November 2019

Tisdag 12 november

 • Kvalitetsmässan 2019

  Konferensen riktar sig till alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Årets tema är Ett smartare samhälle. 

Onsdag 13 november

 • Konferens: Odontologiska riksstämman och Swedental 2019

  Konferens om vad som händer inom tandläkarindustrin, seminarier för samtliga yrkesgrupper inom branschen samt inspiration och inblick i framtiden. 

KL. 9:00
 • Konferens: Diplomerad strateg – social hållbarhet

  Utbildningen med fokus på konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit.

Torsdag 14 november

KL. 9:00
 • Konferens: Mänskliga rättighetsdagarna 2019

  Mänskliga Rättighetsdagarna är ett årligen återkommande evenemang med föreläsningar, workshops och olika forum för diskussioner om mänskliga rättigheter.

KL. 10:30
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

KL. 17:30
 • Seminarium: Så kan vi öka kvaliteten i svensk forskning

  Den internationelle analytikern Dr. Michael Stampfer presenterar rapporten "Så kan vi öka kvalitén i svensk forskning".

Fredag 15 november

 • Utredning: Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 9:00

Tisdag 19 november

KL. 10:00
 • Konferens: Antibiotikaforum 2019

  Temat för årets konferens är "beteende och kommunikation". 

Onsdag 20 november

 • Seminarium: Global hälsa och hållbar utveckling

  En fortbildningsdag om katastrofberedskap, klimatförändringar och hälsa samt ökad ojämlikhet inom länder.

KL. 8:00
 • Konferens: Socionomdagarna 2019

  Socionomdagarna innehåller case- och expertföreläsningar, där majoriteten av passen har en tydligt konkret och praktisk inriktning.

Torsdag 21 november

KL. 9:30
 • Konferens: Utmaningar för elevhälsan

  Konferens om vad barn och unga mår bra av och hur skolan kan bidra till psykisk hälsa. 

Måndag 25 november

KL. 8:00
 • Konferens: Internetdagarna

  Två dagar om bland annat digitalisering inom vården och skolan samt om artificiell intelligens i offentlig sektor.

Tisdag 26 november

 • Apoteksforum - mötesplatsen för dig som arbetar på apotek!

  Konferens om det senaste inom apoteksområdet.

Onsdag 27 november

KL. 8:30
 • Seminarium: Hur kan vi tillsammans möta framtidens kompetensbehov i vården?

  Under seminariet diskuterar framtidens kompetensförsörjningsbehov i hälso- och sjukvården.

KL. 9:00
 • Konferens: Cancerdagen 2019

  Under dagen diskuteras framtidens cancervård. Hur omsätts nya metoder och behandlingsformer till praktiskt användande i vården? Och vilka steg måste tas för att komma närmare målet om trygg och jämlik vård?

Fredag 29 november

 • Utredning: Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv, Dir 2018:106

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

Lördag 30 november

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att kartlägga samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik

  Sista datum att redovisa uppdraget.

December 2019

Söndag 1 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla strukturer och rutiner för samverkan vid tillsynen över apoteksmarknaden

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Fredag 6 december

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: En lyckad dansk digitalisering

  Medverkar gör Laura Glavind, teamledare på Center for Sundhed og Sociale indsatser, Danske Regioner.