September 2019

Torsdag 19 september

KL. 9:15
 • Konferens: Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

  Konferens om elevhälsa. Vänder sig till elevhälsoteam/resursteam såsom skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog, speciallärare, lärare och rektor.

KL. 10:30
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

Fredag 20 september

KL. 9:00
KL. 9:00
 • Smärtdagen 2019

  Föreläsningar om smärta sett från nya behandlingsmetoder, ny forskning, nya strategier och förebyggande arbete, allt för att kunna utveckla arbete och verksamheter kopplade till kronisk smärta.

Måndag 23 september

KL. 8:30
 • Konferens: E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019

  Om hur digitalisering och välfärdsteknik ritar om vård- och omsorgskartan. 

KL. 9:00
 • Konferens: Intradagarna 2019

  Kunskapsdagar för alla som arbetar med stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

KL. 10:00
 • Seminarium: Psykisk ohälsa – vad gör vi för att minska stigmat?

  Under dagen samlas relevanta aktörer för att diskutera det aktuella kunskapsläget, kartlägga aktuella behov och belysa erfarenheter från tidigare, pågående och planerade insatser.

Tisdag 24 september

KL. 9:00
 • Konferens: Ögonsjukvård

  Årlig konferens inom ögonsjukvård för allmänutbildade sjuksköterskor och undersköterskor.

KL. 11:00
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

Onsdag 25 september

KL. 8:30
 • Socialchefsdagarna 2019

  Om socialpolitik, ledarskap, organisation, kommunikation och socialtjänstens kärnverksamhet.

Torsdag 26 september

KL. 10:00
KL. 10:30
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

KL. 16:30
 • Health Tech Pitch Day 2019

  Healthtech-bolag, politiker och investerare möts för att diskutera nya digitala lösningar inom vården. Utmaningar och möjligheter som digitalisering av vården medför kommer att stå i fokus. 

Fredag 27 september

KL. 8:45
 • Myelomdagen 2019

  Seminarium om hur vi kan ta vara på de stora framstegen som har gjorts i behandlingen av patienter med myelom.

Måndag 30 september

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera hur digital teknik kan användas inom cancervården

  Sista datum för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att redovisa uppdraget. 

Oktober 2019

Tisdag 1 oktober

 • Regeringsuppdrag: följa, analysera och stödja överenskommelserna om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018–2020

  Sista datum för Socialstyrelsen att delredovisa en plan för uppföljning och analys.

KL. 9:30
 • Konferens: Influensadagen 2019

  En konferens som sammanfattar den epidemiologiska och virologiska utvecklingen i Sverige och världen och tar upp aktuella frågeställningar om profylax, behandling, diagnostik och övervakning av influensa samt nyheter från forskningen.

Onsdag 2 oktober

KL. 8:30
 • Konferens: Familjer med psykisk ohälsa

  På konferensen presenteras en ny svensk studie om barn i familjer där vuxna behandlas inom specialistpsykiatrin.

KL. 13:00
 • Konferens: Att åldras med hiv

  Spridningskonferens om hiv och åldrande samt boken Leva livet – Att åldras med hiv.

Torsdag 3 oktober

KL. 13:00
 • Seminarium: Förslag för ny styrning av vården

  Om hur vårdens resurser kan gå till rätt ändamål och till patienter med störst behov. Samt hur ett digitalt långsiktigt hållbart system kan säkerställa detta.