Senarelägg införandet av nationella läkemedelslistan

I en skrivelse till regeringen pekar SKR på att ikraftträdandet av den nationella läkemedelslistan behöver skjutas upp.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar