Debatt


Saco: Investering i studier förloras i pension

Saco: Investering i studier förloras i pension

DEBATT. Psykiska ohälsan bland elever är ett växande problem. För att trygga dagens och morgondagens pensionsutbetalningar måste det därför finnas en diskussion så att dagens unga är rustade för ett långt och hållbart arbetsliv, skriver Malin Påhls Hansson från Saco studentråd.

"Rätten till rökfria utemiljöer behöver regleras" 

DEBATT. Passiv rökning och andras tobaksrök är ett folkhälsoproblem – även utomhus. I väntan på en ny lagstiftning bör kommuner och markägare gå före och införa förbud i vissa offentliga miljöer, skriver Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker i samband med "Tobaksfria veckan".

KDU hamnar fel i sina förslag till missbruksvården

KDU hamnar fel i sina förslag till missbruksvården

REPLIK. Det KDU:s Eric Dicksson förespråkar är moralistisk sjukvård. Det bygger på en idé om att det inte är värt att lägga samhällets resurser på att förebygga sjukdomar och dödlighet bland drogbrukare då målet ska vara ett narkotikafritt samhälle, skriver Johan Svensson, Piratpartiet.