December 2018

Torsdag 13 december

KL. 10:00
KL. 10:30
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

Lördag 15 december

 • Regeringsuppdrag: Konsekvensanalys av ett förändrat ansvar för verksamheten med ledarhundar

  Sista datum för Synskadades Riksförbund och Myndigheten för delaktighet att redovisa uppdraget till socialdepartementet. 

 • Utredning: Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra en analys av konsekvenserna av ett svenskt anslutande till PaRIS

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Måndag 17 december

KL. 10:00
 • SKL presenterar Ekonomirapporten

  SKL:s analys av de ekonomiska förutsättningarna i kommuner, landsting och regioner och den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen i höstens ekonomirapport.

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Onsdag 19 december

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Torsdag 20 december

 • Debatt: Utgiftsområden 15, 10, 9, 14

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Måndag 31 december

 • Utredning: Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa

  Sista datum för samordnaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: göra en förstudie om hur internetombud inom vård och omsorg kan etableras över hela landet

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

Januari 2019

Tisdag 15 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag avseende skolbarns hälsovanor

  Sista datum för Folkhälsomyndigheten att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp administrativa konsekvenser av det reformerade bilstödet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Onsdag 16 januari

 • Konferens: STP-konferensen 2019

  Årets konferens fokuserar på psykisk hälsa både för patienter och för läkare. 

Torsdag 31 januari

 • Utredning: Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken, Dir. 2017:133

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Februari 2019

Fredag 15 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag avseende kompetensutveckling i psykiatrisk traumavård för anställda i barn- och ungdomspsykiatrin

  Sista datum för Linköpings universitet att delredovisa uppdraget.

Fredag 22 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utbilda och sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar inom socialtjänsten

  Sista datum för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att slutredovisa uppdraget.

Torsdag 28 februari

 • Regeringsuppdrag: Jämställdhet i fokus för granskning av trygghetssystem

  Sista datum för Inspektionen för socialförsäkringar (ISF) att slutredovisa uppdraget.