Oktober 2018

Onsdag 17. oktober

KL. 8:45
 • Konferens: Drogfokus

  Konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak. 

Torsdag 18. oktober

KL. 9:30
KL. 10:00
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

Måndag 22. oktober

KL. 7:30
 • Presentation: Kampen mot antibiotikaresistens – Fokus på miljö och läkemedelstillverkning

  Presentation som handlar om hur man kan förebygga antibiotikaresistens med fokus på miljö och läkemedelstillverkning. 

Torsdag 25. oktober

KL. 14:30
 • Seminarium: Hemmet i framtidens digitala hälso- och sjukvård

  Lansering och diskussion om boken "Nära liv, nära vård - hur får vi det att funka i en alltmer digitaliserad vardag?

Måndag 29. oktober

 • Konferens: Flickor och kvinnor med autism

  Rikskonferens som i år fokuserar på kvinnor med autism och asperger. 

 • Konferens: Autism- och Aspergerförbundets rikskonferens 2018

  Årets tema är "Flickor och kvinnor med autism".

Onsdag 31. oktober

 • Regeringsuppdrag: Genomförande av Vision e-hälsa 2025

  Sista datum för E-Hälsomyndigheten att redovisa uppdraget.

November 2018

Torsdag 1. november

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att informera om tolktjänst i arbetslivet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag angående inrättande av statsbidrag till regionala kvalitetsregistercentrum

  Sista datum för Socialstyrelsen att redovisa uppdraget. 

Onsdag 7. november

KL. 8:00
 • Konferens: Psykisk hälsa i skolan

  En heldag med framgångsrika metoder och evidensbaserade modeller för elevhälsans psykosociala och psykologiska insatser. Konferensen riktar sig både till rektorer, lärare och personal inom elevhälsan.

Torsdag 8. november

KL. 9:00
 • Konferens: Funktionshinder i tiden

  Konferens om vad som händer inom området funktionshinder. Årets teman är delaktighet, männskliga rättigheter, välfärdsteknik, E-hälsa, kommunal hälso-sjukvård, kompetens och kvalité. 

Onsdag 14. november

KL. 10:00
 • Omställning pågår – så skapas en personcentrerad hälso- och sjukvård på alla nivåer

  På seminariet sammanfattar vi det internationella forskningsläget kring strategier för personcentrering på olika nivåer i hälso- och sjukvården och föreslår ett ramverk för hur man kan arbeta för att öka personcentreringen. 

Torsdag 15. november

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att förbereda en informationsinsats inom psykisk hälsa och suicidprevention samt fördela ytterligare medel till ideella organisationer som arbetar med suicidprevention

  Sista datum att delredovisa uppdraget.

Onsdag 21. november

KL. 8:00
 • Konferens: Socionomdagarna

  Socionomdagarna innehåller 100 olika programpunkter med tal och seminarium. Konferensen kommer handla om ämnen såsom socionomens yrkesidentitet, integration, missbruk, barn och unga, etcetera. 

Fredag 23. november

KL. 8:45
 • Konferens: Cancerdagen 2018

  Årets cancerdag kommer innehålla diskussioner,om med den senaste kunskapen, forskningen och arbetssätten för att skapa den bästa cancervården för patienterna. 

Onsdag 28. november

KL. 9:00
 • Konferens: Sjukvårdens viktigaste frågor

  På konferensen träffas företrädare för arbetsgivare, fackförbund, politiker och myndigheter för att diskutera personalförsörjning, sjukvårdspolitik, digitalisering och primärvård.

Fredag 30. november

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

  Sista datum för Socialstyrelsen att delredovisa uppdraget.

December 2018

Lördag 1. december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag för ökad kunskap och evidens inom tvångsvården

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa den första delen av uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att inleda arbete med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd

  Sista datum för Livsmedelsverket att redovisa uppdraget.