Debatt


Liberala studenter: Aborträtten ska gälla inom hela EU

Liberala studenter: Aborträtten ska gälla inom hela EU

DEBATT. Abortmotståndare är strategiska och vill göra EU till sin arena. Bara EU-länder som fullt ut respekterar grundläggande fri- och rättigheter bör kunna få EU-bidrag, skriver Liberala studenter. 

L: EU, ingrip när kvinnors rättigheter hotas

L: EU, ingrip när kvinnors rättigheter hotas

DEBATT. EU bör kanalisera bistånd via organisationer som arbetar för att främja sexuella och demokratiska friheter. Då hamnar inte bistånd hos korrupta makthavare, skriver Said Abdu (L) och Cecilia Elving (L).