Avtal förlängs och förhandlingarna fortsätter

SKR, Sobona och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd förlänger nuvarande avtal och fortsätter förhandlingarna om ett nytt avtal.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar