Regionernas hyrnota fortsätter att öka

Kostnaden för inhyrda läkare minskar, men dito för sjuksköterskor ökar. Det skriver SKR i ett pressmeddelande.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar