Februari 2021

Söndag 28 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag avseende statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Mars 2021

Måndag 1 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att bistå Försäkringskassan med ett referensmaterial om normala levnadskostnader

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier att göra en översyn av taltidningsverksamheten

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Projekt: Samordnad hälso- och sjukvård och socialtjänst ur ett ungdomsperspektiv

  Myndigheten för vård- och omsorganalys har påbörjat ett projekt där de ska få bättre kunskap om samordningen av insatser riktade mot barn och unga med psykiska och sociala behov. Rapporten kommer att publiceras kvartal 2 2021.

KL. 14:00
 • Webbinarium: Hälsan spelar roll – tillsammans för personer med funktionsnedsättning

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar ett seminarium med fokus på hälsan hos personer med funktionsnedsättning. Varför är den ofta sämre än hos befolkningen i övrigt och vad kan vi göra åt problemet?

KL. 23:00
 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

Tisdag 2 mars

KL. 11:00
 • Socialutskottet sammanträder

  Socialutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 13:00

Onsdag 3 mars

KL. 9:00
 • Webbinarium: Centrum för alzheimerforskning

  WEBB. Karolinska institutet arrangerar ett seminarium för att presentera aktuella projekt vid Centrum för alzheimerforskning.

Torsdag 4 mars

KL. 10:00
 • Socialutskottet sammanträder

  Socialutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 10:30
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

  Socialförsäkringsutskottet sammanträder i riksdagen.

Fredag 5 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om svenskt deltagande i Världshälsoorganisationens arbete rörande vaccinationsintyg för covid -19

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om svenskt deltagande och samordning rörande Europeiska kommissionens arbete med vaccinationsintyg för covid-19

  Sista datum att redovisa uppdraget.

KL. 7:30
 • Webbinarium: Nära vårds forskningsfrukost

  WEBB. Nära vård SKR arrangerar ett seminarium om aktuell forskning inom personcentrerad nära vård.

KL. 9:00

Måndag 8 mars

KL. 8:00
 • Webbinarium: Bra jobbat chefen! Hinner du byta en glödlampa också?

  WEBB. Vision bjuder in till ett seminarium om chefer i äldreomsorgen ur ett jämställdhetsperspektiv. Hur ser läget ut, och hur kan förutsättningarna förbättras?

Tisdag 9 mars

KL. 12:00
 • Webbinarium: Staten, professionen, folket och SKR – hur skapar vi en god och ändamålsenlig styrning av vården?

  WEBB. Svenska läkaresällskapet med flera bjuder in till ett seminarium om styrningen av vården. Hur kan det fungera så bra som möjligt?

Onsdag 10 mars

KL. 9:00
 • Webbkonferens: Skandinaviskt erfarenhetsutbyte om socialtjänstens digitalisering

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar ett seminarium om vad de skandinaviska länderna kan lära sig av varandra. Kan länderna hjälpas åt för att komma framåt med digitaliseringen av socialtjänsten?

Torsdag 11 mars

KL. 13:00
 • Webbinarium: Luftkvalitet, trängselskatter och barns hälsa

  WEBB. SNS arrangerar ett seminarium om hur mycket luftföroreningar i Sverige påverkar barn och vuxnas hälsa i dag.