Annonsera i beslutsfattarnas medium

Sveriges opinionsbildare och beslutsfattare börjar sin dag med Altinget. Vi har en attraktiv målgrupp som utöver politiker och statliga tjänstemän utgörs av public affairs-konsulter, icke-statliga organisationer, journalister samt övriga profiler med ett intresse för svensk och europeisk politik. Vi kallar dem beslutsfattare och opinionsbildare. 

Kort om Altingets läsare
  • 89 % har universitetsutbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå
  • 40 % innehar chefsbefattningar
  • En tredjedel har rekryteringsansvar
  • 4 av 5 besöker Altinget i arbetsrelaterat syfte
Altingets annonsprodukter
  • Bannerannonser
  • Platsannonser
  • Profilannonser
  • Sponsrat innehåll

Tack vare våra sakpolitiska portaler kan annonsen riktas efter era behov. Altinget används som annonseringskanal av bland annat myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och företag. 

 

Se specifikationer här

Är exponering på Altinget relevant för er?

Ta chansen att synas på en oberoende och vass digital plattform.
Läs mer i vår annonsinfo 2019 eller kontakta:

 

Alexandra Skogström
Senior Medierådgivare
Telefon: 08 12 13 14 44
E-post: annonser@altinget.se

 

Carl Eyton
Medierådgivare
Telefon: 08 12 13 14 44
E-post: annonser@altinget.se

Planen: Sverige backar om skogens klimatbidrag

Planen: Sverige backar om skogens klimatbidrag

LULUCF. Regeringen vill ta in den historiska avverkningen i den svenska linjen för hur skogens klimatbidrag ska mätas framöver. Men det blir en delikat uppgift att inte hamna i konflikt med riksdagen.