Inbjudan till pressträff om covid-19, 1 april 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om covid-19, torsdagen 1 april 2021.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar