Nytt om namn


Födelsedagar

Margareta Fransson
Margareta Fransson

Regionråd (MP), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen i Region Östergötland
47 år den 24. februari (född Norrköping).
Utbildning Sjuksköterska (Gävle högskola, 1999)

Anders Ahl
Anders Ahl

Landstingsråd (SD) i Landstinget i Värmland
43 år den 25. februari (född Karlstad).
Utbildning Migration, kultur och kommunikation (Karlstads uni. 2013-2013)

Andreas Porswald
Andreas Porswald

Landstingsråd (MP) i Landstinget Västmanland
43 år den 25. februari (född Västerås).
Utbildning Ekologisk ekonomi, historia och statskunskap (Mälardalens högskola, 1994-1999)

Carina Herrstedt
Carina Herrstedt

Riksdagsledamot (SD), ledamot i socialutskottet, suppleant i utbildningsutskottet
47 år den 26. februari (född Björnekulla, Åstorps kommun).
Utbildning Gymnasieutbildning

Hannah Bergstedt
Hannah Bergstedt

Riksdagsledamot (S), ledamot i skatteutskottet
41 år den 28. februari (född Piteå).
Utbildning Mediepedagog (Musikhögskolan i Piteå, 2000)

Per Lodenius
Per Lodenius

Riksdagsledamot (C), ledamot i kulturutskottet, suppleant i utbildningsutskottet, suppleant i Socialutskottet
52 år den 28. februari (född Norrtälje).
Utbildning Grundskollärare (Lärarhögskolan i Stockholm, 1997)

Lars Tysklind
Lars Tysklind

Riksdagsledamot (L), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, ledamot i Nordiska rådets svenska delegation, kvittningsman Liberalerna, suppleant trafikutskottet, suppleant försvarsutskottet, suppleant civilutskottet, suppleant EU-nämnden.
65 år den 28. februari (född Tjärnö, Strömstads kommun).
Utbildning Tandläkare (Tandläkarhögskolan i Göteborg, 1977)

Pröva utbildning gratis i 14 dagar

  • Nyheter
  • Personnytt
  • Politisk kalender
  • Förslag från regering
  • Beslut från riksdagen
Gratis provabonnemang