November 2020

Onsdag 25 november

KL. 9:00
 • Sjuksköterskedagarna 2020

  STOCKHOLM. Svensk sjuksköterskeförening bjuder in till en konferens med temat "Sjuksköterskans ansvar för hälsofrämjande omvårdnad".

Torsdag 26 november

 • Konferens: Etiska utmaningar under coronapandemin

  STOCKHOLM. Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund bjuder in till en dag om för att belysa och problematisera kring etiska utmaningar under Covid-19-pandemin.

KL. 8:15
 • Socialutskottet sammanträder

  Socialutskottet sammanträder i riksdagen.

KL. 8:30
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

  Socialförsäkringsutskottet sammanträder i riksdagen.

KL. 9:30
 • Webbkonferens: Elevhälsa i utveckling

  WEBB. Gothia fortbildning arrangerar en konferens om hur man praktiskt kan arbeta med att bygga en samlad elevhälsa som arbetar hälsofrämjande och förebyggande. 

Fredag 27 november

KL. 9:45
 • Webbkonferens: Reumatologi 2020

  WEBB. Dagens medicin bjuder in till en konferens för att gå igenom de viktigaste nyheterna från den stora kongressen American College of Rheumatology.

KL. 10:00
 • Webbkonferens: Hälsofrämjande etablering

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar en konferens om att identifiera, stödja och stärka nyanlända med ohälsa eller funktionsnedsättning på deras väg mot arbete eller studier. 

Måndag 30 november

 • Utredning: Tilläggsdirektiv till utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02), Dir. 2020:89

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

KL. 17:00
 • Föreläsning: Rasism i vården

  SOLNA. Karolinska institutet och Studenter för en rättvis vård och akademi (Sträva) arrangerar en föreläsning om nutida och historisk rasism i vården och vilka hälsoeffekter den får.

December 2020

Tisdag 1 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram ett underlag för en nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om åtgärder inom vissa av socialtjänstens verksamheter vid smittspridning av covid-19

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Konferens: Framtidens operationsavdelning

  STOCKHOLM. Teknologisk institut arrangerar en tvådagarskonferens med fokus på framtidens teknik inom operation, lösningar för att förhindra resistenta bakterier och erfarenheter från att bygga och driftsätta en ny operationsavdelning.

KL. 8:00
 • Webbkonferens: It i vården

  WEBB. Dagens medicin bjuder in till en konferens om hur tekniken ska hantera patienters och professionernas nya krav.

KL. 9:40
 • Konferens: Mödrahälsovård i praktiken 2020

  WEBB. Gothia fortbildning arrangerar en livesänd konferens för alla inom MHV. 

KL. 10:00
 • Webbinarium: Forskning om ANDT och jämlik hälsa

  WEBB. Folkhälsomyndigheten arrangerar ett seminarium om tre delar av genomförandet av regeringens ANDT-strategi 2016-2020. Fokus ligger på jämlik hälsa i förhållande till ANDT.

Onsdag 2 december

KL. 9:00
 • INSTÄLLT. Konferens: Hälsorelaterad miljöövervakning

  LUND. Naturvårdsverket bjuder in till konferens om frågor kring arbete med hälsorelaterad miljöövervakning. 

KL. 10:00
 • Webbkonferens: Särskilt boende – hur tillgodoser vi behovet?

  WEBB. SKR arrangerar en konferens om prognostisering, planering och byggande av boende för äldre.

KL. 12:30
 • Webbkonferens: Samverkan och bredd – nedslag i det nationella ANDT-arbetet

  WEBB. Folkhälsomyndigheten arrangerar en konferens om det förebyggande arbete inom ANDT, samverkan mellan ANDT och brottsförebyggande arbete och vård och stöd till personer med ANDT-relaterade problem.

KL. 15:30
 • Webbinarium: Hållbara hälsoråd

  WEBB. Reacta arrangerar ett seminarium om hur man kan arbeta med hållbara hälsoråd i skolan.