Oro för att krisstöd ska försvinna i svarta hål

Vårens hårda arbete börjar ta ut sin rätt bland vårdpersonalen. Regeringen har avsatt en halv miljard kronor till krisstöd, men det finns en oro för att det ska försvinna till annat.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar