Den förväntade medellivslängden minskade under 2020

De tidigare årens utveckling med ökad medellivslängd i Sverige bröts under förra året. Det visar en ny rapport från IFFS, Institutet för framtidsstudier, som tagits fram på Folkhälsomyndighetens uppdrag.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar