Nätverk

Bostad och samhällsbyggande: södra Sverige

Den svenska bostads- och byggpolitiken är idag en betydande källa till konflikt i många delar av Sverige. Bolånetak, marknadshyror, amorteringskrav och skenande priser på bostadsmarknaden - olika aktörer har sin egen syn på hur vi ska komma tillrätta med de problem som finns. Vilken väg är rätt att gå? I Altingets nätverk så skapas en dialog inom bostadssektorn i södra Sverige – utifrån mötet med intressanta gäster från politik, näringsliv och akademi. 

Nästa möte

NätverksmöteAtt inte längre ses som ett utsatt bostadsområde, hur gick man tillväga?
10 oktober 2023
Malmö

Gårdsten är ett område som länge har ansetts som ett av Göteborgs mest utsatta områden, tills för bara några år sedan. Gårdstensprojketet är ett av få exempel där man verkligen lyckades vända den negativa trenden. Hur har resan sett ut? Kan man bygga bort segregation? Hur ser läget ut idag och vilka utmaningar finns det framöver? 

Till dagens träff kommer Jehan Mansour, Förvaltnings- och säkerhetschef vid Gårdstensbostäder, att gästa nätverket för att berätta mer om Gårdstensprojketet. 

*Fler gäster kan tillkomma

Malmö, tisdagen den 10 oktober, kl. 09.00-12.00

Jehan Mansour, Förvaltnings- och säkerhetschef vid Gårdstensbostäder

Om nätverket

I Altingets nätverk för bostadspolitik och samhällsbyggande i södra Sverige går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Här har vi tid med nyanserna och diskuterar från olika vinklar vägen framåt för svenskt boende. Vi sätter fokus på frågor och problem som är gemensamma för den privata och offentliga sektorn på bostadsmarknaden idag. En betydande bostadsbrist i framför allt storstadsregionerna innebär att många olika viljor behöver samspela för att lösningar ska kunna nås. 

Vi erbjuder ett förtroligt forum där nyckelaktörer med likartade professionella utmaningar och lösningar kan utbyta erfarenheter, nätverka och diskutera. Målsättningen är att skapa dialog inom bostadssektorn i södra Sverige – utifrån mötet med intressanta gäster från politik, näringsliv och akademi. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen per år. Varje träff ordnas består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Malmö, Lund eller Köpenhamn och inkluderar fika och gemensam lunch. 

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Se handelsvillkor här.

 

Mötesledare

Anneli EgestamModerator, föreläsare, mötesledare för Altingets nätverk Bostad och samhällsbyggande

Program

NätverksmöteAtt inte längre ses som ett utsatt bostadsområde, hur gick man tillväga?
10 oktober 2023
Malmö

Gårdsten är ett område som länge har ansetts som ett av Göteborgs mest utsatta områden, tills för bara några år sedan. Gårdstensprojketet är ett av få exempel där man verkligen lyckades vända den negativa trenden. Hur har resan sett ut? Kan man bygga bort segregation? Hur ser läget ut idag och vilka utmaningar finns det framöver? 

Till dagens träff kommer Jehan Mansour, Förvaltnings- och säkerhetschef vid Gårdstensbostäder, att gästa nätverket för att berätta mer om Gårdstensprojketet. 

*Fler gäster kan tillkomma

Malmö, tisdagen den 10 oktober, kl. 09.00-12.00

Jehan Mansour, Förvaltnings- och säkerhetschef vid Gårdstensbostäder
NätverksmöteBONUSTRÄFF gemensam med Bostadsnätverket: Bostadspolitiken inifrån
8 november 2023
Stockholm

Förändrade beteendemönster på bostadsmarknaden är ett faktum, starkt påverkat av inflation och räntehöjningar. Samtidigt har vi problem med att byggandet av nya bostäder stannat av och en fortsatt utbredd bostadsbrist. Hur arbetar politiken med svårigheterna inom bostadsbranschen?  

Dagens träff gästas av Johan Davidson, statssekreterare ansvarig för bostadsfrågor hos Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Johan kommer närmast från rollen som chefsekonom för Svensk Handel och har innan dess samlat på sig gedigen erfarenhet både från privat och offentlig sektor. 

Digital träff tillsammans med Altingets bostadsnätverk i Stockholm, onsdagen den 8 november 2023, kl. 09.30-12.30

*Med förbehåll för ändringar

Johan Davidson, statssekreterare ansvarig för bostadsfrågor hos Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
NätverksmöteSocial housing - Martin Lindvall
12 december 2023
Malmö

Idag är det ett faktum att de fattiga grupperna i samhället missgynnas av dagens bostadsmarknad. Flera potentiella lösningar till problemet har har omnämnts i den politiska debatten, däribland ändringar i bostadsbidrag och fördelningsprinciper. Något som har fått uppmärksamhet är så kallad “social housing”. Fenomenet är etablerat i Finland och Nederländerna, som ofta nämns som exempel. Vad innebär och vad innebär inte social housing? Vilka bör de vägledande principerna vara för en utvecklad social bostadssektor? Och hur korrelerar fenomenet till de bostadspolitiska verktyg som idag finns att tillgå i Sverige?

För att tala om detta gästas nätverket av Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna och expert inom flertalet bostadspolitiska utredningar, däribland kommande utredning en socialt hållbar bostadsförsörjning. 

Malmö, tisdagen 12 december, kl. 09.30-12.30

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna
NätverksmöteTrädgårdsstadens roll i den framtida utformningen av en hållbar stadsmiljö
1 februari 2024
Malmö/Lund

Hur ser dagens stadsutveckling ut? Länge har täta och kompakta stadsbyggander ansetts, ur ett miljöperspektiv, som det mest hållbara. Det kompakta stadsbyggandet har motiverts av ett lägre klimatavtryck, men faktum är att det går att påvisa att en trädgårdsstads klimatpåverkan kan vara uppemot 150% lägre än en kompakt stadsdels. Samtidigt uppger 7 av 10 svenskar att man vill bo i ett småhus eller radhus. Vilket utrymme bör småhusbyggandet få i den framtida och hållbara stadsutvecklingen?

Dagens träff kommer att gästas av Trä- och Möbelföretagens VD David Johnsson, som under träffen kommer att beröra detta tema närmare. TMF släppte nyligen en rapport som berör just detta tema, en jämförelse mellan småhusbebyggelse och kompakta stadsdelar. 

Malmö/Lund, torsdagen den 1 februari, kl. 09.00-12.00

David Johnsson, VD för Trä- och Möbelföretagen
NätverksmöteMer info kommer
3 april 2024
Malmö/Lund

Malmö/Lund, onsdagen 3 april, kl. 09.30-12.30

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00