Debatt

Bostadsministern:

Bostadsministern: "Regeringen satsar på bättre inomhusmiljö"

REPLIK. Ett aktivt arbete pågår för att förbättra hälsofarlig inomhusluft. Bland annat har en ny en ny vägledning om obligatorisk ventilationskontroll lanserats, skriver bostadsminister Peter Eriksson (MP) i en replik till Svensk Ventilation, Astma- och Allergiförbundet och Installatörsföretagen.

"Dags för ett elevperspektiv i skoldebatten"

DEBATT. Inkluderingsdebatten behöver breddas och diskrimineringsarbetet i skolan måste utgå från att det alltid kommer att finnas elever med funktionsnedsättningar i alla skolor, skriver ordföranden från tio olika funktionshindersorganisationer.

"Viktigt arbete tappar perspektiv för funktionshindrade"

DEBATT. Allt standardiseringsarbete som påbörjas nu eller senare i år kommer att sakna användar- och funktionshinderperspektiv. Detta eftersom de öronmärka pengarna som organisationer kan söka om för att kunna delta i arbetet redan är slut, skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige och Örjan Brinkman, Sveriges konsumenter.