Fler artiklar


Nyblivna föräldrar röker mindre

KORTNYTT. Enligt statistik från Socialstyrelsen har rökningen bland spädbarnsföräldrar minskat de senaste 19 åren. Statistiken visar också att rökvanor skiljer sig stort bland nyblivna föräldrar mellan länen.  

Kræver adgang til Altinget | Vård och Hälsa
Debatt: Politiker måste ta beslutet om elevhälsan

Debatt: Politiker måste ta beslutet om elevhälsan

DEBATT. Det finns inte tillräcklig kompetens inom elevhälsan för att avgöra vilka som ska remitteras vidare. Politiker bör se till att den organiseras som vården, skriver Sara Lundqvist, ordförande Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri.