Över 2 miljoner covid-tester hittills i år

Regionerna har hittills i år utfört över 2 miljoner tester för covid-19. Trots den höga belastningen är testkapaciteten god i alla regioner och de som testas får svar snabbt.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar