutsätter god tillgång på data.

Data kan i dagens tillämpning av det värdebaserade systemet saknas på vissa områden eller vara av låg kvalitet, vilket bidrar till att aktörerna även nu tvingas att ta beslut under osäkerhet vid skattning av populationsstorlekar eller för utfallsbaserade betalningsmodeller. Eftersom data om indikation och ordinationsorsak är känslig så finns det också stora begräsningar för hur denna får delas och nyttjas. Den nationella läkemedelslistan kommer innehålla information om ordinationsorsak för förskrivningsläkemedel, medan motsvarande information om rekvisitionsläkemedel skulle behöva inhämtas från nationella kvalitetsregister eller journalsystem.

Men hur når vi dit? 

Allt detta kommer under dagens träff att diskuteras med speciellt inbjudna Gunilla Nordlöf, generaldirektör på e-hälsomyndigheten, Jenni Nordborg, chef för internaitonella relationer på Lif och tidigare nationell life science-samordnare.

 

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 30 maj, kl. 09.30-12.30 

Gunilla Nordlöf, generaldirektör på e-hälsomyndigheten, Jenni Nordborg, chef för internationella relationer på Lif och tidigare nationell life sicence- samordnare, Peter Lindgren, vd på IHE
NätverksmöteArbetsmiljön inom sjukvården - hur står det till?
11 oktober 2023
Stockholm

Arbetsmiljön påverkar oss både när vi är på jobbet och i det privata livet. Inte minst under pandemin har arbetsmiljö och arbetsvillkor för anställda inom sjukvården uppmärksammats. Samtidigt finns det stora variationer mellan olika sjukhus. Hur står det egentligen till med arbetsmiljön, och hur kan vi förbättra den?

Håkan Olsson är vice generaldirektör på Arbetsmiljöverket och gästar dagens träff för att diskutera mer kring detta med nätverkets medlemmar. Vad kan myndigheten göra och vad behövs från politiken för att alla inom vården ska få en god arbetsmiljö? Träffen gästas också av Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund, som via sin roll företräder mer än 56.00 läkare. Spännande diskussioner och intresseväckande frågeställningar utlovas!

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 11 oktober 2023, kl. 09.30-12.30 

Håkan Olsson, vice generaldirektör Arbetsmiljöverket, Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund
NätverksmöteVinster i välfärden - privat eller offentlig sjukvård i Region Stockholm?
5 december 2023
Stockholm

Vårdvalen i Region Stockholm kostar för mycket och pengarna går till fel saker, det menar det nya styret som vill revidera systemet. Nu ska en ny ”omställningsplan” se över vilka vårdval som inte fungerar – och vilka som ska avskaffas. Ambitionen är att tackla hälsoklyftor i länet liksom kostnadsutvecklingen för vårdvalen.

Detta är en förändring som innebär stora förändringar för patienter i regionen och innebär samtidigt att många frågor måste lösas, exempelvis vem tar hand om de patienter som valt att vända sig till de privata vårdgivarna?

Dagens träff kommer att gästas av dels, Charlotte Broberg (M) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm, dels Talla Alkurdi (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm. Charlotta och Talla kommer under träffen beröra detta ämne djupare med nätverkets deltagare. 

Fler gäster kan tillkomma. 

Stockholm, tisdagen den 5 december, kl. 09.30-12.30

Charlotte Broberg, (M) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm, Talla Alkurdi (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm
NätverksmöteMer info kommer
7 februari 2024

Mer info om denna träff kommer snart.

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget