Krönika av 
Ola Mårtensson

Lokförarnas strejk visar att det folkliga stödet är stort

Kanske kan lokförarstrejken inspirera andra yrkeskategorier att våga agera och reagera tuffare än förut när de anser att politiker gör felaktiga prioriteringar eller arbetsköparna försämrar trygghet och villkor, skriver Ola Mårtensson.

Somliga förfasas av protesterna, andra önskar att vi här i Sverige borde inspireras. Själv har jag förflyttat mig från den förstnämnda positionen till den andra under de senaste åren, skriver Ola Mårtensson.
Somliga förfasas av protesterna, andra önskar att vi här i Sverige borde inspireras. Själv har jag förflyttat mig från den förstnämnda positionen till den andra under de senaste åren, skriver Ola Mårtensson.Foto: Claudio Bresciani/TT
Ola Mårtensson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Förra veckans lokförarstrejk i Stockholm visade på ett starkt engagemang för saken men också för strejken. Kanske kan aktionen inspirera andra i en tid av neddragningar i välfärden, försämrade arbetsförhållanden och stora inkomstskillnader.

Politikerna väljer att prioritera annat än barnens och ungdomarnas utbildning.

Tågvärdarna dras in på pendeltågen i Stockholms län, det var skälet till strejken. Lokförarna menar att otryggheten genom detta ökar såväl för passagerarna som för lokförarna som blir ensamarbetande på tågen genom denna förändring. Är det då rimligt att strejka för detta, en liten fråga i det stora? Så många andra människor som drabbas! Vardagspusslet bryts sönder för andra människor som pendlar till och från jobbet! Frågorna har ställts och invändningar luftats.

Sakfrågan är måhända inte den största, men situationen illustrerar något avgörande. Den illustrerar tondövheten hos de ansvariga politikerna. Den visar också på hur arbetsmiljön och de försämrade villkoren som många som arbetar inom välfärds- och servicesektorn drabbas av i vår tid. För det tredje visar det på att nedskärningspolitiken är kontraproduktiv ur ett trygghetsperspektiv. Färre värdar på tågen, ökad otrygghet för såväl förare som resenärer, sambandet torde stå klart för alla.

Altingets gratis nyhetsbrev

Fransk inspiration?

Svenska medier rapporterar med jämna mellanrum om protester i andra länder, antingen strejker eller massdemonstrationer. Vi såg det i Frankrike för några veckor sedan och då handlade det om den höjda pensionsåldern som Macron nu drivit igenom via ett presidentdekret. Somliga förfasas av protesterna, andra önskar att vi här i Sverige borde inspireras. Själv har jag förflyttat mig från den förstnämnda positionen till den andra under de senaste åren. Knutna nävar i byxfickorna och ett accepterande av försämringar i välfärden och i trygghetssystemen leder enbart till ytterligare försämringar. 

Fortsatta försämringar

Försämringarna och de så kallade effektiviseringarna kommer att dugga tätt den närmaste tiden. Neddragningar, lågkonjunktur, inflation, de största reallönesänkningarna på 30 år, dyrare varor, ökad arbetslöshet och parallellt med det en regering som inte kommer att lägga några fingrar emellan de ökande klassklyftorna. Det finns med andra ord mycket att reagera på och vara upprörd över.

Kommuner prioriterar fel

Nu ska inte enbart högerregeringen lastas. För att nämna ett exempel, skolan. I Sveriges tre största städer består styret av olika nyanser av rödgrönt (och inslag av ljusblått i Malmö). I alla tre städerna ligger nedskärningsbudgetar på rektorernas och tjänstemännens skrivbord. Politikerna väljer att prioritera annat än barnens och ungdomarnas utbildning. 

Det är riktigt beklämmande och även det kontraproduktivt, inte minst när vi är så väl medvetna om att en bra skolgång också är den bästa investeringen ett samhälle kan göra för att unga människor ska ta steget in på arbetsmarknaden och att en lyckad skolgång minskar risken för unga att hamna i kriminalitet.

Tuffare reaktioner

Det finns med andra ord många skäl till att reagera och göra det på ett annat sätt än hittills. Lokförarnas strejk i Stockholm visar dessutom på att det finns ett stort folkligt stöd bakom deras aktion. Till strejkkassan har det på bara några dagar strömmat in över 1,5 miljoner kronor. Det är klart imponerande. 

Vad denna strejk kommer att leda till på sikt har vi ingen aning om i dag. Men kanske kan lokförarstrejken inspirera andra yrkeskategorier att våga agera och reagera tuffare än förut när de anser att politiker gör felaktiga prioriteringar eller arbetsköparna försämrar trygghet och villkor. 

Fakta

Ola Mårtensson är förstelärare och fristående krönikör i Altinget.

Tidigare krönikor

- År 2023 är landets liberaler både få och kluvna

- Böcker eller digitalisering borde inte vara en vattendelare

- Tveksamt om läslistan blir kanon

- Kungen är mer än en pappa

- En skola med hög kvalitet bidrar till lägre brottslighet

- Lyft fram frågan om reglerad undervisningsskyldighet

- Kommer Kristersson förstatliga skolan?

- En valrörelse utan visioner och avgörande sakfrågor

”Övriga partier” – morgondagens makthavare?

Det är dags att slopa lovskolan

Rimligt med medelväg mellan L och S om betygen

Betygsinflationen här för att stanna?

Allt tydligare att högeralliansen har en ny oppositionsledare

- Valrörelsen skulle bli bättre om vi pratade om klyftor och konkurrens

När arbetarpartiet bryr sig om arbetarna

Hårda tag måste gå hand i hand med förebyggande insatser

Nationella satsningar på elevhälsan och BUP krävs i Ukrainakrigets spår

Rektorsomsättningen måste minska – skolreformer riskerar falla platt

Kris i mittens rike

Vart tog lärarna vägen, Agenda?

Dags att två lärarfack blir ett

Lyft fram visionerna för svensk landsbygd

Is i magen skulle gynna debatten

Fokusera på skolans verkliga problem under valåret

- Hedersordförande med rätt att kritisera

En frigjord socialdemokrati utan MP som överrock

Den folkliga förankringen är förlorarare när medierna bevakar kongresserna

Läslusten avgörande för både den enskilde och samhället

Gör skolmaten till en fredad zon från nedskärningspolitiker

- Att ställa rimliga krav på elever är att bry sig på riktigt

En ny röd ytterkant också i Sveriges riksdag?

Kyrkovalet är politiskt

En öppen process vore bra både för S och för politiken

- Svensk politik behöver ett reningsbad

- Gör som i Danmark – skrota den fasta valdagen

- Gratis lovaktiviteter borde permanentas bortom pandemin

- Mobiltelefonförbudet - tröttsam symbolpolitik

Pisa i all ära, men nu krävs drastiska åtgärder för ökat läsande

Avregleringar har rullat ut röda mattan för skuggsamhället

Frågan om framtidens skola handlar om vilket samhälle vi vill ha 

Svårt för Sabuni att göra en Busch

Livskraftig landsbygd kräver förändring

Upprusta skolan och låt lärarna fokusera på kärnuppdraget 

Nämnda personer

Ola Mårtensson

Lärare, fristående krönikör Altinget
Gymnasie- och högstadielärare i svenska och historia

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00