Augusti 2018

Onsdag 22. augusti

KL. 9:45
 • Konferens: Kommek 2018

  Sveriges största möte för alla som arbetar inom offentlig sektor, både förtroendevalda och tjänstemän.

September 2018

Söndag 9. september

 • Valdag

  Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Onsdag 12. september

KL. 12:00
 • Konferens: Mötesplats Läkemedel 2018

  Organiserat informationsutbyte kring läkemedel. 

Fredag 14. september

KL. 9:00
 • Seminarium: Antibiotikaresistens som arbetsmiljöproblem

  Arbetsmiljöverket presenterar en ny kunskapssammanställning om arbetsmiljörisker med antibiotikaresistens och Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker.

Måndag 17. september

 • Konferens: Att leda och styra i samverkan - för ett socialt hållbart Sverige 2030

  Erfarenhetsutbyte om hur olika verksamheter kan bidra till social hållbarhet och minskning av hälsoklyftorna i enlighet med målen i Agenda 2030. 

Onsdag 19. september

 • Konferens: Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

  Inspiration till en ännu säkrare vård. 

Oktober 2018

Måndag 1. oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård

  Sista datum för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en kunskapssammanställning över bestämningsfaktorer för en jämlik psykisk hälsa

  Sista datum för Folkhälsomyndigheten att slutredovisa uppdraget.

Onsdag 3. oktober

Torsdag 11. oktober

 • Konferens: Livsmedelsforum 2018

  En nationella konferensen om hälsa, hållbarhet och miljö.

 • EU:s ministerråd: Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder

   Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 12. oktober

 • EU:s ministerråd: Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Onsdag 17. oktober

 • Konferens: drogFOKUS

  Nationell konferens om narkotika, dopning, alkohol och tobak. 

Måndag 29. oktober

 • Konferens: Flickor och kvinnor med autism

  Rikskonferens som i år fokuserar på kvinnor med autism och asperger. 

 • Konferens: Autism- och Aspergerförbundets rikskonferens 2018

  Årets tema är "Flickor och kvinnor med autism".

Onsdag 31. oktober

 • Regeringsuppdrag: Genomförande av Vision e-hälsa 2025

  Sista datum för E-Hälsomyndigheten att redovisa uppdraget.

November 2018

Onsdag 21. november

Fredag 30. november

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

  Sista datum för Socialstyrelsen att delredovisa uppdraget.

December 2018

Lördag 1. december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag för ökad kunskap och evidens inom tvångsvården

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa den första delen av uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att inleda arbete med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd

  Sista datum för Livsmedelsverket att redovisa uppdraget.