Information om annonser på Altinget

Genom att annonsera på Altinget uppnår du synlighet bland beslutsfattare och politiskt intresserade.

En majoritet av våra användare har ansvar för rekrytering och inköp. Är du en av dem?

Vi erbjuder stor synlighet bland beslutsfattare, ministrar, riksdagsledamöter och tjänstemän.

Tack vare vår bevakning av sakpolitiska ämnesområden kan annonsen riktas efter era specifika behov.

Du uppnår en direkt exponering mot specialiserade målgrupper såsom avdelningschefer, toppchefer i näringslivet, politiska profiler, kommundirektörer samt andra ledare inom den offentliga sektorn. Du som annonserar på Altinget får synlighet på en politiskt oberoende och vass digital plattform.


Du kan skicka in såväl platsannonser som banners till Altinget.

 

Se informationsblad här

 

Låter exponering på Altinget relevant? Vänligen kontakta oss om du har frågor eller önskar att annonsera hos oss.

annonser@altinget.se

Benjamin Klang, 073 513 3737