Användarvillkor

Nyhetsbrev

Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du att Altinget fortlöpande skickar e-post till dig med information om nytt innehåll på altinget.se. Du godkänner också att Altinget.dk och Mandag Morgen, som är en del av samma koncern, vid vissa tillfällen skickar information om arrangemang eller andra erbjudanden som anses vara av intresse.

När du klickar på länkar i nyhetsbreven registreras detta såväl som att vi registrerar den information du lämnar till oss när du registrerar dig. Information samlas in och behandlas enligt vår cookie- och personuppgiftspolicy. Vi vidarebefordrar endast din information till tredje part i den utsträckning det är nödvändigt av tekniska skäl, t. ex. genom användning av våra extrena tjänster för utskick av e-post.

Download och annan innehållsanvändning

När du upplyser namn, e-post, telefonnummer eller annan information vid nedladdning eller vid annan användning av innehåll på altinget.se godkänner du också att Altinget.dk och Mandag Morgen, som är en del av samma koncern, vid vissa tillfällen skickar information om arrangemang eller andra erbjudanden som anses vara av intresse. Din information insamlas och behandlas enligt vår cookie- och personuppgiftspolicy.

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.