Maj 2019

Söndag 26 maj

 • Europaparlamentsval i Sverige

  21 ledamöter väljs från den svenska valkretsen. 

Tisdag 28 maj

KL. 9:00
 • Konferens: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige

  En konferens om sexualitet och hälsa i den svenska befolkningen
   

KL. 11:00
KL. 11:00
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

KL. 15:30
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Onsdag 29 maj

KL. 8:30
 • Konferens: Life Science

  Konferens för att understryka det samhälleliga perspektivet och attrahera politiska beslutsfattare för att föra en dialog om Life Science framtid i Sverige för att säkra Sveriges position som en framstående life science-nation. 

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Fredag 31 maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten, Dir. 2018:31

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Juni 2019

Lördag 1 juni

 • Regeringsuppdrag: fördela statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa

  Sista datum för Socialstyrelsen att delredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att låta genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

  Sista datum för Folkhälsomyndigheten att redovisa uppdraget.

Tisdag 4 juni

KL. 10:00
 • Konferens: Nationell MJG-dag psykiatrisk vård

  Nationell konferens om markörbaserad journalgranskning som ett led i patientsäkerhetsarbetet.

Onsdag 5 juni

KL. 8:30
 • Seminarium: Vårdval, valfrihet och en jämlik vård – vilka förändringar behövs i styrningen av sjukvården?

  Om den statliga utredningen "Styrning för en mer jämlik vård". Utredaren Göran Stiernstedt medverkar. 

Måndag 10 juni

KL. 11:30
 • Offentliga Rummet 2019

  Konferensen är till för den som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering. Anmälan öppnar i mars.

Onsdag 12 juni

KL. 15:00
 • Politikerveckan i Järva 2019

  Järvaveckan är en stor mötesplats för samhällsengagemang. Företag, föreningar, myndigheter, organisationer, politiker och medborgare inbjuds för att vara på plats och bidra med expertis och perspektiv. 

Onsdag 26 juni

KL. 13:30
 • Seminarium: God och nära vård

  Seminarium där utredare Anna Nergårdh presenterar arbetet med utredningen "Samordnad utveckling för god och nära vård."

Söndag 30 juni

 • Regeringsuppdrag: att inrätta användarråd i syfte att öka den digitala delaktigheten för personer med funktionsnedsättning

  Sista datum att slutredovisa uppdraget. 

 • Almedalsveckan 2019

  Almedalsveckan arrangeras för 51:a gången.