Debatt


Debatt: Politiker måste ta beslutet om elevhälsan

Debatt: Politiker måste ta beslutet om elevhälsan

DEBATT. Det finns inte tillräcklig kompetens inom elevhälsan för att avgöra vilka som ska remitteras vidare. Politiker bör se till att den organiseras som vården, skriver Sara Lundqvist, ordförande Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri.

"Fyra förslag för en bättre och mer jämlik vård"

DEBATT. För att uppnå en bättre och mer jämlik vård krävs att vi bryter marknadsorienteringen inom sjukvården. Det skriver professor Göran Dahlgren och presenterar fyra åtgärdsförslag, bland annat en avveckling av obligatoriska vårdvalssystem i primärvården.