Nätverk

Utbildning

Nätverket är en möjlighet att möta och nätverka med andra nyckelaktörer inom utbildningssektorn och utbyta erfarenheter. Syftet är att skapa dialog mellan både offentliga, privata och idéburna aktörer inom utbildningssektorn. Vid varje träff bjuder vi in en kunnig och intressant gäst med givet tema från politik, näringsliv eller akademi. Den andra timmen ägnar vi åt att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter utefter dagens tema. 

Nästa möte

NätverksmöteHur får vi fler att välja naturvetenskap och teknik?
30 januari 2024
Stockholm

För att kunna möta framtidens efterfrågan på arbetskraft så behöver fler elever läsa natur-och teknikorienterade ämnen. En stor utmaning inom utbildningssektorn är obalansen mellan arbetsmarknadens behov och vad människor faktiskt väljer att utbilda sig inom. Vilka konsekvenser blir det av detta och hur ska man gå tillväga för att öka attraktiviteten och få unga att söka sig åt detta håll? Går det att vända trenden?

Dagens träff kommer att gästas av Patriq Fagerstedt, ordförande för Naturvetarna, samt av Li Ljungberg, näringspolitisk expert inom grundskola på Teknikföretagen. 

Stockholm, tisdagen den 30 januari, kl. 09.30-13.30

Om nätverket

Utbildning är en politisk fråga som ständigt är aktuell. Alla är i stort sett överens om att skola och utbildning är viktiga komponenter i ett demokratiskt samhälle, samt i processen att fostra morgondagens medborgare. Idag utmanas dock svensk skola av problem som exempelvis betygsinflation och avsaknad av likvärdighet. Samtidigt pågår en intensiv debatt om friskolor, huvudmannaskap och vinster i skolvärlden. Hur säkrar vi en god utbildning för alla? Och hur ser vi till att det finns tillräckligt med kompetenta lärare i framtiden? I Altingets utbildningspolitiska nätverk får vi möjlighet att gå djupare än i den dagliga utbildningspolitiska debatten.

Medlemskapet i nätverket avser 5 på varandra efterföljande tillfällen med start vid nästkommande nätverksträff och löper därefter ca 12 månader. Nätverket träffas i centrala Stockholm men det finns även möjlighet att delta digitalt. I det fall man inte kan delta vid något tillfälle går det bra att skicka en ersättare. Fika och gemensam lunch ingår alltid.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem sammanhängande tillfällen. Se handelsvillkor här.

 

Mötesledare

Kerstin WeylerJournalist och mötesledare för Altingets nätverk Utbildning

Program

NätverksmöteHur får vi fler att välja naturvetenskap och teknik?
30 januari 2024
Stockholm

För att kunna möta framtidens efterfrågan på arbetskraft så behöver fler elever läsa natur-och teknikorienterade ämnen. En stor utmaning inom utbildningssektorn är obalansen mellan arbetsmarknadens behov och vad människor faktiskt väljer att utbilda sig inom. Vilka konsekvenser blir det av detta och hur ska man gå tillväga för att öka attraktiviteten och få unga att söka sig åt detta håll? Går det att vända trenden?

Dagens träff kommer att gästas av Patriq Fagerstedt, ordförande för Naturvetarna, samt av Li Ljungberg, näringspolitisk expert inom grundskola på Teknikföretagen. 

Stockholm, tisdagen den 30 januari, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteLärarutbildning under luppen: Lärarbristen och dess utmaningar
12 mars 2024
Stockholm

 Står Sverige inför en utbildningskris? Prognoser som presenteras pekar på att vi i framtiden kommer ha ett avsevärt underskott av lärare. Samtidigt har vi redan idag problem med att få lärare att stanna kvar inom yrket, och det finns stora skillnader mellan skolor gällande andel legitimerade lärare i undervisningen. Hur ser dagens lärarutbildningar ut, och är de rustade att möta framtidens efterfrågan? Vad behövs från politiken, och hur utvecklar vi den svenska lärarutbildningen till den bästa? 

Anders Linde-Laursen är ordförande för Lärarutbildningskonventet och professor vid Malmö universitet och medverkar under dagens träff tillsammans med generaldirektör för Universitetskanslersämbetet* och kommer under dagen att diskutera lärarutbildningen idag och i framtiden. Som vanligt ägnas andra timmen åt diskussion exklusivt för nätverket. 

* För tillfället finns ingen stadigvarande GD. När denna finns på plats publicerar vi namn. 

Stockholm, tisdagen den 12 mars, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteHur ser SKR på framtidens skola och förskola?
29 maj 2024
Stockholm

SKR är en viktig aktör inom skolväsendet. Finansiering av skolan, digitalisering, lärarbrist och kunskapsresultaten. Debatten om svensk utbildning är bred. Dagens träff gästas av Monica Sonde, avdelningschef med ansvar för skola och förskola på SKR. Vad tycker och gör SKR om skolan och förskolan idag? Vad är vägen framåt? Träffen inleds som vanligt med ett kort inspel från gästen för att sedan fortsätta i diskussion och nätverkande.  

Stockholm, onsdagen den 29 maj, 09.30-13.30

Bild: SKR

NätverksmöteAI och skola - risk eller möjlighet?
11 september 2024
Stockholm

Inom skolvärlden har digitaliseringen kommit att spela en allt större roll under de senare åren. Det kan förändra allt från administration till inlärning. Under 2024 blir de nationella proven digitala. Nu öppnar också användningen av AI upp dörrar till nya möjligheter. Kan AI underlätta och omforma saker som beslutsprocesser, schemaläggning, elevstöd och provrättning? Hur kan AI integreras i skolan, och är det önskvärt?

Under dagens träff gästar speciellt inbjudna Erik Winerö, gymnasielärare och forskare vid Göteborgs universitet. Erik är doktorand på institutionen för tillämpad IT, avdelningen för lärande, kommunikation och IT. Vilka möjligheter och utmaningar erbjuder AI inom utbildning? Hur kan det forma vår framtid inom lärande och bedömning?

Stockholm, onsdagen den 11 september, kl. 09.30-13.30

NätverksmöteHur organiserar vi elevhälsan och får våra elever att må bra?
26 november 2024
Stockholm

Psykisk ohälsa ökar bland unga och innebär sämre skolprestationen och högre skolfrånvaro. Samtidigt så är det skolans ansvar att erbjuda elever en bra miljö för lärande och utveckling. Hur säkerhetsställer vi en tryggare skolgång och hanterar den utbredda psykiska ohälsan bland svenska elever? Vad är skolans ansvar och hur kan skolan effektivt arbeta med tidiga och förebyggande insatser? Hur får vi våra elever att må bra?

Dagens nätverksträff gästas av Barnombudsmannen och Pernilla Gudmundsson, ordförande för Sveriges skolläkare. Mer info kommer.

Stockholm. Torsdagen den 26 november. Kl. 09.30-13.30

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00