Den omfattande statliga styrningen måste förändras

SKR är starkt kritisk till att statens styrning av kommuner och regioner fortsätter att öka. Merparten av styrsignalerna kan nämligen inte kopplas till pandemin visar Statskontorets rapport.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar