Augusti 2020

Måndag 3 augusti

 • Utredning: Översyn av socialtjänstlagen

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

Torsdag 13 augusti

KL. 9:00

Onsdag 19 augusti

 • Utbildning: Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg

  STOCKHOLM. Sveriges kommuner och regioner bjuder in till en utbildning om att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar inom vård och omsorg. 

Torsdag 27 augusti

KL. 9:00
 • Webbinarium: Attraktiva boenden att åldras i

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar ett seminarium med fokus på attraktiva boenden att åldras i. Hur kan kommuner främja tillkomsten av sådana?

Fredag 28 augusti

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: E-hälsa

  VÅRD - Medverkar gör Nasim Farrokhnia, kvalitets- och forkningschef på KRY.

KL. 14:00
 • Webbföreläsning: Små barn - stora möjligheter

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner bjuder in till en föreläsning om hur samverkan mellan Familjecentraler och Folktandvården kan leda till bättre tandhälsa hos förskolebarn.

September 2020

Tisdag 1 september

 • Konferens: Framtidens specialistläkare

  Utbildningsdagar om specialiseringstjänstgöring för läkare.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag angående effektiva arbetssätt och metoder för informationsspridning gällande könsstympning av flickor och kvinnor

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att beskriva behovet av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Konferens: Värna våra yngsta – Späda barns rätt till hälsa och utveckling

  WEBB. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Nationellt kompetenscentrum anhöriga arrangerar en digital konferens om stöd till våra yngsta och deras föräldrar. 

KL. 9:00
 • Konferens: Framtidens socialtjänst 2020

  STOCKHOLM. Ability partner arrangerar en konferens om vilka arbetssätt och verktyg som är mest lämpliga i utvecklandet av en rättssäker, tillgänglig och effektiv socialtjänst.

KL. 9:30
 • Konferens: AI-lösningar för vård på distans

  WEBB. Vinnova bjuder in till en konferens om hur AI kan skapa personaliserade lösningar och möjliggöra hälso- och sjukvård utan att fysiskt besöka vården.

KL. 10:00
 • Webbinarium: Vårdens styrning

  WEBB. SNS bjuder in till ett seminarium om hur styrningen och finansieringen av vården fungerar i Sverige och hur utvecklingen har sett ut över tid. 

KL. 14:00
 • Konferens: Vad händer i civilsamhället 2020?

  STOCKHOLM. Historieberättarna och ABF Stockholm arrangerar en dag för att lyfta fram aktörer från civilsamhället som har identifierat problem och arbetat för att finna lösningar.

Onsdag 2 september

KL. 8:00
 • Glesbygdsmedicinsk konferens

  Konferens på temat Digitalisering och nära vård långt bort. Konferensen arrangeras av Glesbygdsmedicin och hålls i Funäsdalen. 

KL. 9:00
 • Konferens: Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder

  GÖTEBORG. Skolporten bjuder in till en konferens om studiemotivation, pluggkulturer och metoder för elever i behov av specialpedagogik.

Fredag 4 september

KL. 13:00
 • Webbinarium: Forskningsetiska utmaningar i skuggan av Covid-19

  WEBB. SUHF arrangerar ett seminarium om hur coronapandemin aktualiserar forskningsetiska utmaningar, där viss forskning får mycket medial uppmärksamhet och forskningsanslag och annan forskning nedprioriteras.

Tisdag 8 september

KL. 9:00
 • Webbkonferens: Forum för medicinska sekreterare

  Teknologisk institut arrangerar en konferens för medicinska sekreterare och deras framtida yrkesroll. 

KL. 11:00
 • Webbinarium: Lena Hellberg om kunskapsstyrning i vården

  WEBB. SNS arrangerar ett seminarium för att diskutera betänkandet i utredningen om sammanhållen kunskapsstyrning.

Onsdag 9 september

KL. 16:30
 • Webbinarium: När läkaretiken sätts på prov

  WEBB. Sveriges läkaresällskap bjuder in till ett seminarium med Fredrik Tamsen, som protesterade mot de bristfälliga metoder som användes för att åldersbestämma ensamkommande flyktingbarn.