Fler artiklar


KD:s extramiljarder till assistansen stryks

KD:s extramiljarder till assistansen stryks

BUDGETSAMARBETE. Kristdemokraterna får vika ner sig många miljarder på vårdområdet i budgetsamarbetet med Moderaterna. Bland annat stryks KD:s extramiljarder till stärkt assistansersättning samt de extra sommarpengarna till vårdpersonalen.

Kræver adgang til Altinget | Vård och Hälsa

Nordiskt avtal ska stärka patientsäkerheten

KORTNYTT. De nordiska länderna har undertecknat det omarbetade Arjeplogsavtalet om ett erkännande av yrkeskvalifikationer hos hälso- och sjukvårdspersonal samt utbyte av tillsynsinformation mellan myndigheter i Norden.

Kræver adgang til Altinget | Vård och Hälsa