Användarvillkor

Nyhetsbrev

Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du att Altinget fortlöpande skickar e-post till dig med information om nytt innehåll på altinget.se. Du godkänner också att Altinget.dk och Mandag Morgen, som är en del av samma koncern, vid vissa tillfällen skickar information om arrangemang eller andra erbjudanden som anses vara av intresse.

När du klickar på länkar i nyhetsbreven registreras detta såväl som att vi registrerar den information du lämnar till oss när du registrerar dig. Information samlas in och behandlas enligt vår cookie- och personuppgiftspolicy. Vi vidarebefordrar endast din information till tredje part i den utsträckning det är nödvändigt av tekniska skäl, t. ex. genom användning av våra extrena tjänster för utskick av e-post.

Download och annan innehållsanvändning

När du upplyser namn, e-post, telefonnummer eller annan information vid nedladdning eller vid annan användning av innehåll på altinget.se godkänner du också att Altinget.dk och Mandag Morgen, som är en del av samma koncern, vid vissa tillfällen skickar information om arrangemang eller andra erbjudanden som anses vara av intresse. Din information insamlas och behandlas enligt vår cookie- och personuppgiftspolicy.

Reservationsfest om terrororganisationer

Reservationsfest om terrororganisationer

SPRETIGT. Reservationerna haglade när riksdagens justitieutskott behandlade regeringens proposition om särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation

"Låt 2020 bli det år då alla förstod vad omvårdnad är"

DEBATT. År 2020 har utsetts till Sjuksköterskans och barnmorskans år. Nu hoppas vi att omvårdnadsyrket får det erkännande och stöd det förtjänar. Det skriver Ami Hommel och Johanna Ulfvarson, Svensk sjuksköterskeförening.