Krönika av 
Paula Bieler Eriksson

Absurt av C att tvinga in alla barn i samma utbildningsmall

För Centerpartiet och Muharrem Demirok verkar det vara viktigare att alla barn tillbringar lika mycket tid i skolan än att den tiden används effektivt, skriver Paula Bieler Eriksson med anledning av C-förslaget om kortare sommarlov. 

Foto: Adam Ihse/TT
Paula Bieler Eriksson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Så har Sveriges grundskolor åter fyllts av lärare och elever. Sommaren är officiellt över och höstterminen har börjat. Inte en dag för tidigt, om man frågar Centerpartiets ledning, visar det sig. Muharrem Demirok vill nämligen utöka läsåret med två veckor, och det ska helst ske genom att sommarlovet blir kortare. Det ska bidra till att bekämpa sjunkande kunskapsresultat, och minska risken för att barn som har svårt i skolan halkar efter.  

Skolministern meddelade snabbt att den redan existerande lärarbristen gör förslaget omöjligt att genomföra. Intervjuade elever har förstås rasat mot att berövas härliga sommarlovsveckor. Och såväl enskilda lärare som lärarfacket har framfört att det generellt är viktigare att åtgärda kvalitetsproblem i skolan än att öka kvantiteten i form av fler skoldagar. 

Ojämlikt sommarlov går inte an

För egen del var jag inledningsvis mest konfunderad över varför ett längre läsår för alla elever ska användas som en åtgärd för att specifikt minska risken för enskilda elever att inte klara av skolans kunskapsmål. Trots allt räcker dagens undervisning gott för de allra flesta, och för de som behöver extra stöd finns ett antal olika åtgärder – till exempel lovskola – som skulle kunna stärkas i stället. När Sveriges Radio ställer just denna fråga till Demirok blir svaret att skolan behöver vara likvärdig. Det går till exempel inte an att vissa elever har längre sommarlov än andra.

Många av oss minns hur C för ungefär tio år sedan diskuterade hur skolplikten skulle kunna ersättas av en läroplikt.

Centerpartiet har förstås inte hämtat sitt förslag från ingenstans. De hänvisar bland annat till utredningen Kampen om tiden – mer tid till lärande, vars huvudsakliga uppdrag varit att utreda hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet ska ges bättre förutsättningar att uppnå målen. Ett specifikt förslag har då varit frågan om kortare sommarlov för nyanlända elever, vilka fått särskilt utrymme i utredningen, kan vara ett sätt att komma i kapp jämnåriga elever. 

Vissa ökar läsförmågan under lov

I utredningen konstateras att det långa studieuppehåll som sommarlovet utgör riskerar att förstärka skillnader i elevers kunskapsnivå, i synnerhet genom ett kunskapstapp hos de barn som har svårt att nå skolans mål.

Intressant nog nämns dock, närmast i förbigående, att inte alla barn förlorar kunskaper under sommarlovet. Barn från medelklassfamiljer visar tvärtom en ökad läsförmåga under sommarlovet, och för dem tycks den stora förlusten egentligen vara graden av repetition som inleder ett nytt läsår för att säkerställa att alla barn hänger med. I stället för att faktiskt lära sig något nytt i skolan måste de alltså vänta in sina kamrater. 

Absurt att tvinga in alla barn i en mall

Detta tänker jag på när jag hör Demirok tala om hur förslaget om ett kortare sommarlov för alla syftar till att öka likvärdigheten. Det tycks för honom och hans parti vara viktigare att alla barn tillbringar lika mycket tid i skolan än att den tiden används effektivt.

Detta intryck förstärks av att Centerpartiet inledde sitt pressmeddelande om nyheten med att tala om hur ”vårdnadshavare måste pussla med semesterdagar, sparade föräldradagar och ta hjälp av släkt och vänner för att få vardagen att gå ihop innan skolorna startar”. 

Det fanns en tid då Centerpartiet insåg hur absurt det är att tvinga in alla barn i samma utbildningsmall. Många av oss minns hur C för ungefär tio år sedan till och med diskuterade hur skolplikten skulle kunna ersättas av en läroplikt, för att fokus skulle hamna på att barnen fick lära sig viktiga kunskaper snarare än när, var och hur de gjorde det. Men det perspektivet tycks just nu saknas helt. 

Fakta

Paula Bieler Eriksson är tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, men har nu lämnat politiken och läser dietistprogrammet. 

Tidigare krönikor:

- Prioritera språkkraven för medborgarskapet i stället

- Det är inte bra, men tyvärr är systemet byggt så

- Man måste vara frisk för att vara sjuk

- Vad gör man för pengarna?

- Därför borde det inte vara olagligt att förolämpa en statstjänsteman

- Skadeståndsskulderna läggs på hög

- Det är bra att återvändande lyfts fram i biståndspolitiken

- Mitt personkryss försvann i valet

- Faktisk politik syns för lite i valrörelsen

Politikernas ideologiska kompass i kriser är mer intressant än kronor och straffsatser

Ställ dig frågan: ”Hur har det parti jag röstade på sist presterat?”

Mobilisera för din egen politik – inte mot någon annans

Förslaget om förskolan monterar ned föräldrars möjligheter att välja själv

Våldsmonopolet måste säkras

- Vi borde se totalförsvarsplikten på samma sätt som vi ser på skolplikten 

Så här bör Sverige hantera mottagandet av flyende från Ukraina

- Reformera valsystemet och ge mer makt åt enskilda ledamöter

Jag är glad att Spotify valde Joe Rogan

Bristande insyn när riksdagsledamöter aldrig är personligt ansvariga för sin röst

En öppet subjektiv journalistik präglad av mångfald vore befriande

Till politikerna inför valåret: Fokusera på era frågor – inte på motståndaren

Återvandringsmiljarden handlar om de personer som blivit av med sitt hem

Därför måste vi även lyfta kvinnors våld mot män

Andersson vill ha socialistisk kontroll över välfärden – inte demokratisk

- Moderaterna spelar S i händerna

När censuren kommer från medborgarna själva

- Märkliga "liberala" argument mot familjeveckan 

- Valet att vaccinera sig måste få ligga hos den enskilde 

- Politikernas ovana att överdriva skadar förtroendet för politiken

I riksdagen kan väl ingen annan ha något vettigt att tillföra?

- Det borde vara svårare att regera

Nej, riksdagen leker inte alls regering

Sorgligt när vården motarbetar snarare än främjar amning

- Tänk om upphovsrätten hade tillgänglighet i fokus

Lättnader i migrationspolitiken är inte längre nyckeln till Rosenbad

Utmärkt om fokus på slöseri ökar politikers sparsamhet 

- Varför ska EU få skuldsätta mina barn?  

- Pandemin har visat hur livspusslet kan bli enklare

- Trist när hemkunskapen hamnar i skymundan i skoldebatten

Nämnda personer

Muharrem Demirok

Partiledare Centerpartiet
Fil. kand i statsvetenskap (Linköpings uni., 2003)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00