Nätverk

Bostad och samhällsbyggande: södra Sverige

Den svenska bostads- och byggpolitiken är idag en betydande källa till konflikt i många delar av Sverige. Bolånetak, marknadshyror, amorteringskrav och skenande priser på bostadsmarknaden - olika aktörer har sin egen syn på hur vi ska komma tillrätta med de problem som finns. Vilken väg är rätt att gå? I Altingets nätverk så skapas en dialog inom bostadssektorn i södra Sverige – utifrån mötet med intressanta gäster från politik, näringsliv och akademi. 

Nästa möte

NätverksmöteFramtidens Malmö
29 mars 2023
Malmö

Malmö är en stad i konstant omvandling och med oss på denna träff har vi passande nog Marcus Horning som är Stadsbyggnadsdirektör i Malmö Stad. Marcus kommer att berätta om arbetet med att förnya staden, och hur samverkan kan bli bättre kommunen och aktörer emellan, som tillsammans verkar inom staden på olika nivåer.


Under träffen kommer vi även att prata om hur man kan planera och bygga i syfte att motverka segregation och hur framtidens Malmö kommer att se ut. 

Malmö, onsdagen den 29 mars 2023 - kl 9:00-12:30

Marcus Horning, Stadsbyggnadsdirektör i Malmö Stad

Om nätverket

I Altingets nätverk för bostadspolitik och samhällsbyggande i södra Sverige går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Här har vi tid med nyanserna och diskuterar från olika vinklar vägen framåt för svenskt boende. Vi sätter fokus på frågor och problem som är gemensamma för den privata och offentliga sektorn på bostadsmarknaden idag. En betydande bostadsbrist i framför allt storstadsregionerna innebär att många olika viljor behöver samspela för att lösningar ska kunna nås. 

Vi erbjuder ett förtroligt forum där nyckelaktörer med likartade professionella utmaningar och lösningar kan utbyta erfarenheter, nätverka och diskutera. Målsättningen är att skapa dialog inom bostadssektorn i södra Sverige – utifrån mötet med intressanta gäster från politik, näringsliv och akademi. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen per år. Varje träff ordnas består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Malmö, Lund eller Köpenhamn och inkluderar fika och gemensam lunch. 

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Se handelsvillkor här.

 

Mötesledare

Anneli EgestamModerator, föreläsare, mötesledare för Altingets nätverk Bostad och samhällsbyggande

Program

NätverksmöteFramtidens Malmö
29 mars 2023
Malmö

Malmö är en stad i konstant omvandling och med oss på denna träff har vi passande nog Marcus Horning som är Stadsbyggnadsdirektör i Malmö Stad. Marcus kommer att berätta om arbetet med att förnya staden, och hur samverkan kan bli bättre kommunen och aktörer emellan, som tillsammans verkar inom staden på olika nivåer.


Under träffen kommer vi även att prata om hur man kan planera och bygga i syfte att motverka segregation och hur framtidens Malmö kommer att se ut. 

Malmö, onsdagen den 29 mars 2023 - kl 9:00-12:30

Marcus Horning, Stadsbyggnadsdirektör i Malmö Stad
NätverksmöteEn hållbar bostadsmarknad – hur kommer vi dit?
13 september 2023
Malmö/Lund

Som landets största bostadskooperation för bland annat bosparande, finansiering och förvaltning så spelar HSB en nyckelroll i den framtida bostadsmarknaden. Hur kan de påverka bostadsmarknaden i en positiv riktning, och hur skapar man en hållbar bostadsmarknad? Deras mål är att vara resurseffektiva, ha låg klimatpåverkan och försäkra goda förhållanden under produktion av nya bostäder – men hur når man dit?

Pernilla Bonde är VD för HSB Riksförbund, som har uppdraget att utifrån en helhetssyn på HSB och boendet kunna driva utvecklingen av verksamheten framåt. Pernilla har själv en bakgrund inom ekonomi och utvecklingsfrågor, och ska under denna nätverksträff berätta mer om hur HSB arbetar för framtidens hållbara bostadsmarknad.

Malmö/Lund, preliminärt datum: onsdagen den 13 september 2023, kl 9:00-12:30

Pernilla Bonde, VD HSB Riksförbund
NätverksmöteBostadspolitiken inifrån
8 november 2023
Stockholm

Förändrade beteendemönster på bostadsmarknaden är ett faktum, starkt påverkat av inflation och räntehöjningar. Samtidigt har vi problem med att byggandet av nya bostäder stannat av och en fortsatt utbredd bostadsbrist. Hur arbetar politiken med svårigheterna inom bostadsbranschen?  

Dagens träff gästas av Johan Davidson, statssekreterare ansvarig för bostadsfrågor hos Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Johan kommer närmast från rollen som chefsekonom för Svensk Handel och har innan dess samlat på sig gedigen erfarenhet både från privat och offentlig sektor. 

Digital träff tillsammans med Altingets bostadsnätverk i Stockholm, onsdagen den 8 november 2023, kl. 09.30-12.30

 

Med förbehåll för ändringar. 

Johan Davidson, statssekreterare ansvarig för bostadsfrågor hos Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
NätverksmöteMer info kommer
25 maj 2023
Malmö
NätverksmöteMer info kommer
6 december 2023
Malmö

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget