Arbetsmarknaden viker – då krävs det nya åtgärder

Varsel om uppsägningar. Anställningsstopp och vakanta tjänster som dras in. Färre ST-tjänster som tillsätts. Det finns flera faktorer som pekar på att läkares arbetsmarknad har blivit tuffare. Karin Rhenman, tidigare chefsförhandlare på Sveriges läkarförbund, håller med om detta: se artikel på sidan 78. – Det blir en arbetsmarknad mer lik den som andra akademikergrupper har haft längre, så att...


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar