Krönika av 
Ola Mårtensson

År 2023 är landets liberaler både få och kluvna

Det är inte svårt att förstå att väljarna ratar den liberala etiketten när den organiserade liberalismen lätt uppfattas som såväl splittrad som desorienterad och politiskt passé, skriver Ola Mårtensson.

I virrvarret försvinner den liberala kompassen och den gemensamma liberala riktningen, skriver Ola Mårtensson.
I virrvarret försvinner den liberala kompassen och den gemensamma liberala riktningen, skriver Ola Mårtensson.Foto: Privat/DRAGO PRVULOVIC / TT
Ola Mårtensson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Andelen väljare som betecknar sig själva som liberaler har minskat från 31 procent förra året till 26 procent i år, det visar en mätning från Ipsos som Dagens Nyheter publicerade i förra veckan. Det finns säkert flera skäl till det, avsaknad av en gemensam liberal agenda för framtiden, splittring i olika block och misslyckade liberala reformer kan säkert ligga bakom tappet.

En annan förklaring till att allt färre betecknar sig som liberaler torde ha att göra med det politiska resultatet av att liberala idéer har omsatts i praktisk sakpolitik.

När väljare får sätta politiska etiketter på sig, definierar de själva sin etikett. En del som betecknar sig som liberaler är nyliberaler, andra socialliberaler, vänsterliberaler, livsstilsliberaler och så vidare. Samma ideologiska begrepp kan för väljare ha väldigt olika innebörd. Det märks inte minst i mätningen av att en andel av Sverigedemokraternas väljare också betecknar sig som liberaler. Givetvis gäller kluvenheten också de andra ideologiska etiketterna. Men frågan är om inte begreppet liberal blir mer svårdefinierat eftersom det finns liberaler på alla flanker i politiken.

Det liberala projektet finns inte 

Låt oss backa bandet till tidigt 00-tal och Alliansens bildande. I det gemensamma programmet tecknades åtskilliga liberala förändringar av Sverige. Framtidsagendan var tydligt positivt inriktad och på område efter område var de liberala reformerna huvudnumret. Partiet med minst liberala drag inom Alliansen, Kristdemokraterna, må har varit undantaget men i sammanhanget kunde partiet lyfta fram och backa upp liberala reformer inom till exempel migrations-, arbetsmarknads- utbildnings- och socialpolitiken. Nu är alliansen död och det finns inte längre något gemensamt liberalt projekt för merparten av de liberala partierna och lejonparten av de liberala väljarna.

En annan förklaring till att allt färre betecknar sig som liberaler torde ha att göra med det politiska resultatet av att liberala idéer har omsatts i praktisk sakpolitik. Det har gjorts av såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar, inte sällan tillsammans eller med hjälp av Miljöpartiet. 

Marknadsskolan, vinsterna i välfärden, migrationspolitiken, arbetskraftsinvandringen och andra liberaliseringar på arbetsmarknaden är några exempel på politikområden som är under intensiv debatt i dag. Det dessa politikområden har gemensamt är att misslyckandena är många och konsekvenserna anmärkningsvärda samt att liberala ideal ligger bakom dem.

Altingets gratis nyhetsbrev

Liberaler i sex av åtta partier

Den gamla folkpartiledaren Gunnar Helén lär ha sagt “Att vara liberal är att vara kluven”, och det är en god sammanfattning av var liberaler återfinns i svensk politik anno 2023. Enligt DN:s Ipsosmätning finns det väljare som definierar sig som liberaler i sex av riksdagens åtta partier, endast i Miljöpartiet och Vänsterpartiet finns ingen sådan väljargrupp. Det finns således liberaler i partier som tillhör högerblocket, i vänsterblocket och i centerpartiet som just nu verkar ha en ambivalent hållning till de politiska blocken. 

När moderaterna sällskapar med ett Sverigedemokraterna som numera är större än M tar partiet en mer konservativ ton i den politiska retoriken och i valet av sakfrågor. Detta syns också tydligt i mätningen då andelen moderata väljare som betecknar sig som liberaler minskar från 46 till 34 procent från förra året till i år.

Splittring

Samtidigt är de två andra partierna som vi känner som liberala splittrade. Partiet Liberalerna har av outgrundlig anledning anslutit sig till det konservativa blocket och lär påverkas politiskt av det på sikt och Centerpartiet har med samma outgrundlighet valt att inte ta ställning mellan blocken.

I virrvarret försvinner den liberala kompassen och den gemensamma liberala riktningen. Det är inte svårt att förstå att väljarna ratar den liberala etiketten när den organiserade liberalismen lätt uppfattas som såväl splittrad som desorienterad och politiskt passé.

Fakta

Ola Mårtensson är förstelärare och fristående krönikör i Altinget.

Tidigare krönikor

- Böcker eller digitalisering borde inte vara en vattendelare

- Tveksamt om läslistan blir kanon

- Kungen är mer än en pappa

- En skola med hög kvalitet bidrar till lägre brottslighet

- Lyft fram frågan om reglerad undervisningsskyldighet

- Kommer Kristersson förstatliga skolan?

- En valrörelse utan visioner och avgörande sakfrågor

”Övriga partier” – morgondagens makthavare?

Det är dags att slopa lovskolan

Rimligt med medelväg mellan L och S om betygen

Betygsinflationen här för att stanna?

Allt tydligare att högeralliansen har en ny oppositionsledare

- Valrörelsen skulle bli bättre om vi pratade om klyftor och konkurrens

När arbetarpartiet bryr sig om arbetarna

Hårda tag måste gå hand i hand med förebyggande insatser

Nationella satsningar på elevhälsan och BUP krävs i Ukrainakrigets spår

Rektorsomsättningen måste minska – skolreformer riskerar falla platt

Kris i mittens rike

Vart tog lärarna vägen, Agenda?

Dags att två lärarfack blir ett

Lyft fram visionerna för svensk landsbygd

Is i magen skulle gynna debatten

Fokusera på skolans verkliga problem under valåret

- Hedersordförande med rätt att kritisera

En frigjord socialdemokrati utan MP som överrock

Den folkliga förankringen är förlorarare när medierna bevakar kongresserna

Läslusten avgörande för både den enskilde och samhället

Gör skolmaten till en fredad zon från nedskärningspolitiker

- Att ställa rimliga krav på elever är att bry sig på riktigt

En ny röd ytterkant också i Sveriges riksdag?

Kyrkovalet är politiskt

En öppen process vore bra både för S och för politiken

- Svensk politik behöver ett reningsbad

- Gör som i Danmark – skrota den fasta valdagen

- Gratis lovaktiviteter borde permanentas bortom pandemin

- Mobiltelefonförbudet - tröttsam symbolpolitik

Pisa i all ära, men nu krävs drastiska åtgärder för ökat läsande

Avregleringar har rullat ut röda mattan för skuggsamhället

Frågan om framtidens skola handlar om vilket samhälle vi vill ha 

Svårt för Sabuni att göra en Busch

Livskraftig landsbygd kräver förändring

Upprusta skolan och låt lärarna fokusera på kärnuppdraget 

Nämnda personer

Ola Mårtensson

Lärare, fristående krönikör Altinget
Gymnasie- och högstadielärare i svenska och historia

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00