Nätverk

Bostad

Vi sätter fokus på frågor och problem som är gemensamma för den privata och offentliga sektorn på bostadsmarknaden idag. I Altingets bostadspolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten.

Nästa möte

NätverksmöteKonjunkturläget på bostadsmarknaden 
23 mars 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Pandemins effekter på ekonomin hade knappt hunnit visa sig innan nästa kris var ett faktum. Pandemin och det pågående kriget i Ukraina har skapat oro i svalare bostadsmarknad och leveransbrist på material. På det har inflationen stigit och vi ser ut att vara på väg in i en djup lågkonjunktur. Vad är under uppsegling framöver vad gäller konjunkturläget och bostadsmarknaden? 

För att diskutera detta närmare så gästas nätverket av Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank. Michael kommer under träffen att informera oss om det senaste finansiella läget och dela med sig av spaningar på vad vi kan förvänta oss av den stundande lågkonjunkturen.

Senare under samma träff gästar Louise Carlsson Örning som är redaktör för Altingets bostadspolitiska nisch. 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 23 mars, kl. 09.30-12.30

Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank och Louise Carlsson Örning, redaktör på Altinget

Om nätverket

Den svenska bostadspolitiken är idag en betydande källa till konflikt i många delar av landet. Bolånetak, marknadshyror, amorteringskrav och skenande priser på bostadsmarknaden - olika aktörer har sin egen syn på hur vi ska komma tillrätta med de problem som finns. Hur ska unga, studenter och nyanlända få möjlighet till eget boende? Och hur ska vi bygga så att landets alla invånare kan garanteras bostad utan att behöva bli utlämnade åt en otrygg andrahandsmarknad? 

Vi sätter fokus på frågor och problem som är gemensamma för den privata och offentliga sektorn på bostadsmarknaden idag. I Altingets bostadspolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. 

Vi erbjuder ett förtroligt forum där nyckelaktörer med likartade professionella utmaningar och lösningar kan utbyta erfarenheter, nätverka och diskutera. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Fika och gemensam lunch ingår alltid.

Nätverket är förenat med en kostnad, 24 995 SEK exkl. moms för fem träffar. Se handelsvillkor här.

 

Mötesledare

Caroline SzyberRådgivare inom bostads- och byggfrågor, styrelseledamot Småföretagarnas riksförbund och mötesledare för Altingets nätverk Bostad och Politisk påverkan

Program

NätverksmöteKonjunkturläget på bostadsmarknaden 
23 mars 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Pandemins effekter på ekonomin hade knappt hunnit visa sig innan nästa kris var ett faktum. Pandemin och det pågående kriget i Ukraina har skapat oro i svalare bostadsmarknad och leveransbrist på material. På det har inflationen stigit och vi ser ut att vara på väg in i en djup lågkonjunktur. Vad är under uppsegling framöver vad gäller konjunkturläget och bostadsmarknaden? 

För att diskutera detta närmare så gästas nätverket av Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank. Michael kommer under träffen att informera oss om det senaste finansiella läget och dela med sig av spaningar på vad vi kan förvänta oss av den stundande lågkonjunkturen.

Senare under samma träff gästar Louise Carlsson Örning som är redaktör för Altingets bostadspolitiska nisch. 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 23 mars, kl. 09.30-12.30

Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank och Louise Carlsson Örning, redaktör på Altinget
NätverksmöteNordisk utblick: Bostadspolitik i Finland och Norge 
25 maj 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Våra grannländer brottas likt Sverige med nationell bostadsbrist, men de tar sig an problemet med lite annorlunda strategier och verktyg. Finland tas ofta upp som ett gott exempel i den svenska debatten. De har bland annat infört marknadshyror. Norge har husbanken, en myndighet som lånar ut pengar till byggande av kommunfastigheter. Hur skiljer sig detta från den svenska bostadspolitiken? Om – och i så fall vad, kan svensk bostadspolitik lära av våra grannländer Finland och Norge?  

Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker från Hyresgästföreningen har författat två rapporter om Norges respektive Finlands bostadspolitik. Dessa rapporter kommer Ragnar under dagens träff att presentera och ställa i relation till Sveriges bostadspolitik. 

Fleminggatan 7, F7, torsdagen den 25 maj 2023, kl 09.30-12.30

Ragnar Bengtsson och Stefan Runfeldt, Hyresgästföreningen
NätverksmöteSamhällsplanering under snabb expansion
8 september 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

De kommande två decennierna investeras drygt 1000 miljarder i norra Sverige. Västerbotten är ett av de län som står i centrum i den gröna omställningen av industrin. Regeringen har i sina instruktioner tydligt pekat på Länsstyrelsen som en möjliggörande myndighet med uppdrag att främja bostadsbyggandet i länet. Hur planerar man ett samhälle under snabb expansion? 

Dagens träff gästas av Elin Olsson, tidigare statssekreterare hos bostadsministern, nu länsarkitekt i Västerbotten.

F7, Fleminggatan 7, fredagen den 8 september 2023, kl 09.30-12.30

Elin Olsson, länsarkitekt i Västerbotten
NätverksmöteBostadspolitiken inifrån
8 november 2023
F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Förändrade beteendemönster på bostadsmarknaden är ett faktum, starkt påverkat av inflation och räntehöjningar. Samtidigt har vi problem med att byggandet av nya bostäder stannat av och en fortsatt utbredd bostadsbrist. Hur arbetar politiken med svårigheterna inom bostadsbranschen?  

Dagens träff gästas av Johan Davidson, statssekreterare ansvarig för bostadsfrågor hos Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Johan kommer närmast från rollen som chefsekonom för Svensk Handel och har innan dess samlat på sig gedigen erfarenhet både från privat och offentlig sektor. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 8 november 2023, kl. 09.30-12.30 

Johan Davidson, statssekreterare hos bostadsminister Andreas Carlson.
NätverksmöteEn tillbakablick av Peter Eriksson
24 januari 2024
Stockholm

Dagens träff kommer att gästas av den tidigare bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson som idag är styrelseledamot vid Drive Sweden. Peter är inbjudan till nätverket för att berätta lite om sin tidigare roll som bostadsminister. Vilka var de stora utmaningarna? Hur valde man att hantera dessa? Om vi tittar i backspegeln, vad hade kunnat göras annorlunda? Peter kommer under träffen beröra bland annat dessa frågor.

Stockholm, onsdagen den 24 januari 2024, kl. 09.30-12.30

Peter Eriksson, tidigare bostads- och digitaliseringsminister, nu styrelseordförande i Drive Sweden

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret om du har frågor eller vill veta mer om nätverket.
Du hittar våra handelsvillkor här.
E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget