Debatt


Personskadeförening: Ansvaret borde inte ligga hos SKL

Personskadeförening: Ansvaret borde inte ligga hos SKL

DEBATT. Det är anmärkningsvärt att arbetet med Nationella programområden hamnat under SKL. Ansvaret för utvecklingsarbetet borde hamnat hos en myndighet, skriver Personskadeföreningen NRH:s styrelse.