Juli 2019

Måndag 29 juli

 • Stockholm Pride 2019

  Nordens största pridefestival. 

Augusti 2019

Onsdag 28 augusti

KL. 9:00
 • Konferens: Det digitala vårdmötet

  Om den digital vården. 

Fredag 30 augusti

 • Utredning: Ordning och reda i vården, Direktiv 2017:128

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Lördag 31 augusti

 • Regeringsuppdrag: Ändring av uppdrag om nytt tillståndsförfarande om kliniska prövningar av humanläkemedel och medicintekniska produkter

  Sista datum att redovisa uppdraget.

September 2019

Tisdag 3 september

KL. 9:00
 • Konferens: Akutsjukvård

  Konferens om utmaningar och möjligheter inom framtiden akutsjukvård. 

Fredag 6 september

KL. 9:30
 • Altinges nätverk: Så ser SKL:s vårdchef på framtiden

  Under dagens nätverksträff medverkar Fredrik Lennartsson, chef för vård och omsorg SKL  

Torsdag 19 september

KL. 9:15
 • Konferens: Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

  Konferens om elevhälsa. Vänder sig till elevhälsoteam/resursteam såsom skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog, speciallärare, lärare och rektor.

Måndag 23 september

KL. 8:30
 • Konferens: E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019

  Om hur digitalisering och välfärdsteknik ritar om vård- och omsorgskartan. 

Måndag 30 september

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera hur digital teknik kan användas inom cancervården

  Sista datum för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att redovisa uppdraget. 

Oktober 2019

Tisdag 1 oktober

 • Regeringsuppdrag: följa, analysera och stödja överenskommelserna om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020

  Sista datum för Socialstyrelsen att delredovisa en plan för uppföljning och analys.

KL. 9:30
 • Konferens: Influensadagen 2019

  En konferens som sammanfattar den epidemiologiska och virologiska utvecklingen i Sverige och världen och tar upp aktuella frågeställningar om profylax, behandling, diagnostik och övervakning av influensa samt nyheter från forskningen.

Tisdag 8 oktober

KL. 8:30
 • Konferens: Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling

  En nationell konferens om stöd till spädbarn och deras föräldrar. Både under graviditet och barnens första två år. Teman under årets konferens är bland annat negativa barndomsupplevelser (ACE) och deras betydelse för utveckling, exempel på samverkan vid tidiga insatser och presentation av politiska satsningar.

Torsdag 10 oktober

KL. 8:30
 • Konferens: HVB i fokus – nationell konferens för och om HVB och stödboenden

  Konferensen är en del i Socialstyrelsens arbete med att främja en kunskapsbaserad dygnsvård för barn och unga.  

Fredag 25 oktober

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Superutredaren Stiernstedt

  Medverkar gör Göran Stiernstedt, regeringens särskilde utredare. 

November 2019

Lördag 2 november

 • Vänsterdagarna

  Vänsterpartiets kommun och landstingsdagar 

Tisdag 12 november

 • Kvalitetsmässan 2019

  Konferensen riktar sig till alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. 

Fredag 15 november

 • Utredning: Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen, Dir. 2018:20

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Lördag 30 november

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att kartlägga samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik

  Sista datum att redovisa uppdraget.

December 2019

Söndag 1 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla strukturer och rutiner för samverkan vid tillsynen över apoteksmarknaden

  Sista datum att redovisa uppdraget.