Nätverk

Utbildning

Nätverket är en möjlighet att möta och nätverka med andra nyckelaktörer inom utbildningssektorn och utbyta erfarenheter. Syftet är att skapa dialog mellan både offentliga, privata och idéburna aktörer inom utbildningssektorn. Vid varje träff bjuder vi in en kunnig och intressant gäst med givet tema från politik, näringsliv eller akademi. Fokus ligger på interaktivitet och diskussion. 

Nästa möte

NätverksmöteSkolpolitiken efter valet
29 mars 2023
Fleminggatan 7, Stockholm

Friskolor, likvärdighetsproblematik och sjunkande skolresultat. Samtliga ämnen var mycket aktuella i skoldebatten innan valet. Under träffen bjuder Altinget in talespersoner från både regeringspartier och oppositionen. Vilka är politikernas mål för skolpolitiken för de kommande fyra åren?

Träffen gästas av Noria Manouchi (M), Mathias Bengtsson (KD), Camilla Hansén (MP), Åsa Westlund (S), Daniel Riazat (V) och Fredrik Malm (L). Fler talespersoner kan tillkomma. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 29 mars 2023, kl. 13.30-16.30

Om nätverket

Utbildning är en politisk fråga som ständigt är aktuell. Alla är i stort sett överens om att skola och utbildning är viktiga komponenter i ett demokratiskt samhälle, samt i processen att fostra morgondagens medborgare. Idag utmanas dock svensk skola av problem som exempelvis betygsinflation och avsaknad av likvärdighet. Samtidigt pågår en intensiv debatt om friskolor och huruvida dessa ska få ta ut vinster. Hur säkrar vi en god utbildning för alla? Bör skolan förbli kommunernas ansvar eller vore en annan lösning ett förstatligande? I Altingets utbildningspolitiska nätverk får vi möjlighet att gå djupare, än i den dagliga utbildningspolitiska debatten, i frågor som dessa. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen per år. Träffarna hålls på F7- Möten och Konferens på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm och det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att komma till Stockholm av någon anledning. Träffarna inkluderar fika och gemensam lunch.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Se handelsvillkor här.

Mötesledare

Kerstin WeylerFrilansjournalist och mötesledare för Altingets nätverk Utbildning

Program

NätverksmöteSkolpolitiken efter valet
29 mars 2023
Fleminggatan 7, Stockholm

Friskolor, likvärdighetsproblematik och sjunkande skolresultat. Samtliga ämnen var mycket aktuella i skoldebatten innan valet. Under träffen bjuder Altinget in talespersoner från både regeringspartier och oppositionen. Vilka är politikernas mål för skolpolitiken för de kommande fyra åren?

Träffen gästas av Noria Manouchi (M), Mathias Bengtsson (KD), Camilla Hansén (MP), Åsa Westlund (S), Daniel Riazat (V) och Fredrik Malm (L). Fler talespersoner kan tillkomma. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 29 mars 2023, kl. 13.30-16.30

NätverksmöteSkolverkets regionalisering
31 maj 2023
Fleminggatan 7, Stockholm

Senare års Pisaundersökningar visar att skillnaderna mellan svenska skolors betygsresultat har ökat. Svensk skola är mindre likvärdig än skolorna i övriga Norden. Mot bakgrund av detta ska Skolverket inom 2 års tid inrätta tio nya regionala kontor i samverkan med specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Beslutet är en del av ett regeringsuppdrag som ska göra skolan mer likvärdig, stärka dess kvalitet och göra så att fler elever når målen. De regionala kontoren ska möjliggöra kvalitetsdialoger med landets 2800 skolhuvudmän, vilket rapporteras vara ett viktigt steg i att förbättra den utbildning som svensk skola erbjuder.

Kjell Hedwall är avdelningschef vid Skolverket och gästar nätverket för att berätta mer om regionaliseringen. Hur kommer placeringen att påverka skolverkets arbete för en bättre svensk skola och vilka mål vill man exempelvis uppnå med att samlokalisera verksamheten med SPSM?

Senare samma träff:

Så jobbar Altingets redaktion

Senare under samma träff gästas vi av Rebecka Prahl, redaktör för bland annat Altingets utbildningsnisch. Under dagens möte berättar Rebecka mer om Altingets bevakning av just utbildningsfrågor. Vad fokuserar Altinget på i nyhetsvärderingen?

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 31 maj 2023, kl.09.30-12.30

Kjell Hedwall, avdelningschef vid Skolverket
NätverksmöteSkolinspektionen och den likvärdiga skolan
14 september 2023

En likvärdig skola innebär att alla ska ha lika förutsättningar vad gäller tillgång till en god utbildning som ska hålla en hög kvalitet. Hur bedrivs arbetet och vilka åtgärder vidtas för att säkerställa detta?

Dagens träff gästas av Helén Ängmo som sedan 2015 är generaldirektör vid Skolinspektionen. Helén kommer under träffen att berätta om Skolinspektionens arbete för att säkerställa den likvärdiga skolan.

Stockholm, torsdagen den 14 september, kl. 09.30-12.30

Helén Ängmo, generaldirektör hos Skolinspektionen
NätverksmöteUtbildning bör drivas på vetenskaplig grund
16 november 2023
Stockholm

Hur säkerställs det att utvecklingen av förskolan och skolan vilar på en vetenskaplig grund och vad innebär det? Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som har till uppgift att säkerställa just detta, vilket görs genom sammanställning av forskningsresultat och fördelning av forskningsbidrag för praktiknära forskning. Ifous är ett annat institut som arbetar med utveckling av utbildning, vilken ska vila på en återigen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Träffen kommer att gästas av Camilo von Greiff, direktör/myndighetschef vid Skolforskningsinstitutet och Karin Hermansson, VD vid Ifous, för att berätta mer om sina verksamheter och arbeten.

Torsdagen den 16 november 2023, kl.09.30-12.30. 

Camilo von Greiff, direktör/myndighetschef vid Skolforskningsinstitutet och Karin Hermansson, VD vid Ifous,
NätverksmöteMer info kommer
30 januari 2024
Stockholm

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget