Januari 2020

Torsdag 30 januari

KL. 8:30
 • Öppen utfrågning inför den forskningspolitiska propositionen

  Utbildningsutskottet håller en öppen utfrågning inför den forskningspolitiska propositionen. 

KL. 9:00
 • Konferens: Skolläkardagarna 2020

  Årlig konferens om barn och ungas hälsa.

KL. 10:00
KL. 10:30
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

KL. 12:00
KL. 17:30
 • Temakväll: Översynen av socialtjänstlagen

  Seminarium om de frågeställningar som är aktuella inom översynen av Socialtjänstlagen. 

Fredag 31 januari

 • Utredning: En trygg sjukförsäkring med människan i centrum, Dir. 2018:26

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

Februari 2020

Tisdag 4 februari

KL. 9:00
 • Seminarium: Världscancerdagen 2020

  Årets tema kommer att vara om den nationella cancerstrategin. 

Onsdag 5 februari

KL. 9:30
 • Konferens: Utveckling av gemensamma ledningssystem inom kommunal räddningstjänst räddningstjänst

  Om hur man kan förbättra samverkan och utveckla ledningssystemet i kommunal räddningstjänst. 

KL. 10:00
 • Samtal: Socialtjänstens utmaningar

  Samtal om Socialtjänstens samhällsuppdrag och de stora framtida demografiska och ekonomiska utmaningarna.

Torsdag 6 februari

KL. 9:00
 • Konferens: Akutsjuksköterskedagarna 2020

  Nationell konferens för akutsjuksköterskor med fokus på säkerhet och kunskap. Tema för konferensen är "Den utsatta patienten – omvårdnad och bemötande i svåra situationer".

Tisdag 11 februari

KL. 9:30
 • Konferens: 112-dagen 2020

  Om Sveriges krishantering idag och i framtiden. 

Onsdag 12 februari

KL. 9:00
 • Utbildning: Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg

  SKR ger en utbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg.

Lördag 22 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra analyser av tillsynens resultat inom den sociala barn- och ungdomsvården

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Mars 2020

Söndag 1 mars

 • Utredning: Välfärdsteknik i äldreomsorgen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Tisdag 10 mars

KL. 15:00
 • Rapportlansering: Spetspatienter

  Lansering av rapporten Spetspatienter – en ny resurs för systemförbättring.

Söndag 15 mars

 • Regeringsuppdrag: Mat och måltider som fallprevention

  Sista datum för Livmedelsverket att slutredovisa uppdraget.

Tisdag 17 mars

KL. 8:30
 • Konferens: Vårdarenan 2020

  Vårdarenan 2020 pågår i två dagar och riktar sig till olika aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Onsdag 18 mars

KL. 9:00
 • Seminarium: Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

  Regeringens särskilde utredare Peter Larsson presenterar slutbetänkandet i Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen.

Tisdag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Stärkt arbete med kunskap att bemöta psykisk ohälsa i primärvården

  Sista datum för Socialstyrelsen att delredovisa uppdraget.