Fohm föreslår fortsatta åtgärder mot trängsel i handeln och på serveringsställen

Med anledning av den ökande smittspridningen remitterade Folkhälsomyndigheten på onsdagen förslag om fortsatta åtgärder i handeln för att underlätta för enskilda att hålla avstånd. De nuvarande reglerna för serveringsställen föreslås också ligga kvar.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar