Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kring det nya viruset i Kina

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset. Myndigheten uppdaterar kontinuerligt webbplatsen med aktuell bekräftad information.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar