Krönika av 
Paula Bieler Eriksson

Det är bra att återvändande lyfts fram i biståndspolitiken

Det är förstås fullt förståeligt att många enskilda drömmer om att kunna flytta till andra delar av världen där de kan utbilda sig och nå sin fulla potential. Men det är också ett underkännande av ambitionen att bygga en bättre värld om detta ses som den bästa lösningen för en stor del av världens befolkning, skriver Paula Bieler.

Under den tid jag arbetade med dessa frågor blev jag hela tiden mer övertygad om att det som brukar kallas stram migrationspolitik faktiskt kan hjälpa ursprungssamhällen minst lika mycket som mottagarländer, skriver Paula Bieler.
Under den tid jag arbetade med dessa frågor blev jag hela tiden mer övertygad om att det som brukar kallas stram migrationspolitik faktiskt kan hjälpa ursprungssamhällen minst lika mycket som mottagarländer, skriver Paula Bieler.Foto: TT/Privat/Montage
Paula Bieler Eriksson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige har fått en ny regering. Nya ministrar, med delvis nya portföljer. En av de saker som glatt mig mest med detta är sammanslagningen av bistånds- och utrikeshandelministerposten. Så länge den sker med ömsesidig respekt och ärliga intentioner är nämligen handel, mellan enskilda såväl som mellan stater, ett mycket bra sätt att öka alla inblandade parters välstånd. Det är därför mycket välkommet med en bred, sammanhängande syn på hur vi kan bidra till andra länders utveckling. Men synen kan breddas ytterligare.

Cirkulär migration kan helt enkelt bidra till långsiktig utveckling.

Sommaren 2014 läste jag för första gången boken Exodus av nationalekonomen Paul Collier. Med avstamp i en diskussion om modern tids stora folkvandringar lyfter Collier hur migrationspolitik kan spela en avgörande roll för olika samhällens utveckling – såväl till det bättre som till det sämre. Bland annat lyfter han explicit hur migration kan ses som en form av biståndspolitik, och att det bör vägas in i regelverkens utformning.

Cirkulär migration kan hjälpa utvecklingen

Jag minns kommentarer om hur återvändande – vare sig det handlar om flyktingar vars asylbehov inte längre kvarstår eller om personer som flyttat för att studera eller arbeta – kan bidra till spridande av demokratiska värden, kompetens och förstås internationella relationer. Cirkulär migration kan helt enkelt bidra till långsiktig utveckling.

Jag har tidigare skrivit om perspektivet att personer som tvingats fly sina hem men längtar tillbaka ska få hjälp att återvända och bygga upp sina samhällen på nytt. Men det handlar även om de som aldrig lyckades lämna sina länder, eller de som inte har regelrätta asylskäl, men lever i samhällen med bristande möjligheter till utbildning, företagande och generell välfärdsutveckling.

Forssell har bra erfarenheter från tidigare roller

Det är förstås fullt förståeligt att många enskilda drömmer om att kunna flytta till andra delar av världen där man kan utbilda sig och nå sin fulla potential. Men det är också ett underkännande av ambitionen att bygga en bättre värld om detta ses som den bästa lösningen för en stor del av världens befolkning.

Därför gläds jag också åt att den nya biståndsministern Johan Forssell tidigare varit Moderaternas migrationspolitiska talesperson, och åt att återvändande lyfts fram inom biståndspolitiken. Under den tid jag arbetade med dessa frågor blev jag hela tiden mer övertygad om att det som brukar kallas stram migrationspolitik faktiskt kan hjälpa ursprungssamhällen minst lika mycket som mottagarländer. Särskilt när driftiga personer med breda erfarenheter och kompetenser återvänder. Inom såväl bistånds- som migrationspolitik hamnar fokus ofta på flyktinghjälp.

Ett exempel på hur man kan tänka är att exempelvis satsa på investeringar i grannländers infrastruktur men att låta flyktingar både bygga och driva exempelvis sjukhus. Det avlastar de främsta mottagarländerna som samtidigt får permanent förstärkning av sina samhällens kapacitet medan flyktingarna å sin sida får utveckla sin kompetens, tillgång till vård och en meningsfull sysselsättning.

Väv ihop migrationspolitiken med biståndspolitiken

För vår del effektiviseras biståndet långsiktigt, med potential för framtida vinster även för oss då relationer byggs och stärks.

Min förhoppning, och uppmaning till den nya regeringen, är att man inte nöjer sig med att koppla in utrikeshandel i biståndspolitiken, utan även väver in en balanserad migrationspolitik där enskildas talang och motivation kan tas tillvara på sätt som både utvecklar dem själva och de länder som de migrerar mellan – i båda riktningar.

Tänk brett och innovativt även vad gäller akut hjälp vid stora flyktingströmmar. Möjligheterna är oändliga.

Fakta

Paula Bieler Eriksson är tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, men har nu lämnat politiken och läser dietistprogrammet. 

Tidigare krönikor: 

- Mitt personkryss försvann i valet

- Faktisk politik syns för lite i valrörelsen

Politikernas ideologiska kompass i kriser är mer intressant än kronor och straffsatser

Ställ dig frågan: ”Hur har det parti jag röstade på sist presterat?”

Mobilisera för din egen politik – inte mot någon annans

Förslaget om förskolan monterar ned föräldrars möjligheter att välja själv

Våldsmonopolet måste säkras

- Vi borde se totalförsvarsplikten på samma sätt som vi ser på skolplikten 

Så här bör Sverige hantera mottagandet av flyende från Ukraina

- Reformera valsystemet och ge mer makt åt enskilda ledamöter

Jag är glad att Spotify valde Joe Rogan

Bristande insyn när riksdagsledamöter aldrig är personligt ansvariga för sin röst

En öppet subjektiv journalistik präglad av mångfald vore befriande

Till politikerna inför valåret: Fokusera på era frågor – inte på motståndaren

Återvandringsmiljarden handlar om de personer som blivit av med sitt hem

Därför måste vi även lyfta kvinnors våld mot män

Andersson vill ha socialistisk kontroll över välfärden – inte demokratisk

- Moderaterna spelar S i händerna

När censuren kommer från medborgarna själva

- Märkliga "liberala" argument mot familjeveckan 

- Valet att vaccinera sig måste få ligga hos den enskilde 

- Politikernas ovana att överdriva skadar förtroendet för politiken

I riksdagen kan väl ingen annan ha något vettigt att tillföra?

- Det borde vara svårare att regera

Nej, riksdagen leker inte alls regering

Sorgligt när vården motarbetar snarare än främjar amning

- Tänk om upphovsrätten hade tillgänglighet i fokus

Lättnader i migrationspolitiken är inte längre nyckeln till Rosenbad

Utmärkt om fokus på slöseri ökar politikers sparsamhet 

- Varför ska EU få skuldsätta mina barn?  

- Pandemin har visat hur livspusslet kan bli enklare

- Trist när hemkunskapen hamnar i skymundan i skoldebatten

Nämnda personer

Johan Forssell

Utrikeshandels- och utvecklingsbiståndsminister (M)
Civilekonom i redovisning och finansiering (Handelshögskolan i Stockholm 2004)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00