Februari 2019

Fredag 15 februari

 • Internationella barncancerdagen

  En dag då barn med cancer uppmärksammas. 

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Socialstyrelsen att fortsätta med en utbildningsinsats riktad till socialtjänsten med särskilt fokus på romer

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag avseende kompetensutveckling i psykiatrisk traumavård för anställda i barn- och ungdomspsykiatrin

  Sista datum för Linköpings universitet att delredovisa uppdraget.

Tisdag 19 februari

KL. 10:30
 • Seminarium: Välfärdsteknik i äldreomsorgen

  Ett seminarium om hur väldfärdsteknik bättre kan tas tillvara inom äldreomsorgen. 

Onsdag 20 februari

KL. 8:00
 • Konferens: JPI HDHL conference 2019

  Programmet JPI Healthy Diet for a Healthy Life handlar om att forska för att möta utmaningar inom livsmedelsområdet. Formas representerar Sverige i JPI HDHL.

Torsdag 21 februari

KL. 13:00
 • Seminarium: Perspektiv på granskning inom offentlig sektor – med äldrevården som exempel.

  Prof Anders Hanberger, Centrum för Utvärderingsforskning, Umeå Universitet, inleder om den nya bok han redigerat tillsammans med prof Lena Lindgren, Förvaltningshögskolan i Göteborg (Gleerups 2018).

Fredag 22 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utbilda och sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar inom socialtjänsten

  Sista datum för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att slutredovisa uppdraget.

Tisdag 26 februari

KL. 11:00
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

Onsdag 27 februari

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Torsdag 28 februari

 • Regeringsuppdrag: Jämställdhet i fokus för granskning av trygghetssystem

  Sista datum för Inspektionen för socialförsäkringar (ISF) att slutredovisa uppdraget.

Mars 2019

Fredag 1 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla och sprida en modell för ett standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom

  Sista datum för Socialstyrelsen att redovisa uppdraget. 

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Vård

  Under dagens nätverksträff medverkar Lina Nordquist, riksdagsledamot i socialutskottet och Liberalernas vårdpolitiska talesperson. 

Tisdag 5 mars

KL. 12:00
 • Medrekmässan 2019

  Medrekmässan äger rum den 5:e mars och är en av Sveriges största rekryteringsmässor inom sjukvård, hälsa och omsorg. 

Onsdag 6 mars

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Onsdag 13 mars

KL. 9:00
 • Konferens: Svenska Psykiatrikongressen

  Svenska Psykiatriska Föreningen har kongress i Stockholm.

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Fredag 15 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp insatser som beviljats genom förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 9:30
 • Lanseringskonferens: Säker mat inom vård, skola och omsorg

  Sveriges kommuner och landstings (SKL) handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg har uppdaterats. Den nya, digitala versionen presenteras under en lanseringskonferens.

KL. 9:30
 • Etikdagen 2019: Lege artis och etiska riktlinjer i tandvården

  Etikdagen 2019 behandlar frågor som:

  • vem som har det medicinska ansvaret i svensk sjukvård idag,
  • om estetisk tandvård verkligen är tandvård och
  • vad som egentligen menas med beprövad erfarenhet

  Under dagen kommer Sveriges Tandläkarförbunds Etikpris delas ut. 

Tisdag 19 mars

KL. 9:00
 • SKL:s valkongress och Ordförandedagen 2019

  SKL:s ombud väljer ordförande, styrelse, valnämnd och revisorer.