Positivt med extra stöd till kultur och idrott

SKR är positiva till att regeringen utökar stödet till idrott och kultur för 2021.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar