Det behövs ett modernt regelverk för läkemedel

SKR ser ett behov av ett tydligare och mer översiktligt och logiskt system med trygg tillgång till effektiva läkemedel både för patienterna och sjukvården. Det behövs en helhetsöversyn.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar