Krönika av 
Paula Bieler Eriksson

Det är inte bra, men tyvärr är systemet byggt så

Försäkringskassans regler är många gånger orimliga. Som när den som kompetensutvecklar under föräldraledigheten bestraffas med sämre ekonomiskt skydd, eller då jag ska uppge fel årsinkomst på grund av systemets uppbyggnad skriver Paula Bieler Eriksson.

Paula Bieler Eriksson uppmanades att inte fylla i sin faktiska årsinkomst i ansökan, utan låta den tidigare stå kvar eftersom ”det ändå är den som gäller”.
Paula Bieler Eriksson uppmanades att inte fylla i sin faktiska årsinkomst i ansökan, utan låta den tidigare stå kvar eftersom ”det ändå är den som gäller”.Foto: Privat, Försäkringskassan
Paula Bieler Eriksson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

”Det är inte bra, men tyvärr är systemet byggt så.”

Ungefär så sa en handläggare vid ett av mina otaliga samtal med Försäkringskassan. Då jag i min förra krönika skrev brett om bristerna gällande regelverk och handläggning av ärenden hos myndigheten vill jag denna gång lyfta ett par, av de alldeles för många,  konkreta orimligheter som finns.

Den som kompetensutvecklar under föräldraledighetens lugna stunder bestraffas med sämre ekonomiskt skydd vid sjukdom.

Först ut är kravet på att anmäla föräldrapenning innan ansökan skickas in. Redan i april 2012 fanns denna regel med i Försäkringskassans första Antikrångelkatalog, en lista på regler som upplevs onödigt försvårande. I katalogen påtalades att det borde räcka med en ansökan, och förslaget lyftes fram i både debattartiklar och myndighetens årskrönika.

Men än i dag, mer än ett decennium senare, slår lagen fast att en ansökan om föräldrapenning måste föregås av en anmälan om densamma. Vad som händer om så inte sker är däremot oklart – utöver att ansökan måste kompletteras med ett svar på frågan om varför anmälan inte gjorts. Bland de förifyllda svarsalternativen finns för övrigt ”jag glömde” som ett accepterat svarsalternativ, vilket förstås gör kravet extra svårt att förstå. 

Läs också

Onödiga resurser och stress

Ett annat exempel rör fastställandet av hur mycket som ges i föräldrapenning.

I normalfallet baseras ersättningen på den sökandes nuvarande lön, men det går att få den baserad på en tidigare inkomst genom så kallat SGI-skydd. Skyddet aktiveras exempelvis genom att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Dessutom gäller för just föräldrapenning att den är skyddad tills barnet fyller två år, och kommer ett småsyskon tillräckligt tätt inpå så påbörjas en ny tvåårsperiod. 

Denna ordning tar rimligtvis upp onödiga resurser från Försäkringskassan, samtidigt som den skapar stress hos föräldralediga.

Trots detta måste varje ansökan om föräldrapenning inom en sådan skyddad tid innehålla uppgifter om anställning och årsinkomst, och i det fall den sökande inte är heltidsanställd kommer Försäkringskassan varje gång påbörja en ny utredning av skyddet för att därefter fatta ett nytt beslut om SGI.

Denna ordning tar rimligtvis upp onödiga resurser från Försäkringskassan, samtidigt som den skapar stress hos föräldralediga eftersom ansökan drar ut på tiden och pengarna dröjer.

En rimligare ordning vore förstås att beslutet om föräldrapenningnivå redan första gången kunde få en sista giltighetsdag registrerad, och därefter bara behövde uppdateras om den sökande själv skulle begära det, till exempel vid en löneförhöjning.

Uppmanas lämna fel uppgift

Det för mig in på den inledande kommentaren från handläggaren, den om systemets uppbyggnad.

Den rörde det råd jag precis fått om att inte fylla i min faktiska aktuella årsinkomst i ansökan, utan låta den senast beslutade årsinkomsten stå kvar eftersom det ändå är den som gäller. Jag var minst sagt tveksam, eftersom varje ansökan ska avslutas med en bekräftelse om att alla uppgifter som lämnats är korrekta, samt en påminnelse om att något annat kan innebära lagbrott. Men enligt samtliga handläggare jag talat med ska jag alltså i praktiken lämna felaktiga uppgifter, trots allt.

Knappast rimligt

Dagens sista exempel får bli det faktum att en SGI faktiskt kan sänkas under en skyddad period – i det fall en föräldraledig person vill passa på att studera. Då aktiveras nämligen en studietids-SGI, baserad på eventuella arbetsinkomster vid sidan av studierna.

Visserligen ändras inte föräldrapenningen, men skulle förälder eller barn drabbas av sjukdom så riskerar sjukpenning respektive VAB att bli betydligt lägre.

Reglerna är alltså utformade så att den som kompetensutvecklar under föräldraledighetens lugna stunder bestraffas med sämre ekonomiskt skydd vid sjukdom.

Det kan knappast anses rimligt.

Fakta

Paula Bieler Eriksson är tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, men har nu lämnat politiken och läser dietistprogrammet. 

Tidigare krönikor:

- Man måste vara frisk för att vara sjuk

- Vad gör man för pengarna?

- Därför borde det inte vara olagligt att förolämpa en statstjänsteman

- Skadeståndsskulderna läggs på hög

- Det är bra att återvändande lyfts fram i biståndspolitiken

- Mitt personkryss försvann i valet

- Faktisk politik syns för lite i valrörelsen

Politikernas ideologiska kompass i kriser är mer intressant än kronor och straffsatser

Ställ dig frågan: ”Hur har det parti jag röstade på sist presterat?”

Mobilisera för din egen politik – inte mot någon annans

Förslaget om förskolan monterar ned föräldrars möjligheter att välja själv

Våldsmonopolet måste säkras

- Vi borde se totalförsvarsplikten på samma sätt som vi ser på skolplikten 

Så här bör Sverige hantera mottagandet av flyende från Ukraina

- Reformera valsystemet och ge mer makt åt enskilda ledamöter

Jag är glad att Spotify valde Joe Rogan

Bristande insyn när riksdagsledamöter aldrig är personligt ansvariga för sin röst

En öppet subjektiv journalistik präglad av mångfald vore befriande

Till politikerna inför valåret: Fokusera på era frågor – inte på motståndaren

Återvandringsmiljarden handlar om de personer som blivit av med sitt hem

Därför måste vi även lyfta kvinnors våld mot män

Andersson vill ha socialistisk kontroll över välfärden – inte demokratisk

- Moderaterna spelar S i händerna

När censuren kommer från medborgarna själva

- Märkliga "liberala" argument mot familjeveckan 

- Valet att vaccinera sig måste få ligga hos den enskilde 

- Politikernas ovana att överdriva skadar förtroendet för politiken

I riksdagen kan väl ingen annan ha något vettigt att tillföra?

- Det borde vara svårare att regera

Nej, riksdagen leker inte alls regering

Sorgligt när vården motarbetar snarare än främjar amning

- Tänk om upphovsrätten hade tillgänglighet i fokus

Lättnader i migrationspolitiken är inte längre nyckeln till Rosenbad

Utmärkt om fokus på slöseri ökar politikers sparsamhet 

- Varför ska EU få skuldsätta mina barn?  

- Pandemin har visat hur livspusslet kan bli enklare

- Trist när hemkunskapen hamnar i skymundan i skoldebatten


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00