Ändringsöverenskommelse om vaccineringen mot covid-19

SKR och regeringen har idag tecknat en ändringsöverenskommelse när det gäller vaccination mot covid-19 med anledning av förändrade förutsättningar avseende leverans av vaccin.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar