Debatt

"Region Västmanland måste bli en bättre arbetsgivare"

DEBATT. Moderaterna har en rad skarpa förslag på hur vi ska minska vårdköerna i Region Västmanland. Enskilt viktigaste faktorn är att bli en betydligt bättre arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla personal, skriver oppositionsrådet Tomas Högström (M).

(M):

(M): "Så ska vi få vårdpersonalen att stanna i Dalarna"

DEBATT. För att utnyttja resurserna på bästa sätt vill vi koncentrera den specialiserade vården i Dalarna på rätt ställen. För att behålla personalen vill vi erbjuda bättre löner och förmånlig pension till dem som förbinder sig att stanna, skriver Ulf Berg och Christer Carlson (M), oppositionsråd i Landstinget Dalarna.

Debatt:

Debatt: "Elevhälsan måste bli proaktiv"

DEBATT. Allt fler elever med neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar har det tufft i skolan, blir utmattade eller lider av psykisk ohälsa. Det krävs en stärkt elevhälsa och bättre kunskaper om dessa barns behov, skriver ordförandena för sju funktionsrätts- och vårdyrkesorganisationer.