Fler artiklar


Vagt svar från Hallengren om anhörigstrategin

Vagt svar från Hallengren om anhörigstrategin

ANHÖRIGA. Regeringen har utlovat en nationell anhörigstrategi, men fått kritik för att avgränsa den till gruppen äldre. Socialminister Lena Hallengren (S) ger inget tydligt svar på om strategin kommer att breddas.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Personskadeförening: Ansvaret borde inte ligga hos SKL

Personskadeförening: Ansvaret borde inte ligga hos SKL

DEBATT. Det är anmärkningsvärt att arbetet med Nationella programområden hamnat under SKL. Ansvaret för utvecklingsarbetet borde hamnat hos en myndighet, skriver Personskadeföreningen NRH:s styrelse.