September 2020

Måndag 21 september

KL. 9:00
 • Webbkonferens: Elevhälsa

  WEBB. Skolporten bjuder in till en konferens med fokus på elevhälsoarbetet. Hur fungerar tvärprofessionella team i praktiken och hur utvecklar man hälsofrämjande arbete?

Tisdag 22 september

KL. 14:00
 • Webbinarium: Samhället, vården och patienter behöver forskning

  WEBB. Sveriges kommuner och regioners sjukvårdsdelegation arrangerar ett seminarium om klinisk forskning.

Onsdag 23 september

 • Internationella dagen för teckenspråk

KL. 8:30
 • Konferens: Framtidens boende för äldre 2020

  STOCKHOLM. Ability partner arrangerar en konferens med fokus på strategisk planering och byggnation av behovsanpassade boenden för äldre.

KL. 9:30
 • Webbinarium: Få koll på äldreomsorgen i din kommun

  WEBB. RKA och Sveriges kommuner och regioner arrangerar en utbildningsdag för att ge verktyg att analysera äldreomsorgen i kommuner med hjälp av den statistik som finns tillgänglig genom nationella insamlingar.

Torsdag 24 september

 • Nationell folkhälsokonferens 2020

KL. 10:00
 • Socialutskottet sammanträder

  Socialutskottet sammanträder i riksdagen.

Fredag 25 september

KL. 12:00
 • Webbinarium: En fungerande övergång från barncancervården

  WEBB. Barncancerfonden arrangerar ett seminarium med utgångspunkt i en rapport om övergången från den samordnade barncancervården till vuxensjukvården.

Söndag 27 september

Måndag 28 september

Tisdag 29 september

KL. 9:30
 • Framtidens behovsanpassade LSS-boende

  STOCKHOLM. Ability partner arrangerar en konferens om hur kommuner och privata aktörer kan jobba strategiskt med LSS-boenden för att få behovsanpassade och hållbara bostäder.

Onsdag 30 september

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om åtgärder inom vissa av socialtjänstens verksamheter vid smittspridning av covid-19

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om lagerhållning av antibiotika för beredskapsändamål

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utarbeta en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

  Sista datum att redovisa uppdraget.