Fler artiklar

Mässlingvaccination till sjukvårdspersonal

KORTNYTT. Nu uppmanar man till att vaccinera icke-immun hälso- och sjukvårdspersonal mot mässlingen, meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. 

Kræver adgang til Altinget | Vård och Hälsa

Regeringen satsar på samers hälsa

KORTNYTT. Landstinget Dalarna beviljas 709 000 kronor från regeringen för att delta i ett kunskapsnätverk för samers hälsa.

Kræver adgang til Altinget | Vård och Hälsa

Snusning ökar risken för plötslig spädbarnsdöd

KORTNYTT. Risken för plötslig spädbarnsdöd är högre om mamman snusat under graviditeten, visar en rapport från Hjärt-Lungfonden.

Kræver adgang til Altinget | Vård och Hälsa