April 2020

Tisdag 7 april

KL. 11:00
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

Onsdag 8 april

KL. 9:00
 • Webbinarium: Hur drabbar åtgärderna mot coronaviruset företagen i tjänstesektorn?

  WEBB. Almega anordnar ett seminarium för att analysera det ekonomiska läget och konsekvenserna för företagen och sysselsättningen. Vad innebär regeringens stöd för tjänsteföretagen?

KL. 14:30

Torsdag 9 april

KL. 10:00

Onsdag 15 april

KL. 18:00
 • INSTÄLLT. Föreläsning: Människan i provröret

  STOCKHOLM. ABF Stockholm anordnar en föreläsning om genmodiferingens möjligheter och risker när det kommer till människobarn. Hur ska vi hantera de nya verktygen som kan förändra vår arvsmassa?

Torsdag 16 april

 • INSTÄLLT. Utbildning: Mindfulness och yoga i skolan

  HELSINGBORG. Reacta bjuder in till en utbildning om hur yoga och mindfulness kan hjälpa mot elevers psykiska ohälsa. 

KL. 9:00
 • INSTÄLLT. Konferens: Smarta sjukhus – teknik, flöden, människor

  STOCKHOLM. Dagens medicin anordnar en konferens om hur man bygger sjukhus som fortfarande är moderna när de är färdigbyggda, vilka nya tekniska lösningar kommer behövas i framtiden och hur man bygger hållbart.

KL. 15:00
 • Webbseminarium: Ett hälsonav för kommuner och vårdcentraler

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner bjuder in till ett seminarium om Värnamo kommun, som lyckats väl med att genom samverkan ge ett nära och individanpassat stöd till kommuninvånarna. Vilka är kommunens framgångsfaktorer?

Måndag 20 april

KL. 9:00
 • Webbinarium: Kris i kompetensförsörjningen

  WEBB. Kairos future anordnar ett seminarium om de långsiktiga utmaningarna inom vård och omsorg med betoning på kompetensbehov. 

Tisdag 21 april

KL. 9:00
 • INSTÄLLT. Konferens: Arbetsmarknad och funktionshinder

  STOCKHOLM. Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala bjuder in till en dag för att ge kunskap om hur vi bättre kan använda den kompetens som finns bland personer med funktionsnedsättning och samtidigt bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt för alla.

KL. 9:15
 • INSTÄLLT. Konferens: Stoppa psykisk ohälsa i skolan

  SUNDBYBERG. Konferens om de svenska elevernas välmående och lärande. Hur kan skolan arbeta för att stoppa den psykiska ohälsan?

Torsdag 23 april

KL. 9:00
 • INSTÄLLT. Konferens: Trygga medarbetare – trygg vård

  STOCKHOLM. SKR arrangerar en konferens om vården före, under och efter graviditet, med fokus på medarbetarnas roll för en tryggare vård. 

Torsdag 30 april

 • Utredning: Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, Dir. 2018:27

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Maj 2020

Fredag 1 maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att föreslå åtgärder för att förebygga använding samt medicinska och sociala skadeverkningar av narkotika

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Tisdag 5 maj

KL. 9:00
 • INSTÄLLT. Utbildning: Jämlik hälsa

  INSTÄLLT. Svenska läkaresällskapet med flera anordnar en konferens om vård efter behov. Varför växer ojämlikheten i hälsa, och hur gör man för att bedriva god och jämlik vård i utsatta områden?

Tisdag 12 maj

 • INSTÄLLT. Konferens: Människan, mötet och platsen - socialt hållbara och hälsofrämjande samhällen

  ÖREBRO. SKR och Folkhälsomyndigheten arrangerar en konferens om global och jämlik hälsa.

Torsdag 14 maj

KL. 8:40
 • Konferens: Chef i äldreomsorgen 2020

  Konferens om att vara ledare inom äldreomsorgen. 

KL. 9:00
 • Konferens: Hållbar vård i komplexa situationer

  LUND. Svenska tandläkarsällskapet bjuder in till en konferens om hur man väver samman hållbar vård med vård som håller.

KL. 13:00
 • INSTÄLLT. Seminarium: Jämlik och jämställd hälsa i Stockholms län

  STOCKHOLM. Länsstyrelsen i Stockholms län bjuder in till ett seminarium om hur man på lokal och regional nivå kan arbete med den nationella folkhälsopolitiken för jämlik hälsa. 

Söndag 17 maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om att stärka barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtyck

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.