Kostnaderna för elevhälsan skiljer stort i olika kommuner

Elevhälsan i Bräcke kommun kostar nära 11 000 kronor per elev i grundskolan. I Nordmaling och Alvesta är elevhälsan betydligt billigare. Där är kostnaderna per elev sju gånger lägre, endast cirka 1 500 kronor.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar